Болницата в Свищов получава модерен скенер и реаномобил от най-ново поколение

Общинската болница в Свищов получава модерен скенер и реаномобил от най-ново поколение. Скъпото оборудвано ще бъде доставено благодарение на проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“, с което се кандидатства за финансиране по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“.

Съвместният проект по трансгранично сътрудничество, на стойност 1 494 719 евро, е одобрен от Управляващия орган и предстои подписване на договорите от страна на кметовете на Зимнич и Свищов.

"С реализирането му ще бъде доставена високотехнологична апаратура за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов и болницата в Зимнич. За свищовската лечебница е заложено доставянето на компютърен томограф и реаномобил. С новата техника ще се постигне осъществяване на комплексна и висококачествена диагностика, което е изключително важно за ефективността на здравното заведение. Общата сума, която ще се усвои община Свищов е в размер на 763 231 евро, от които 2% са собствен принос", обясниха от общинската управа на крайдунавския град.

Освен модерната апаратура, в проекта са заложени средства за ремонт и реконструкция на помещението, в което ще бъде инсталиран томографа, обмяна на опит на кадрите и други свързани с проекта дейности. Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на по-голяма ефективност при оказване на спешна медицинска помощ и ще гарантира равен достъп и високо качество на болничната медицинска помощ. Здравните заведения ще продължат да придобиват нов облик със съвременна технологична апаратура, която ще задоволи изискванията на своите пациенти.

Благодарение на новите придобивки ще се повиши конкурентноспособността и свързаното с това насърчаване на заетостта и създаване на добавена стойност в здравните заведения на двете страни.

Коментари

Задължително поле