Асима Вангелова запази поста си на председател на Районния съд в Карлово

С 11 гласа "за" Висшият съдебен съвет избра Асима Вангелова-Петрова за председател на Районен съд-Карлово. Мотивите за единодушния избор са максимална оценка при атестирането, пълна подкрепа на съдиите на общото събрание, личните й качества като административен ръководител, създаването на колектив с много добри показатели и упоритите й усилия за решаване на проблема със сградата на Районен съд- Карлово.

Асима Вангелова-Петрова ще е административен ръководител на Районен съд-Карлово за втори мандат. Тя е завършила право в Бургаски свободен университет. От 12 години е съдия, като за периода 2007-2008 г. е командирована в Районен съд-Пловдив, а през останалото време е работила в Районен съд - Карлово. От 2011 г. е негов председател.

Коментари

Задължително поле