БАБХ провери над 10 хил. обекта през септември, изтегли за унищожаване 1 343 кг негодни храни

Снимка: Архив

През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната, съобщиха от БАБХ.

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 284 бр.;

Издадени предписания – 1 081 бр.;

Съставени актове за установяване на административни нарушения – 78 бр.;

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.;

Изтеглени и насочени за унищожаване 1 353 кг. храни, 5530 бр. яйца и 6 л. сурово мляко;

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

1. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

2. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.

3. Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.

4. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

За периода изготвените становища и предложения са:

Към институции и ведомства – 41 бр.

Към фирми и граждани – 21 бр.

Обработени сигнали и жалби:

Към институции и ведомства – 9 бр.;

Към фирми и граждани – 29 бр.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България