Амониев азот и кислороден дефицит уморили рибата във Варненското езеро

Завишено съдържание на амониев азот и кислороден дефицит са вероятната причина за измирането на риба във Варненското езеро източно от "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал" ЕООД. Това сочат резултатите от взетите на 19 и 20 май проби в акваторията на езерото, съобщиха от Басейнова дирекция "Черноморски регион" /БДЧР/.

Оттам заявиха, че извършените анализи, както и съпътстващата информация от проверката на място не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на дефектиралия тръбопровод, от който вече над 9 месеца в езерото се изливат отходните води на кварталите "Аспарухово"и "Галата". Пробите в района на военния завод, където имаше най-много измрели попчета и гюмюш, показали, че на 19 май нивата на амониев азот са били 2 пъти над нормата от 0,3 mg/l. Там са отчетени и леки превишения на показателите за общ фосфор и ортофосфати. Нивото на разтворен кислород е било изключително ниско - 0,74 mg/l при норма 6 mg/l, т.е. почти 8 пъти под нормата. Повторната проба на 20 май в района, отстоящ на 9 км от прекъснатата тръба, установила 0,54 mg/l амониев азот, който оказва токсично въздействие върху рибите.

На 300 м западно от началото на авариралата тръба амониевият азот е бил 2,5 пъти над нормата, а разтвореният кислород - 4,0 mg/l,  а в новия канал на около 1 км след тръбопровода в посока към морето не са били отчетени отклонения от стойностите. Останалите измерени показатели във всички по-горе цитирани пунктове по pH, биологично потребление на кислород (БПК5), азот нитратен, азот нитритен и общ азот, отговарят на нормативно установените стойности съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредба № Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води, уточняват от БДЧР.

Коментари

Задължително поле