България е изнесла 825 000 тона отпадъци, а са внесени 85 000 т

Справка от Министерство на околната среда и водите показва, че страната ни е изнесла 10 пъти повече отпадъци отколкото е внесла. Този вид суровина се внася от циментовите заводи за гориво и от ТЕЦ-ове, пише Ekonovini.bg

От над 20 години Холсим Белоизворски, цимент Титан, цимент Златна панега и Итачименте Девня използват такова гориво. Голяма част и от софийските отпадъци когато имаше криза с балите бяха транспортирани и изгорени там.

Страната ни е на последно място в Европа по изгаряне, под 3 процента. В развитите европейски страни над 30 % отиват за гориво. С него се отопляват публичните места, административни сгради и домове. Отделяните прахови частици са в пъти по ниски от конвенционалните горива.

Пионери в тази област са Швейцария и Австрия. Например градчето Ла Шо дьо Фон, което е центъра на производството на часовници внася боклук за горене от Италия и Франция. Централата захранва с топлина цялата община. Подобно е положението във Виена. Там топлоцентралата е почти в центъра.

Тенденцията в страните от ЕС е да изгарят колкото се може повече отпадъци. Отделно, каквото е възможно се рециклира и оползотворяват отново. Така работи цялата промишленост, като се започне от тежката индустрия и се стигне до самолетостроенето.

Даже американска компания заржда самолетите си с гориво получено от отпадъци. Тази индустрия е огромна и не трябва да се допуска по вътрешно политически причини и популизъм тя да бъде унищожена в България.

В същото време швейцарският холдинг "Холсим България" спечели поръчка за оползотворяване на RDF-гориво с възложител Столична община, съобши сайтът Expert.bg. Договорът ѝ е на стойност 11 790 000 лв. с ДДС, за срок от 3 години.

Компанията е била единствен кандидат за обособена позиция №1 - оползотворяване на RDF-гориво, фракция от 0 до 200 мм, с прогнозно количество до 80 000 тона на година.

За втората позиция, в която количеството е до 70 000 тона годишно, също кандидатът е бил без конкуренция. Предстои общината да сключи договор за изпълнението й с консорциум "БТТ Садината 2019".

Той се състои от дружествата ТЕЦ "Бобовдол" ЕАД и "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Това са единствените централи у нас, които имат лиценз за изгаряне на неопасни отпадъци (RDF).

Още не се знае каква ще бъде точната сума по договора, но вероятно ще е около 10 млн. лева.

Коментари

Задължително поле