Варненският свободен университет ще подпомогне с ресурси над 300 училища в България

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" стартира представянето на "Виртуални свободни училищни курсове", насочени както към учениците и учителите, така и към родителите.

Темите са 20 и ще подпомогнат учебния процес. Предложението е изпратено до повече от 300 училища в България, които използват платформата за образование Google G-Suite, а също и до регионални управления на образованието.

Към курсовете бе заявен интерес веднага след обявяването им, съобщиха от университета. Сред водещите теми, включени във Виртуалните свободни курсове са подготвените от катедрата по "Информатика" – "ИТ-кариери" и "Компютърно моделиране". Обучението в курса "QUERYADA" има за цел да подготви учениците за състезанието по извличане на данни и знания (queryada.vfu.bg). Катедрата по психология създаде курс за агресията в училищната среда, насочен към ученици и учители.

Преподавателите от факултет "Международна икономика и администрация" ще подготвят учениците как да управляват личните си финанси и да прилагат медиацията в дигитална среда. Една от темите, към която има най-голям интерес,е "Профайлинг" – съвместен проект на катедрите "Национална сигурност", "Психология" и "Право" във ВСУ. Водещи експертите от висшето училище ще провокират интереса на тийнейджърите към дигиталната криминалистика и интелигентните системи за сигурност и ще подпомогнат професионалното ориентиране на бъдещите юристи и криминалисти.

Каква е тайната на параметричния дизайн и спецификата на софтуера за архитекти ще разкрие Архитектурния факултет. Преподаватели по политически науки ще запознаят учениците да разгадаят връзките между властта и киното. Курсове има и за кандидат-студентите. Водят ги университетски преподаватели. Срещите за представяне на темите са виртуални в Google  Hangout Meet на адрес meet.google.com/xef-hxdi-ikz, от 16 до 17,30 ч. в периода 7-9  април 2020 г.

Коментари

Задължително поле