Караянчева в Баку: Пристъпваме към ротационното председателство ПАЧИС с чувство на висока отговорност

Окръжен съд – Бургас присъди 10 месеца затвор за наркотици Европейски съдии наблюдаваха процеса

Карлос Контрера с предложения за плана за Борисовата градина

Кредитното консултиране – една от най-динамично развиващите се услуги в България Интервю с Деян Василев, председател на Асоциацията на Кредитните Посредници в България и основател на Кредитланд

Бюджетна комисия прие на второ четене партийната субсидия да се намали на 1 лев на глас

Путин: Недопустимо е директорът да получава 10 пъти по-висока заплата от редовия работник

Емануела се разголи за реклама

Аржентина на мач от отпадане

Топлофикация – Перник осъди общината за просрочени задължения

„УМБАЛ-Бургас“ получи 510 пакета специални пелени за недоносени бебета

Сравниха Салах с Роналдо и Меси

Хакери атакуваха живата връзка с Путин "Росстелеком": Отразихме две мощни DDoS-атаки

Двама души загинаха, а трети е изчезнал при взрив в къща в Италия

Наказаха 42-годишна магистралка с 500 лв. глоба

Виенска звезда открива музикалното „Варненско лято“ Виртуозът на цигулката Бенямин Шмид ще даде старт на фестивала с рапсодия "Вардар"

Борисов: Подготвяйте спирането на приватизацията (СТЕНОГРАМА)

Министерският съвет публикува експресна стенограма с обсъждането на две от решенията в днешното първо заседание на кабинета „Борисов 3“ – за отпускането на близо 2 млн. лв. за водоснабдяването на Хасково и проекта за спиране на приватазацията.

БОЙКО БОРИСОВ: Нанков!
НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги министри, проектът на постановление предвижда да се отпуснат средства чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. в размер 1 930 000 лева за община Хасково за финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ със следните подобекти:
На първо място, дублиране на четири броя кладенци в обсега на санитарно-охранителна зона „Север“, като очакваният дебит от четирите съоръжения е 40 литра в секунда.
На второ място, подмяна на съществуващ водопровод с дължина 1735 метра, който да провежда допълнителни водни количества.
На трето място, дублиране на един брой тръбен кладенец в района на вододайна зона „Узунджово ІІ“ с дебит около 10 литра в секунда.
На четвърто място, дублиране на три броя тръбни кладенци в района на вододайна зона „Източна зона“, очакван дебит около 10 литра в секунда.
И на последно място, възстановяване на участък с дължина 130 метра на етернитов водопровод – там има и свлачище, пропадане вследствие на проливните дъждове.
С предложения проект на Постановление се предвижда средствата да бъдат преведени чрез трансфер от бюджета на МРРБ в бюджета на община Хасково на база сключено споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и община Хасково за целево финансиране.
Във връзка с преодоляване на създалата се кризисна ситуация е необходимо да се дублират някои от компрометираните кладенци и да се възстановят или подменят части от съществуващите водопроводи.
Посочените аварийни мерки е необходимо да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живущите в гр. Хасково и да се ограничи режимното водоподаване през следващите месеци, като средствата се осигурят за сметка на резерва за непредвидените и неотложни разходи за 2017 г. в частта да предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствия от бедствия.
Тук трябва да спомена – това е краткосрочната мярка, в обхвата на която с необходимия ресурс община Хасково и ВиК Хасково ще успеят наистина в най-кратки срокове, тук виждам и кмета на Хасково, да решат проблема с алфа активността, с алфа излъчването и с превишените, по-високите количества уран в някои от вече затворените кладенци на територията на града и на общината.
Необходим е пакет от мерки в дългосрочен план, който да бъде достояние на вас, колеги, от Министерски съвет.
Има, знаете, работна група, която до 30 май трябва да се произнесе с доклад. Има и анкетна комисия в Народното събрание. Това са наистина най-спешните краткосрочни мерки. С адмирации, по-скоро с благодарност към Министерството на финансите наистина за бързата реакция.
Ако позволите, в член 1 една редакция. С колегата от МОСВ Нено Димов преценихме, че е много по-добре би било ако не споменаваме кое е водното тяло, от което ще се черпи вода, от което ще се правят допълнителните съответно кладенци и сондажи.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин премиер, ако ми позволите, искам специално да благодаря на Вас и на целия Министерски съвет за навременната реакция. Всъщност, това е първото заседание на новия кабинет и ние сме изключително благодарни и изразяваме благодарността на всички граждани на Хасково, че реагирате така спешно, за да решим този проблем.
Това предложение община Хасково и ВиК Хасково го дадоха и на предния кабинет. Те имаха три-четири заседания, в които можеха да решат проблема, така както го правите вие в момента. Не само че не го решиха, а използваха цялата ситуация, за да създават паника и напрежение сред населението.
Благодаря още веднъж за това, че на първото заседание вземате мерки и отпускате средства, за да бъде решен проблемът в Хасково. Както министър Нанков каза, предвидени са осем броя нови сондажи в три нови зони, където водата на този етап е с добри показатели, за да може проблемът с водоснабдяването в Хасково да бъде решен.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: На днешното заседание сме поканили и кмета на Хасково. Отпускаме близо два милиона лева и мисля, че са напълно достатъчни за решаване на проблема с питейната вода в Хасково. И Обединените патриоти, и ГЕРБ това сме го поели като ангажимент в Хасково пред хората, затова и на първото заседание даваме тези пари, за да се направи необходимото.
Вчера работиха и МРРБ, и Министерството на околната среда и водите. Благодаря им, че максимално бързо се справиха. Както и Хасково, и ВиК Хасково. Така че, по най-бързия начин трансферът през МРРБ към общината да бъде направен, за да може този проблем хората да го решат.
В този ред на мисли, още миналата седмица, първия ден, възложихме и в момента се прави една проверка на урановите мини. Знаете, че бяха затворени няколко десетилетия преди това. Ако имаме нещо към момента и кога ще свършите?
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Благодаря Ви.
Към момента само кратка информация ще дам. Едно от дружествата към Министерството на икономиката се занимава със закрития уранодобив и им направи запечатките на тези мини. С едно постановление на Министерския съвет от 1998 г. са определени 78 обекта, които се наблюдават. От тези 78 върху 33 от тях са изградени 136 пункта за наблюдение, за мониторинг на системата. Тъй като от 1998 г. до 2000 г. и на другите, на останалите от 33 до 78, не е имало констатирани промени в показателите, те към момента не се контролират. Но ги изпратихме и там да проверят.
Специално за региона на Хасково има изградена мониторингова система, тя се следи постоянно. На всеки три месеца се правят отчети. За миналата година и за това първо тримесечие няма констатирани промени в подпочвените води. Обръщам внимание – ние проверяваме само подпочвените води. Очакваме до една седмица да има пълна проверка на абсолютно всичко, но към момента няма показатели извън нормите в подпочвените води. Ще информираме официално с докладна и Министерския съвет, и кмета на Хасково.
Благодаря ви.
БОЙКО БОРИСОВ: В тоя ред на мисли, да запознаеш Министерския съвет и с другата задача – за мораториума, защото ще го пуснем на обществено обсъждане. Първо да запознаеш колегите, за да чуем мненията.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Благодаря Ви.
Има предложение, касаещо Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Тъй като, знаете, процесът на раздържавяване чрез приватизация е започнал 1994 г. и продължава към момента, в началото нашата правна система приватизацията е била единствената форма на раздържавяване. Концесии и други форми се появяват след 1996-1997 г. Към момента извършените разпоредителни сделки с активи на държавни дружества извън забранителния списък – тези, които не могат да се продават, е над 98 процента. В последните години се забелязва тенденция, че принципалите, министрите, не съгласуват продажби на акции и дялове на търговски дружества поради различни причини: добро финансово състояние или лошо финансово състояние. Така или иначе, големият процес на раздържавяване е приключил, поради което считаме и е коректно да внесем текст, който да забрани приватизацията на акции и дялове на държавни дружества, в това число и на техни дъщерни дружества.
Нека да кажем, че ще приветстваме всяка една регламентация, която ще уреди публично-частното партньорство, но считаме, че към момента процесът на приватизация е приключил, тъй като над 98% от държавните дружества вече са приватизирани.
Освен това, още нещо важно: тъй като досега в закона имаше възможност освен приватизация на държавни дружества, има приватизация на имоти и на обособени части. С проекта на изменение на закон предлагаме продажбата на обособени части да става винаги след решение на Народното събрание. Считаме, ако приемете и съответно законодателният орган, оттук нататък продажби на обособени части ще има по предложение на Министерски съвет и след решение на Надзорния съвет. Обръщам внимание: обособена част е имот, който, съгласно Закона за приватизация, може самостоятелно да осъществява административна или стопанска дейност.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Дончев.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Това, което коментира колегата, е важно. Само че, от друга гледна точка, не само защото, както той казва, процесът на приватизация е по-скоро приключил. Редно е да обърнем внимание на тези дружества, които имат функции, пряко свързани с националната сигурност. И предвид факта, че се коментират проекти за модернизация на въоръжените сили, едва ли някой в тази зала има нещо против, едва ли има съмнение, че трябва да бъдат положени всички усилия, когато се усвояват нови единици техника, да се направи максималното – или те да се доекипират, изграждат, или поне ремонтират в наличната инфраструктура от дружества. Те, така или иначе, са в забранителния списък, но ключов приоритет трябва да е развитие на капацитет в тази сфера. Не бива само да купуваме, да харчим пари, без да се усвоява капацитет в България и да се използват всички шансове за допълнително развитие на индустрията в отбранителната сфера – още един аргумент към това, което каза колегата.
БОЙКО БОРИСОВ: Подготвяйте го, пуснете го за съгласуване, за обществено обсъждане.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (3)

 1. баси, надявам се уродливите седерастки отрепки да измрат от яд до седмица… като се почне от ибрика филип димитров и драгалевския циганин и се стигне до олихофрена плевнелиев.

 2. Privatisaziata ne samo triabva da spre,no i da se prerasgleda! Triabva da se nazionalisirat obratno
  ,,Bulgartabak“ i drugite pechelivschi predpriatia.Timoschenko prerasgleda privatisazita poradi izmamite tam,a tia ne e kommunistka!Te si doplatiha! Toest pechalbite dosega se privatisiraha i zagubite se nazionanalisiraha.Tova che imame badeschte v EU e wiz! problemat e che Jean-Claude Junker e chovek na megabankite na Rotscild za koito e rabotil i estestveno Macron.
  Taka che chestita gladokrazia gospoda!30 miliarda dalg ot koito ,,skapite ni priateli ot Amerika“ ni nakaraha da oprostim 4,5 Miliarda na Irak za da si gi sloschat v nenasitnite si demokratichni tumbazi! Na skapiat Volodia Putin mu podarihme siriskiat dalg(Tarikatat Parvanov),a za bulgarite v Libia ne dade nikakav otkup .!Tova e Bulgaria-ne si li platisch parnoto te iznudvat i dori ombudsmana ne pravi nischto za teb.Te Mutrite ot KTB si vzimaha na chastni Konta pari ot Toplofikazia Sofia! Grubata namesa na Amerika vav vatreschnite raboti na Bulgaria dovede do proval bulgarskata ikonomika i realno te ne platiha nischto za provala na ,,South Stream“ i Belene,a i nikakvi garanzii niama ot tehnoto Nato.Toest e po dobre naistina da rabotim s rusnazite ,kakto napraviha estestveno v Turzia.Kapitalismat v amerikanska forma e faliral mnogo otdavna veche!Badeschteto e na Kitai ,Rusia.Brasilia ,Uschna Afrika i India.Kato vinagi Bulgaria pak si e napravila greschno smetkata i sme pak v antiruska Kolizia ,koeto si e chista glupost!

 3. Отличен коментар.Ако Русия влезе в Евросъюза и се създаде обща европеиска армия ,доларът ще се срине спрямо еврото на неимоверно ниски нива .Спомняте си номера който направиха американците при първоначалното въвеждане на еврото
  Брюксел би трябвало да знае че Русия може да допринесе огромни ползи за Европа
  Нищо лично просто дълновидност.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.