Варна и Бургас купуват 116 електрически автобуса със 70 млн. лв. от ЕС

Договорът за модернизиране на градския транспорт в община Варна беше подписан в петък от министъра на околната среда и водите Нено Димов. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Общият размер на инвестицията е 85,4 млн. лв., като оперативната програма осигурява от тях 70 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на общината. По проекта ще бъдат закупени 60 нови електрически автобуса за общинска фирма „Градски транспорт“ ЕАД във Варна.

Предвижда се доставка и монтаж на 60 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане. С изпълнението на проекта количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) с източник транспортът ще се намали с 1 тон на годишна база. Реализирането на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за над 340 000 жители на община Варна. Срокът за изпълнение на дейностите е 39 месеца.

Проектът е част от усилията на Община Варна за модернизация на градския транспорт в града и подобряване показателите на въздуха. За целта до момента са успешно реализирани още три проекта, в рамките на които бяха закупени 85 нови автобуса и 30 тролейбуса.

Коментари

Задължително поле