Армията търси гвардейци

Ръстът да е до 185 см

Войската обяви конкурс за 44 вакантни места за гвардията.

Иска се минимум средно образование, ръстът да е в диапазона 175-185 см. и мераклиите не трябва да имат белези и татуировки по видимата част на тялото. Могат да кандидатстват младежи не по-възрастни от 28 г., които да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

Важно условие е кандидатът да няма друго гражданство.

Коментари

Задължително поле