Апелативният съд в Търново отхвърли иск на 131 жители на Пловдив заради замърсен въздух

Апелативният съд във Велико Търново отхвърли като неоснователен колективен иск от 131 граждани срещу Община Пловдив и РИОСВ-Пловдив относно нивата на замърсяване на атмосферния въздух в града.Със свое решение апелативната инстанция потвърди становище на Окръжния съд в Смолян. С него магистратите са обявили като неоснователен и недоказан колективен иск на фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“ и 131 граждани срещу Общината и екоинспекцията в Пловдив.

В колективният иск се посочва, че в периода 2007-2011 година, въздухът в Пловдив е бил силно замърсен с фини прахови частици под 10 микрона, многократно над допустимите в нормативните актове концентрации. Ответниците били информирани за проблема, като РИОСВ- Пловдив е извършвала непрекъснати измервания на качеството на въздуха и констатирала многократни превишения на нормите. Информацията пък е постъпвала и в Община Пловдив. Според ищците, двете институции били наясно, че планираните мерки за решаване на проблема системно не били изпълнявани.

Негодуващите настояли пред Темида Община Пловдив и РИОСВ да бъдат осъдени да преустановят бездействието, да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух и в срок от шест месеца след влизане в сила на съдебното решение, да осигурят достигане на нормативно допустимите нива финни прахови частици.

Поради отводи на съставите от Окръжен съд – Пловдив, да разгледа колективния иск е бил определен Окръжен съд – Смолян и там било образувано гражданско дело. Със свое решение от 24 февруари 2015 г. по делото, смолянските съдии отхвърлили иска по отношение на Община Пловдив като неоснователен и недоказан, а по отношение на РИОСВ-Пловдив го е оставил без разглеждане като недопустим. Решението, в частта касаеща РИОСВ-Пловдив е било обжалвано пред Пловдивския апелативен съд, който го отменил и върнал делото в тази му част за ново разглеждане от първата инстанция. С решение от 18 ноември 2015 г., Окръжен съд – Смолян се произнесъл по иска срещу РИОСВ-Пловдив, като го отхвърлил като неоснователен и недоказан.

И двете решения на ОС-Смолян били обжалвани от ищците пред Апелативен съд – Пловдив, като жалбоподателите твърдят, че решенията са постановени в нарушение на материалния закон. Поради отводи на съставите във въззивния съд, да разгледа делото бил определен Апелативен съд – Велико Търново.

След анализ на многобройния доказателствен материал по делото приложен в общо 31 тома, в това число изготвени пет експертизи -съдебно счетоводна, съдебно екологична, съдебно метеорологична, съдебно автотехническа и съдебна експертиза по въпросите на озеленяването, съставът на въззивния съд намира, че Община Пловдив е предприела достатъчно действия за подобряване на качеството на атмосферния въздух, в рамките на законовите и правомощия. Съставът на ВТАС намира, че не е доказана връзката между твърдените от ищците действия и бездействия и твърдяното увреждане.

По отношение на РИОСВ-Пловдив, въззивният съд семотивира, че инспекцията, като регионален орган, осъществяващ държавната политика по опазване на околната среда, не е допуснала незаконосъобразно бездействие. По делото се установява, че в случая са налице обективни фактори, които са представлявали пречка за постигане на пълен ефект от предприетите действия от органа- климатичната, релефна и географска особеност на Пловдив. Сред тях са високото фоново ниво на замърсяване на страната и региона, състоянието на съседните общини и на въздуха в тях, битовото отопление,наличието на много необработваеми земи до града, състоянието на републиканските пътища до града.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.