Безплатни процедури в Барокамера предлагат в детски дом в Дебелец

Снимки: Мирослав Чичиков

Безплатни процедури в Барокамера e новата услуга, която Дома за медико-санитарна грижа в град Дебелец стартира с настъпването 2020-та година, за потребителите на услуги в лечебното заведение. Това са деца от 0 до 7-годишна възраст.

Дарението на Фондация Национал фонд "Свети Никола"-София, с председател Никола Цветанов, прави лечението посредством хипербарна оксигенация възможно, а стойността на уреда е 37 840 лв. В продължение на една година НФ „Свети Никола” събира средствата за скъпата техника, а това е поредното дарение за ДМСГД – Дебелец, защото партньорството и доверието между двете страни има 20-годишна история.

Барокамерата се използва за лечение на широк спектър заболявания, асфикция при раждането, нарушена мозъчна циркулация, синдром на ДАУН, разстройство от аутистичния спектър, ДЦП и др. Терапията и резултатите от нея обаче са строго индивидуални и изискват огромно търпение и постоянство, защото това, което е достатъчно да помогне на един малък пациент може да не повлияе на друг. Предимство е, че по правило при хипербарната оксигенация няма негативни ефекти, защото тя представлява метод, при който се дава около 10 пъти повече кислород, който е основен източник на живот. Лечебният сеанс е от 45 до 90 мин, в зависимост от насоките на лекуващия лекар и преминава през три фази-копресия, лечение и декомпресия.

Потенциалът на хипербарната терапия e открит през 17 в. с изграждането на първата хипербарна камера в Лондон. В нашия век е призната терапевтична практика в Русия, Америка, Европа, Китай и останалия свят. Методът е сложен и скъп, но има предимствата, които го поставят в специално положение. Хипербарната оксигенация е неинвазивен метод, т.е. не е свързан с нарушаването на целостта на човешките тъкани. На второ място – използва се не само за лечение, но и за превенция на много заболявания, а в съвременния свят бъдещето на медицината е именно в превенцията. Този метод на лечение не само не отрича други методи и практики в терапията, но ги допълва, а в много от случаите увеличава тяхната ефективност.

За работа с Барокамерата ще бъдат обучени три медицински сестри, след сертифицирането им ще стартира услугата.

Коментари

Задължително поле