Повечето детски градини и ясли в Стара Загора възстановяват работа от 1 юни

От 26 май в Стара Загора се възстановява дейността на Детска градина № 4 „Бреза“, Детска градина № 10 „Светлина“, Детска градина № 11 „Загоре“ и Детска градина № 33 „Люляк“. Всички останали общински детски градини и детски ясли ще посрещнат своите възпитаници на 1 юни 2020 г., гласи заповед на кмета на общината Живко Тодоров.

Директорите на детските заведения ще осъществят предварително необходимите строги санитарно-хигиенни дейности, както и ще създадат и въведат организация на работа спрямо характера на съответното заведение, при стриктно спазване на указаните от Mинистерството на здравеопазването и Mинистерството на образованието и науката правила. Ще бъдат разработени вътрешни правила за организиране на дейността на детското заведение и възстановяване приема на деца в условията на COVID-19.

Всички родители ще трябва да попълнят декларация за информирано съгласие преди връщането на детето в детското заведение.

Коментари

Задължително поле