Банка дава отрицателна лихва за пари на фирми

Нулева доходност по депозитите на граждани

Отрицателна лихва за парите на фирми и еднолични търговци въвежда една от най-големите банки в страната. Става въпрос за суми в размер над 3 млн. лв. Промяната в тарифата на Уникредит Булбанк влиза в сила от 12 април 2018 г. Банката въвежда такса за съхранение на парични средства в размер на 0,6% на годишна база за превишението над прага от 3 млн. лв.

Таксата ще се плаща за всеки ден, в който парите на фирмата по разплащателни, депозитни, особени, ликвидационни и др. сметки надвишават този праг. От банката обясняват, че таксата за съхранение на пари на бизнеса се въвежда заради отрицателната лихва на БНБ по свръхрезервите на банките, която от 4 октомври 2017 г. е в размер на минус 0,6%. Търсенето на кредити от бизнеса намалява и банките са пълни с пари, които обаче им носят загуби като стоят в БНБ.

Лихва от 0% по депозит след изтичане на първоначалния му срок пък въведе друга банка в България. Наскоро тя промени политиката си към клиенти с депозити. Според новите условия, за клиенти със спестявания и без разплащателна сметка, след настъпване на падежа на някои от предлаганите депозити, те ще бъдат с лихва от 0%. Повечето клиенти на банките са свикнали депозитът автоматично да бъде подновяван след изтичане на срока му и с години не ходят до банката за да го подновяват. С новите условия обаче върху спестяванията им ще има нулева лихва.

През януари банките проявиха висока активност при потребителските заеми. Четири банки подобриха условията си, а две удължиха срока на промоционалните си кампании. С високата си активност през януари банките дават заявка, че имат желание да подобряват условията по потребителските кредити през настоящата година. Интересното е, че част от подобрените условия се отнасят за кредити за над 5 000 лв. или над 25 000 лв., което показва, че банките се насочват към по-платежоспособните клиенти.

Коментари

Задължително поле