Архитекти от шест държави оценяват проектите за новия градски център на Търново

Реномирано жури, включващо архитекти от шест държави, оценява проектите от цял свят, подадени в международния архитектурен конкурс „Ново сърце за стария град”, който се провежда във Велико Търново. Професионалната надпревара е инициирана от кмета на Старата столица Даниел Панов и касае бъдещото изграждане на нов градски център, планиран върху територията на Старото военно училище.

vt5

Условията на конкурса предвиждаха подаването на проекти да бъде до 20 юли. Предложенията трябваше да включват както градоустройствено решение за целия терен от 190 декара, така и проект за първата сграда – експозиционен център, чието строителство Община В. Търново е включила в инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж” 2014-2020. 75 000 евро е наградният фонд в професионалното състезание.

Журито е с председател проф. Георгий Станишев. Негови членове са арх. Андреа Д’Антраси /Италия/, Хеле Джул /Дания/, проф. Доминик Роялд /Франция/, проф. Андрю Йеомен /Англия/, Андрей Чернихов /Русия/, главният архитект на Велико Търново Николай Малаков и архитектите от Старата столица Лора Бъчварова и Юрий Любомирски.

vt7

Журито вече разгледа на място терена на Старото военно училище и се запозна с особеностите на мащабната градска територия. Класираните проекти ще бъдат обявени в събота.

Коментари

Задължително поле