АПИ публикува доклада за ОВОС за лот 3.2 на магистрала "Струма"

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на проекта „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма”

Документът е качен на интернет страницата на агенцията в секция „Нормативна база“, подсекция „Документи“.

Общественото обсъждане на доклада ще се проведе на 11 септември 2017 г. От 9 ч. е обсъждането в община Симитли, а от 14 ч. в община Кресна.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т. ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни и на разположение на интересуващите се както на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” - www.api.bg, така и на хартиен носител на следните места всеки работен ден от 9 ч. до 17.30 ч. в:

сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22;

сградата на АПИ, гр. София, бул.“Македония“ № 3;

сградата на РИОСВ-Благоевград, ул. „Свобода“ № 1;

сградата на Община Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27;

сградата на Община Кресна, ул. „Македония“ № 96.

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и Докладът за оценка на степента на въздействие са достъпни и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - http://www5.moew.government.bg/.

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на общините Симитли и Кресна, както и на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него, посочени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.

Коментари

Задължително поле