Апелативната прокуратура в Търново с планови проверки в затворите

 

Прокурори от Апелативна прокуратура – Велико Търново и от Окръжна прокуратура – Ловеч извършиха проверки по линия на надзора за законносткато посетиха затворническо общежитие „Атлант“ в Троят и се срещнаха с лишени от свобода. Прокурорите са отговорили на всички направени запитвания, а при констатирани слабости в дейността на администрацията на затвора са направили препоръки.

Дейността по надзора обхваща планови проверки в местата за лишаване от свобода на територията на апелативната зона и ев изпълнение на Плана за контролно-ревизионната дейност на ВТАП за 2017 г и във изпълнение на указанията за дейността на прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други принудителни мерки, утвърдени със заповед на Главния прокурор.В изпълнение на задълженията по надзора Ловешка окръжна прокуратура извърши тематична проверка за установяване спазването на изискванията на ЗИНЗС и ППЗИНС при реализиране на имуществена отговорност на затворниците. Обхваща Затвора в Ловеч и поделенията му в гр. Ловеч и гр. Троян за периода ноември 2016 до 31 май 2017 г.

Проверката е установила, че срещите с лишените от свобода се провеждат всеки месец в Затвора в Ловеч и съответните Затворнически Общежития по предварително определен и обявен календарен план и се документират. При срещите затворниците, които предварително са подали заявление за консултация с прокурор поставят своите въпроси. Касае се за техни запитвания и оплаквания във връзка със заповеди за заплащане на увредено от тях имущество -скъсани чаршафи, счупени предмети. Изслушани са оплаквания срещу служители на затвора, въпроси свързани с възможностите за полагане на труд, искания за предсрочно освобождаване, промяна на режим на изтърпяване на наказания, право на учене, неправомерно поведение на лишените от свобода, наказания за допуснати нарушения на дисциплината.

В тази връзка прокурорите са участвали в 92 съдебни производства, свързани с предложения за условно предстрочно освобождаване на лишени от свобода.

Предстои провеждане на срещи с лишени от свобода и проверки и в останалите пенициарни заведеният на територията апелативната зона.

Коментари

Задължително поле