Библиотеката в Търново обновява фондовете си с 1727 тома

Институцията реализира проект на стойност 22 000 лева

Регионална библиотека „П.Р. Славейков” във Велико Търново успешно финализира първия си проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата на стойност 22 000 лв. Резултатите показват, че във фондовете на библиотеката ще влязат 1727 тома нова актуална литература, специално подбрана и отговаряща на интересите и потребностите на читателската аудитория, а също и на научните и образователни задачи на институцията.

Това са книги от областта на хуманитаристиката – философия, психология, педагогика, история, литературознание, художествената литература, художествената литература за деца, справочна и друга научна литература. Всички те са с цел актуализиране и обновяване на библиотечните колекции в централната сграда и филиалните структури.

По-голямата част от новите заглавия вече са предоставени за ползване в отделите по „Книгозаемане”.

В началото на новата 2020 година великотърновската библиотека ще реализира и втория спечелен проект по програмата на стойност 11 200 лв.

Коментари

Задължително поле