Безработицата се върна на нивата преди пандемията

Безработицата се върна на нивата преди пандемията и 6,1% е равнището през април по данни от Административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 2,8%, а намалението спрямо предходния месец е с 0,4%. 

Регистрираните безработни през месеца са 200 417, което е с 13 635 лица по-малко от март и с 92 393 лица по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 21 924 безработни лица, като намалението е с 3255 души март и с 65 139 спрямо април 2020 г. 

Най-голям дял от безработните са наети в сектора на преработващата промишленост – 21%, следвани от търговията – 13,7%, хотелиерството и ресторантьорството – 11,3%, селското, горското и рибното стопанство – 6,9%, строителството – 6,1%, държавното управление – 5,5%.

За запазване на заетостта и през април продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОП РЧР. През месец април над 165 000 заети са били подкрепени по тези мерки. 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес