Асфалтират пътя до Хераклея Синтика

Започна реконструкцията на участък от пътя за античния град Хераклея Синтика. Този участък е с дължина 543 м. от комплекса на Ванга в посока археологическия обект. Габаритът на пътното платно варира в зависимост от очертанията на съществуващия местен път и е до 4.0 м. на места.

Проектът предвижда да се изпълни необходимата основа, да се асфалтират 2 157 м2, да се положи хоризонтална маркировка, да се монтират необходимите пътни знаци. За изграждането на този участък са осигурени средства от капиталовите разходи на Община Петрич в размер на 240 000 с ДДС. Изпълнител на обекта е фирма „Пиринстройинженеринг” ЕАД.

Така Община Петрич поетапно изгражда новата пътна инфраструктура към археологически обект Античен град Хераклея Синтика. Отделно от бюджетните средства се подготвя проектно предложение, с което община Петрич да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ за развитие на културния туризъм.

Предвижда се цялостна трайна реставрация и консервация на всички археологически структури, изключително необходима за тяхното запазване. Ще се възстановят и укрепят съществуващите архитектурни форми, съобразно принципите на реставрацията. В проекта е заложено създаване на експозиция на открито, както и туристически информационен център с изложбени и презентационни зали.

За социализацията и популяризирането на археологическия обект е предвидена и подходяща туристическа инфраструктура, включваща туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, детски кътове и атракциони. Ще има паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Предвидено е изграждане на техническа инфраструктура - водопровод, канализация и електрификация. За популяризирането на обекта ще бъдат създадени дигитални и интерактивни експозиции и възстановки, които чрез възможностите на технологиите да ни пренесат 2000 години назад във времето. Проектното предложение на Община Петрич възлиза на близо 10 млн. лв.

Коментари

Задължително поле