България отчита добро състояние на биоразнообразието си пред Еврокомисията

28.9% от данните на „зелените“ за Натура 2000 не са достоверни

Добро е състоянието на растителните и животинските видове и техните местообитания на територията на цялата страна, включително и в защитените зони от Натура 2000. Това отчита България в официален доклад, изпратен на 3 януари в Европейската комисия, научи „Труд“.

Данните показват, че в благоприятно положение са 37.3% от видовете, а в лошо – 3.3 на сто. В незадоволително състояние са 30.5% - това означава, че вбъдеще евентуално може да има проблеми, но в момента с тези видове всичко е наред.

Докладването е задължително. На всеки 6 години държавите-членки на ЕС информират Брюксел по чл. 17 от Директивата за местообитанията за състоянието на защитените видове, предмет на опазване съгласно Закона за биологичното разнообразие.

С информацията, изпратена в ЕК преди три дни, за първи път официалните власти у нас поправят грешките, допуснати от „зелените екологични“ неправителствени организации, които определиха зоните по Натура 2000 у нас.

В периода 2005-2007 година „природозащитниците“ вкарват 34.8% от страната в европейската екологична мрежа, срещу което получават 9 милиона лева. Но не провеждат задължителните теренни проучвания на място. Нямат достоверно доказана чрез научни методи информация, че в дадена територия има точно тези видове и местообитания.

При сегашното докладване това се вижда – 28.9 процента от данните за Натура 2000 не могат да бъдат определени като достоверни или изобщо липсват такива. Именно това доказва, че още при самото създаване на защитените зони „зелените“ действат от бюрата си в София, вместо да ходят на терен. Работят по най-елементарния, лесен и евтин начин - преписват основно Червената книга на застрашените растителни и животински видове, писана от академик Мако Даков - партизанин, лесовъд и член на ЦК на БКП, заместник-председател на БАН от 1978 до 1990 г., тоест върху труд, издаден през 1986 г. „Еколозите“ използват и картата на растителните видове на проф. Иван Бондев от 1973 г.

Целта е била колкото се може повече територии да бъдат включени в европейската мрежа, като в голяма част от териториите посочените видове ги няма или са много по-малко. Така „природозащитниците“ изкуствено завишават броя на животинските и растителни видове. По този начин България е вкарана в капана винаги да отчита пред ЕК влошаващо се състояние на биоразнообразието. Защото на всеки 6 години базира докладите си на манипулирана информация за видове, които ги е „имало“, а сега са „изчезнали“. Истината е, че тези растения и животни не са съществували в посочените местообитания при тяхното вкарване в Натура 2000.

Така „зелените“ си осигуряват бизнес за десетилетия напред. Определените големи зони по Натура 2000, пълни на хартия с несъществуващи видове, принуждават ЕК да финансира дейностите по тяхното опазване. Този добре планиран от „еколозите“ сценарий за печалби се реализира, защото само за предишните два програмни периода Еврокомисията отпуска почти 700 милиона лева.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България