Банско и гръцката община Волви подписаха споразумение за сътрудничество

Споразумение за сътрудничество между община Банско и община Волви, Гърция бе подписано в курортна българска община. Кметът на Общината Георги Икономов и кметът на Община Волви, Гърция Диамандис Лиамас, подписаха документа, в който се предвижда партньорство и взаимноизгодно сътрудничество в областта на опазването на околната среда, развитието на туризма, сътрудничеството между бизнеса, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Двете общини ще осъществяват съвместни форуми, обмени – туристически, спортни, културни и др. от взаимен интерес. Предвижда се също кандидатстване по отворени процедури по “ИНТЕРРЕГ и Хоризонт 2020”, “Европа за гражданите” и други европейски инициативи в сферата на опазване на околната среда, превенция на природни бедствия и др.

Спортни, културни и младежки обмени, подобряване на административния капацитет на местните власти от страните членки на ЕС; обмени в сферата на бизнес партньорство, добри туристически практики също част от споразумението. Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено за всеки отделен случай и всеки отделен проект за кандидатстване в Брюксел.

Коментари

Задължително поле