БАБХ изтегли от пазара 90 000 яйца за месец

90 000 бр. яйца и 2254 килограма храни са изтеглени и насочени за унищожаване при проверки на агенцията по храните през месец октомври 2018 г.

Инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната, съобщават от БАБХ.

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 484 бр.

Издадени предписания – 806 бр.

Съставени актове за установяване на административни нарушения – 163 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 7 бр.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки са:

  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

 

Обработени сигнали и жалби:

Към институции и ведомства – 29 бр.

Към фирми и граждани – 35 бр.

Коментари

Задължително поле