Библиотекари от цяла Европа участват в научна конференция във Велико Търново

XV-та Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки- четене- комуникации” стартира в четвъртък във Велико Търново. Това обявиха от ръководството на Регионалната народна библиотека /РНБ/ „П. Р. Славейков” в старата столица.

По време на проявата ще бъде наблегнато на „Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство”, каквато е и основната тема на форума. Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на културата, а организатори са РНБ „П. Р. Славейков” и Катедра „Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности”, Факултет „Математика и информатика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Асоциацията на университетските библиотеки. Тазгодишното издание е подкрепено от Министерството на културата и Фондация „Глобални библиотеки”.

Конференцията обхваща теми в областта на библиотечните и информационните науки, книгознание, литературна история, печатните комуникации и медиите. Форумът е посветен и на опазването на документалното и книжовно наследство и осигуряването на широк достъп до дигиталните му копия.

„Хубавото е в настоящата конференция, че библиотеката и университета полагат усилия материалите от конференцията да бъдат на хартиен и електронен носител, което дава възможност във времето да бъдат едно добро помагало за студенти и преподаватели в областта на съхраняването на книжовното богатство”, обясни директорът на РНБ д-р Иван Александров.

За участие в конференцията са поканени учени, университетски преподаватели, научни работници, членове на АУБ и ББИА, както и научни специалисти от чужбина. В програмата са предвидени 60 доклада, които ще бъдат изнесени от 80 участника, като акцент ще бъде представянето пред широка професионална общност на резултатите и партньорите по проект „Дигитална културна съкровищница „Север+”- документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културно наследство в библиотеки, музеи и галерии в Севрна и Централна България”.

„Библиотеката като координатор реализира проекта с още десет пратньора, всеки от тях ще представи с какво участва и с какво ще допринесе за крайния резултат на световната културна съкровищница. Партньорите ни от Брашов ще представят нашето културно наследство извън страната”, обясни заместник-диркторът на библиотеката доц. Калина Иванова. На конференцията ще бъде представена цялата работа по проекта на румънските партньори от град Брашов, чрез доклада на д-р Руксандра Назаре и д-р Ирина Мастан „Българи в нашия град-история, която предстои да бъде написана”.

Рекордно голямо ще бъде международното участие на тазгодишната конференция. Чуждестранни гости от Австрия, Малта, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Финландия ще изнесат 13 доклада.

Темите, които чуждестранните партньори ще засегнат са разнообразни, но преди всичко са свързани с различните вариации на електронната книга, дигиталните библиотеки и влиянието на цифровата среда върху библиотечните услуги. В рамките на конференцията ще бъде организирана среща с –разговор с издателя Стойо Вартоломеев и Владимир Зарев по темата за „Словото и паметта”.

„По време на конференцията ще бъде подписано споразумение за партньорство с библиотеката във Вантаа във Финландия  и библиотеката в Линц в Австрия”, обясни доц. Калина Иванова.

Д-р Иван Александров допълни, че в Регионалния исторически музей разполагат с редки и ценни издания, които се съхраняват във фонда. По тази причина РИМ е партньор на библиотеката по проекта и в тази връзка ще бъде осигурен по-широк достъп до старите издания на институцията.

Коментари

Задължително поле