Валентин Радев откри обновената сграда на пожарната в Мездра

Министърът на вътрешните работи Валенитн Радев и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов откриха обновената сграда на пожарната в Мездра, съобщават от МВР. Вътрешният министър отбеляза, че средствата, спестени от енергийните разходи, ще могат да бъдат пренасочени към други дейности на пожарната безопасност, а подобрените условия за работа ще мотивират служителите. По думите на гл. комисар Николов с реновирането на сградата се постига 50% икономия на енергийни ресурси. Министър Радев сподели, че по проекти за енергийна ефективност до края на годината ще бъдат обновени още 17 сгради, в които се помещават службите на пожарна безопасност.

В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности в сградата на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”- Мездра - подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, топло- и хидроизолация на покрив, обновяване на осветлението и мълниезащитната инсталация. В резултат от реализацията на проекта се очаква значително намаляване на енергийното потребление - намаляване на експлоатационните разходи на сградата и екологичен ефект, включващ редуциране на емисиите на въглероден диоксид.

Извършените дейности са за почти 100 хил. лева.

В Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Мездра работят 21 служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка с население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени места.

 

Обща информация:

Сградите на пожарната служба се реновират по проект за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Парите са осигурени по европейска програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година.

Към момента ГДПБЗН има сключени договори за повишаване на енергийната ефективност на 23 пожарни служби. Стойността на договорите е за над 8 млн. лева, а стойността на националното съфинансиране е за почти 170 хил. лева.

Сградите на пожарните служби в Благоевград, Мездра, Севлиево, Златоград, Девин и Пещера вече са ремонтирани.

Предстои да бъде направен анализ на изпълнението на програмата, след което ще бъдат уточнени възможностите за подобряване на енергийната ефективност на още 20-25 сгради на пожарни служби.

 

Коментари

Задължително поле