"Булгаргаз": България ще пести 81 млн. лева от новата точка за доставка на природен газ

"Булгаргаз" и руската "Газпром експорт" сключиха допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ от 15 ноември 2012 г. С подписването на допълнението от утре, 1 януари, се променя пунктът на доставка - от "Исакча" и "Негру-Вода" на "Странджа 2/Малкочлар", съобщиха от българската компания.

Финансовите ползи от смяната на пункта на доставка се оценяват в приблизителен размер на 81 млн. лева.

Тази икономия се дължи на отпадането на разходите за достъп и пренос през територията на Р. Румъния в приблизителен размер на 76 млн. лева, като същите няма да бъдат заплащани от „Булгаргаз“ ЕАД и от българския потребител на природен газ.

В допълнение на това, „Булгаргаз“ ЕАД ще реализира положителен финансов резултат в приблизителен размер на 4.6 млн. лева от заплащане на по-ниските тарифи, обявени от „Булгартрансгаз“ ЕАД на вход „Странджа 2“, в сравнение с тези, които дружеството би заплатило на вход “Негру Вода/Кардам”.

Част от икономията е отразена в предложеното намаление на цената на природния газ за І-вото тримесечие на 2020 г.

Коментари

Задължително поле