ВАС обяви за противоконституционни текстове от законите за частната охранителна дейност, за съдебната власт и за банковата несъстоятелност

Пленумът на Върховния административен съд (ВАС), който се проведе вчера гласува три становища по конституционни дела. На него присъстваха 81 от върховните съдии, съобщиха от ВАС.

По конституционно дело № 5 и № 6 от 2018 г. 78 от съдиите подкрепиха становището, че оспорените разпоредби - чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и параграф 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, са противоконституционни. Делото в Конституционния съд е образувано по искане на Главния прокурор и на Президента на Република България.

Със 79 гласа „за“ Пленумът на ВАС прие становище, че разпоредбата на чл. 225, ал. 3 от Закона за съдебната власт, е противоконституционна. Становището на върховните съдии е по конституционно дело № 9 от 2018 г., образувано по искане на състав на Върховния касационен съд.

58 от върховните съдии гласуваха становище, че Параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, е противоконституционен. Становището е по конституционно дело № 11 от 2018 г., образувано в Конституционния съд по искане на Търговската колегия на Върховния касационен съд.

Коментари

Задължително поле