Бизнесът и професионалните гимназии се обединяват за преодоляване на кадровата криза

Зам.-областният управител на Варна Илиян Карагьозов се надява съветът да подобри комуникацията между бизнеса и образователните институции, за да се удовлетворят нуждите на реалния сектор от среднисти с професионална подготовка.

Областен консултативен съвет за средно професионално образование ще заработи във Варна по инициатива на зам.-областния управител Илиян Карагьозов. В съвета са поканени да участват представители на едрия бизнес, професионалните гимназии и институциите, ангажирани с образованието в региона.

"Целта е да подобрим координацията между всички участници, за да преодолеем задълбочаващия се проблем с дефицита на кадри. Задачата е трудна, нужно е да обединим усилия, за да я решим. Тя касае и качеството на професионалното образование, и правилното формиране на паралелки, които да отговарят на реалните нужди на бизнеса", заяви преди учредителното заседание на съвета Карагьозов.

Конкретна идея за промяна имат представители на туристическия сектор, който от години страда от недостиг на персонал. "В специализираните училища сега се подготвят основно мениджъри, а дефицитът е на изпълнителски кадри. Той може да бъде преодолян чрез създаване на повече паралелки по туризъм в средното професионално образование", обясни Дотко Дотков, търговски директор на "Златни пясъци" АД.

Коментари

Задължително поле