Бисер Петков подписа колективен трудов договор за пивоварите

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков подписа заповед за разпростиране на Браншовия колективен трудов договор за работещите в пивоварния бранш сред всички предприятия в отрасъла, съобщиха от социалното министерство. Заповедта е издадена по искане на Съюза на пивоварите, Синдиката на производителите на бира, храни и напитки към КНСБ и Федерация „Хранителна и питейна промишленост“ към КТ „Подкрепа“.

Срокът на колективния трудов договор е до 30 януари 2020 г. Той ще важи за всички предприятия в икономическите дейности „Производство на пиво“ и „Производство на малц“. Договорът урежда въпросите на трудовите и осигурителните отношения, доходите, трудовата заетост, условията на труд, социалното партньорство, условията за синдикална дейност в дружествата от бранша, които не са регламентирани с императивни разпоредби в законодателството.

Разписано е и взаимодействието между синдикатите и работодателите в пивоварния отрасъл за повишаване на производителността на труда в сектора. Регламентирани са и условията за допълнителен платен годишен отпуск от не по-малко от 7 дни за работа при вредни за здравето условия на труд.

Чрез браншовия колективен договор работодателите и синдикатите, които са страни по него, се договарят, че минималните осигурителни доходи в пивоварния сектор стават минимални трудови възнаграждения.

Регламентират се и допълнителни възнаграждения за нощен труд, работа по време на празници и др.

Коментари

Задължително поле