Безработни ще се грижат за самотни и болни хора

Нова програма дава шанс за работа

Започна приемът на документи по новата Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" в община Бургас. Тя е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ.

Чрез програмата ще се осигурява заетост на безработни в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани от лекарска комисия и имат от 80 до 89,99 процента степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане.

Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, трябва да: са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа; да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Коментари

Задължително поле