Атанас Темелков: Електронното управление изисква промяна на поне 20% от законодателството

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител. Това коментира председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков, който даде начало на IoT Adventure Forum 2018. Дискусията събира в столицата организации от различни сектори, които подпомагат разработването, внедряването и използването на Интернет на нещата (IoT).

Атанас Темелков заяви, че близо 60 на сто от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Още поне половината от останалите (около 40 на сто) от нормативните актове през следващите години трябва да бъдат изменени за целите на е-управлението.

Оперативната съвместимост и промяната на бизнес процесите в администрациите остават основен приоритет в работата на ДАЕУ. „Не можем да предприемем нито една стъпка в електронното управление без да сме сигурни, че всяка една система и всяко решение ще отговарят на всички изисквания за оперативна съвместимост“, подчерта Темелков. ДАЕУ продължава да работи и за промяна на цялостната среда и на процесите в административните структури за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

В областта на мрежовата и информационната сигурност екипът на ДАЕУ вече изготви проект на Закон за кибер сигурност, който ще създаде цялостна национална правна рамка в областта на кибер сигурността във всичките й направления. „След приемането на закона всеки ще знае полето си на отговорност и задачите, които трябва да изпълнява“, коментира още Атанас Темелков пред участниците във форума.

Коментари

Задължително поле