Бизнесинкубатор ще помага на малки и средни фирми в Монтана

Инкубатор за стартиращи и развиващи се фирми и провеждане на обучения за предприемачи са двете мерки за насърчаване на бизнеса в Монтана, които разработиха експерти по българо-чешки проект.

За основа на проучванията и анализите е използван опитът на побратимения с Монтана град Храдец Кралове в Чехия. Според специалистите въпреки негативните демографски тенденции, съществува интерес и потенциал за развитие на малък бизнес на територията на община Монтана.

Най-предпочитани сектори за развитие на бизнес са търговията и услугите, но липсата на квалифицирани кадри във всички сектори на икономиката е тежък проблем, който се задълбочава, предупреждават експертите.

Сред акцентите в разработката са и изводите, че предприемачите имат затруднения с осигуряване на финансиране на дейността си поради високите изисквания на банките и липса на капацитет за подготовка и управление на европейски проекти. Същевременно те очакват намаляване на административната тежест и прилагане на мерки за осигуряване на консултантски услуги, най-вече в областта на достъпа до финансиране, както и мерки свързани с качеството на работната сила. За да бъдат преодолени тези проблеми и да се осигури развитие на фирмите и разкриване на нови работни места са необходими Бизнес инкубатор и предприемачески обучения, препоръчва разработката.

„Насърчаването на предприемачеството и развитието на малък и среден бизнес е приоритет не само на местно ниво. Това е една от политиките на Евросъюза.”, каза при представянето на доклада авторът му Андрей Лалов – преподавател в УНСС по социология и стратегическо планиране, с над 15 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и управлението на европейски програми.

Заместник-кметът на Монтана Станислав Станоев подчерта, че анализът ще бъде полезен на местната власт при определяне на политиките за подкрепа на малките и средни предприятия. Проектът на Община Монтана „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Коментари

Задължително поле