Апелативният прокурор на Търново Огнян Басарболиев напусна поста

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го награди за висок професионализъм

Апелативният прокурор на Велико Търново Огнян Басарболиев напусна поста.Мотивите на държавният обвинител да се оттегли от длъжността, не бяха официално оповестени. Юристи от старата столица коментират, че е получил оферта за работа от румънска компания.

Басарболиев получи отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Предложението за поощряване на Огнян Басарболиев е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Басарболиев има над 27 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България.

„Последователно е заемал длъжностите-младши прокурор, прокурор и заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – Русе. Бил е прокурор и заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура - Русе. От 21 юни 2004 г. до юли 2014 г., в два последователни мандата е административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Русе. От 17 юли 2014 г., с решение на Висш съдебен съвет е административен ръководител- апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново. Има ранг "прокурор" във ВКП и ВАП".

С решение на Прокурорската колегия на ВСС от заседание на 19 септември Огнян Басарболиев е освободен след подаване на оставка, от заеманата длъжност „административен ръководител - апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура - Велико Търново, както и от длъжността „прокурор”, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от 1 октомври.Прокурорската колегия на ВСС е определила Таня Недкова, която е заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител - апелативен прокурор” до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Коментари

Задължително поле