Бизнесът сви инвестициите с близо 21%

Предприемачите очакват инвестициите им през настоящата година да са с 20,9% по-малко в сравнение с предходната 2019 г. Това показва анкета на НСИ, направена през октомври сред промишлените предприятия в страната.

Най-голям дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (36,4%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (27,5%) и производството на недълготрайни потребителски стоки.

Прогнозите на бизнеса за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността със 7,6% спрямо 2020 г., като около 40% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. Енергетичните и свързаните с водата сектори ще формират най-голям дял от инветициите през 2021 г. - 37,6%. След него се подреждат производството на стоки за междинно потребление и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 35,7% и 14,6%.

По направление на инвестициите през 2021 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет – 34,5% от общия обем на инвестициите в промишлеността. На второ място с 29,4% дял са предвидените инвестиции за заместване на износено оборудване, следвани от тези за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 19,7%, и за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 16,4%.

 

Коментари

Задължително поле