Алма матер търси близо 1300 студенти

Допълнителен прием и в най-добрия университет у нас

От 9 до 13 септември е срокът за подаване на документи

Празни са 800 места държавна поръчка, сред които в специалностите “Право”, “Медицина” и “Европеистика”

Близо 1300 места в Софийския университет “Св. Климент Охридски” остават незапълнени след трите класирания в кандидатстудентската кампания. Затова от най-стария университет у нас обявиха допълнителен прием за 800 студенти държавна поръчка, както и за 480 платено обучение.

За тази учебна година СУ има възможност да приеме 5925 първокурсници, което с 9.2% по-малко спрямо предишната (приети 5714 при възможност за 6526 души). Сега 4578 новоприети са се записали след приключване на трите класирания, а общо кандидатите, подали документи за прием, са 7148, уточняват от университета.

Оказва се, че в края на август сред специалностите, за които все още няма достатъчен брой студенти са дори “Медицина” (30 места), “Публична администрация” (4 места), “Политология” (5 места), задочно “Право” (27 места), незапълнени остават и много от филологиите.

Запълнените, субсидирани от държавата, специалностите са: “Психология”, “Английска филология”, “Китаистика”, “Японистика”, “Южна, Източна и Югоизточна Азия”, “Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство”, “Информационни системи”, “Туризъм”, “Право” (редовна форма), “Международни отношения”, “Комуникационен мениджмънт”, “Музикални медийни технологии и тонрежисура”, “Графичен дизайн”, “Физическо възпитание и спорт”, “Икономика и финанси”, “Стопанско управление”, “Счетоводство, финанси и дигитални приложения” (на английски език), “Журналистика”, “Връзки с обществеността”, “Книгоиздаване”.

От 9 до 13 септември 2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием за всичките 1280 свободни места. Класирането ще бъде обявено на 17 септември, а записването ще бъде на 18, 19 и 20 септември.

Коментари

Задължително поле