Борят корупцията с анонимни анкети

С анонимни анкети на границите ще разкриват има ли корумпирани митничари.

Даваме оценка на митничарите при преминаване на ГКПП

В детските градини ще учат как да не взимат подкупи

Анонимни анкети ще се провеждат с преминаващите границите пътници и превозвачи като целта ще бъде да се получи информация за дейността на митничарите, включително и за наличието на корупционии практики. Идеята е всеки пътник или шофьор на камион да може анонимно да каже дали са му искали подкуп. От Агенция “Митници” предлагат провеждането на анкети да влезе сред мерките в областта “Почтено управление”, които ще станат част от национален план за действие в рамките на инициативата “Партньорство за открито управление”.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество предлагат въвеждане на антикорупционно образование в детските градини, училищата и висшите учебни заведения. От Комисията ще разработят система за проверка на почтеността сред хората в държавната администрация като предлагат да се създаде и “Информационен антикорупционен портал”.

В областта “Електронно управление” от Министерството на здравеопазването са предложили внедряване на софтуерни приложения за обработка на информацията в реално време – в т.ч електронно направление, електронни рецепти, електронно медицинско досие и регистри. От министерството на образованието предлагат въвеждане на електронни дневници във всички училища и публикуване в интернет на безплатни учебни ресурси по всички предмети с цел подобряване качеството на обучението и осигуряване на равен достъп до образование.

Ще бъда изградена система за туристическа информация, която в реално време ще свързва хотелите с МВР, НАП и общините. Ще бъдат електронизирани и редица услуги на Министерството на туризма като регистрация на туроператор и категоризиране на туристически обекти.

В областта “Намаляване на административната тежест” от Министерството на правосъдието предлагат да се напише наредба за условията за ползване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър и за пряк достъп до данните в тях. Ще се улесни и достъпа до данните в Централния регистър на особените залози. За тази цел вече е създадена е работна група с представители на Асоциацията на банките в България, Камарата на частните съдебни изпълнители, БСК и Българска асоциация за лизинг.

В областта “Отворени данни” от Министерството на околната среда предлагат да се създаде информационна система за предоставяне на обществеността на информация за качеството на въздуха в реално време.

Коментари

Задължително поле