Административният съд в Благоевград ще се помещава в Стопански факултет на Югозападния университет

По предложение на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, част от сградата, в която се помещава Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, ще бъде предоставена за ползване на Административен съд – Благоевград.

Решението бе взето днес по време на редовно заседание на Общински съвет. Целта е да бъде решен проблемът с необходимостта от работни помещения за Административен съд. Заеманите от съда помещения, в момента, които се намират в сградата на стария МОЛ, не отговарят на нуждите на съда. Те са недостатъчни като брой, площ и не са в състояние да удовлетворят потребностите на съдиите за нормален работен процес.

С преместването на АС ще се облекчи работата на магистрати, съдебни служители и граждани и ще реши в дългосрочен план сградния проблем на съдебните институции в Благоевград. Предоставените помещения, в сградата на III УК са общинска собственост. Те са преотстъпени за ползване за срок от 10 г.

Коментари

Задължително поле