Банките спечелиха от такси над 1 млрд. лв.

Печалбата на банките през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 113,4 млн. лв., което е с близо 72% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Парите във финансовите институции са повече от цялата ни икономика

Печалбата им намаля със 72% през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Повече разходи за заплати

Банките в страната спечелиха от такси и комисиони над 1 млрд. лв. през 2020 г. Общите им приходи от такси са 1,237 млрд. лв., като намаляват с 6,5% спрямо предходната година, пише в редовния бюлетин на Асоциацията на баните в България. В същото време разходите на банките за такси и комисиони се понижават с 8,2% до 198,4 млн. лв. В резултат нетният доход на банките в страната от такси през 2020 г. е 1,039 млрд. лв., или с 67,7 млн. лв. (-6,1%) по-малък от предходната година.

Свиването на приходите на банките от такси се дължи на намалената икономическа активност в страната заради мерките срещи Covid-19. Ниските лихвени проценти и по-бавният ръст на заемите заради пандемията намаляват и приходите на банките от лихви. През 2020 г. приходите им от лихви намаляват с 29,7 млн. лв. (-1%) до 3 млрд. лв. Същевременно разходите за лихви възлизат на 353,1 млн. лв., като нарастват с с 23,4% на годишна база. Основната причина за това е увеличението на депозитите в банките. В резултат нетният доход на банките в страната от лихви намалява с 96,7 млн. лв. (-3,5%) до 2,649 млрд. лв.

На фона на намалените приходи от такси и лихви, административните разходи на банките, към които влизат и заплатите на персонала, през 2020 г. нарастват с 0,8% и достигат 1,677 млрд. лв. Печалбата на банките през четвъртото тримесечие на 2020 г. е само 113,4 млн. лв., което е с близо 72% по-малко спрямо същия период на предходната година (404,7 млн. лв.). За цялата 2020 г. печалбата на банките възлиза на 814,7 млн. лв., което представлява спад от 51,4% на годишна база. Сред причините за това са както по-малкото приходи от лихви и такси и забавянето на ръста на кредитите, така и разходите за обезценка на лошите заеми. Размерът на обезценките нараства до 879 млн. лв., при 446,8 млн. лв. година по-рано.

Парите в банките са повече от това, което произвежда икономиката на страната за цяла година. През 2020 г. активите на банковия сектор в България нарастват с 8,6% и в края на декември са 124 млрд. лв. Това е с 4,1% повече от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за миналата година, който заради кризата по предварителни оценки е 119 млрд. лв.

Лошите заеми са 3,322 млрд. лв.

Най-редовно изплащат жилищните кредити

Към края на 2020 г. необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) намаляват до 3,322 млрд. лв., при 3,723 млрд. лв. едно тримесечие по-рано. Делът на лошите заеми от всички отпуснати банкови кредити се свива до 4,78%, според изчисления на базата на данни от управление “Банков надзор” на БНБ.

Необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,012 млрд. лв. в края на миналата година, като техният дял се понижава до 5,29%. Необслужваните жилищни кредити се свиват до 405,6 млн. лв., а дeлът им е само 2,95%. Лошите потребителски кредити са доста повече - 788,6 млн. лв., като имат дял от 6,12%. Оказва се, че жилищни кредити взимат хора с по-сигурни доходи, които по-рядко имат проблеми с изплащането им. Затова и лихвите по тези заеми са най-ниски.

Коментари

Задължително поле