Вдигат данък сгради до 65%

Значително увеличение на данък сгради предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са внесени в парламента от Министерски съвет.

Актуализират данъчните оценки на апартаменти и къщи на всеки две години

Домакинствата ще плащат и по-висока такса смет

612 лв. налози за 80 кв. м. в центъра на София

Данък сгради ще нарасне с до 65% от началото на следващата година. Домакинствата вероятно ще плащат и по-висока такса смет, ако парламентът одобри промените в Закона за местните данъци и такси, които са приети от Министерски съвет. За апартамент в центъра на София от 80 кв. м. общата сума на данък сгради и такса смет може да нарасне до 612 лв.

Данък сгради и такса смет се определят според данъчната оценка на жилищните имоти. Самата данъчна оценка на къщите и апартаментите се пресмята по формула според базисната данъчна стойност на 1 кв. метър в левове, площта на имота и коефициенти за местоположение, инфраструктура, индивидуални характеристики, височина и овехтяване.

Приетите от Министерски съвет промени в Закона за местните данъци и такси предвиждат на всеки две години да се променя данъчната оценка на жилищата. Промените са поискани от общините и в парламента са внесени предложените от тях тестове, обясни министърът на финансите Асен Василев.

Такса смет за бита в момента се определя на база данъчната оценка на имотите.

Предвижда се при промяна на цените на жилищата с над 10% за две последователни години от следващата година базисната данъчна стойност на квадратен метър да се актуализира според данните на Националния статистически институт за движението на цените. Наред с това, при отчетена промяна на цените и на регионално ниво да се актуализира и коефициентът за местоположение във формулата за определяне на данъчната оценка.

Последните налични данни на НСИ са за движението на цените на жилищата към края на юни. Според тях за последните две години до края на юни цените на жилищата общо за страната са нараснали с 26,8%. Освен това от НСИ публикуват и данни за движението на цените на жилищата в шестте града с по над 120 хил. жители - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Повишението на цените на жилищата в тези градове през 24-те месеца до края на юни е с между 20 и 30 на сто. Това означава, че ако предложението на общините бъде прието от парламента, данъчната оценка, а съответно и данък сгради в тези градове, ще нараснат с между 53 и 65 на сто. За да стане ясно точно с колко ще нараснат данъците за къщи и апартаменти ще трябва да изчакаме данните на НСИ към края на годината.

Според предложените от общините текстове данък сгради в най-големите градове ще нарасне около два пъти повече от поскъпването на имотите за последните две години. А данък сгради за по-малките селища, за които няма конкретни данни за движението на цените - със средното поскъпване на имотите за цялата страна. Така промените ще ударят по джоба най-много собствениците на имоти в големите градове.

Такса смет в момента също се определя според данъчната оценка на имотите. Планирано е таксата за събиране на отпадъци да се определя според количеството изхвърлени боклуци от домакинствата или според броя на хората, които живеят в един имот. Но тази промяна вероятно няма да стане преди началото на 2025 г.

В момента такса смет в София е 1,6 на хиляда от данъчната оценка на апартамента или къщата. Това означава, че с увеличението на данъчните оценки на жилищата, през 2024 г. може да бъде повишена и такса смет, ако общинският съвет не реши, че размерът на таксата може да бъде намален. Според Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци се плаща за извършваните от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Това означава, че общинските съвети в градовете могат да намалят такса смет, ако рязко бъдат увеличени данъчните оценки на имотите, така че събраните пари от гражданите да не са повече от необходимите разходи за чистота.

В София в момента за жилище от 80 кв. м. в центъра на града, което е построено през 1980 г. и се намира между втория и петия етаж, данъчната оценка е малко над 110 451 лв. Дължимият за имота данък сгради е 207 лв., а такса смет - 176 лв. Ако жилището е основно за собственика, данък сгради е с 50% отстъпка. През следващата година за същия имот данък сгради ще нарасне на 335 лв. (ако не е основно жилище), а такса смет ще бъде 286 лв. (ако размерът на таксата не бъде намален). Така собственикът на имота ще трябва да плати общо 612 лв., при 383 лв. в момента. Това е увеличение на дължимите налози с 229 лв.

Общинските съвети ще решават

По-висок налог за имоти в центъра

Данък според вида на конструкцията

Данък сгради на жилищата се определя според данъчната им оценка. Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имот, гласи Законът за местните данъци и такси. За София например данък сгради сега е 1,875 на хиляда върху данъчната оценка на жилището. Приетите от правителството промени предвиждат размерът на данък сгради да бъде определян от общинските съвети и според зоните на населените места и по вида на имотите.

Най-големите градове в страната - София, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив, и сега са разделени на по пет различни зони за целите на определяне на данък сгради. В централните части на градовете данъчната оценка на имотите е по-висока отколкото в крайните квартали. Но размерът на самия данък сгради в момента е един и същ за всички части на градовете.
С промените в закона общинските съвети ще имат право да определят различен размер на данъка за всяка една от петте зони. Например в центъра данъкът може да бъде по-висок отколкото в периферията на града. Освен това общините ще имат право да определят и различен данък за различните видове имоти.

За целите на определяне на данък сгради имотите са разделени на пет групи според типа на конструкцията - паянтова, полумасивна, масивна без стоманобетонни елементи или от сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала), масивна - едропанелна; масивна с носещи тухлени стени и изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции, със сглобяеми скелетни и рамкови стоманобетонни конструкции, едроплощен и пълзящ кофраж и др. От типа на конструкцията зависи данъчната оценка на имота. С промените в закона общинските съвети ще могат да определят и различен размер на данъка за различните имоти според конструкцията им.

Трябва да е обозначено какви са възможностите

До 2000 лв. глоба, ако ресторант не приема плащане с карта

Заплатите само по банка

Ресторантите с две, три, четири или пет звезди ще бъдат длъжни да приемат и плащане с банкова карта.

Ресторантите с две, три, четири или пет звезди задължително ще трябва да осигуряват възможност за плащане и с банкови дебитни и кредитни карти, гласят промени в данъчните закони, които са приети от Министерски съвет и внесени в парламента. Освен това тези заведения ще трябва да изплащат заплатите на персонала си само по банкова сметка.

Ресторант, който не изпълни изискването да приема плащане с банкова карта, ще бъде глобяван от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение глобата ще бъде в двоен размер - от 1000 лв. до 4000 лв.

Ресторантите ще бъдат длъжни за поставят на видно за клиентите място информация за възможността за плащане и чрез банкови карти. Ако не изпълнят това изискване, ще бъдат глобявани от 300 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 600 лв. до 2000 лв.

Тези промени са предложени, за да бъде оставена ставката на ДДС за ресторантите в размер на 9% за още една година - до края на 2024 г., обясни министърът на финансите Асен Василев.

Организациите на заведенията: Станала е грешка, не сме обсъждали ДДС с Асен Василев

Срещата била отложена за след изборите

Ресторантьорите твърдят, че не са поемали ангажименти към Василев, тъй като въобще не са се срещали за разговори по темата за възможни допълнителни мерки в замяна на оставането на 9% ДДС за сектора.

Представителите на ресторантьорския сектор са категорични, че не са обсъждали с министъра на финансите Асен Василев допълнителни мерки за сектора, за да остане в замяна ставката на ДДС за бранша 9 на сто вместо да се върне на 20 на сто.

В своя позиция до медиите от Българска асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружение на заведенията в България (СЗБ) заявяват, че “министърът на финансите Асен Василев за пореден път подвежда обществеността с информация от фантомни срещи с нашия бранш” и ресторантьорите не са предлагали на среща с Василев данъкът да остане 9 на сто, като в замяна се приемат мерки за изсветляване на приходите им и доходите на заетите в сектора.

“Факт е, че всички браншови организации, свързани със заведенията за хранене и развлечения и хотелиерството получихме писма за среща от Василев точно преди първия тур на местните избори. Ние изразихме принципното си съгласие за такава, но за да не бъде политизирана, помолихме тя да се случи възможно най-скоро след втория тур”, обясняват от СЗБ и БАЗ.

Писмото с искане за отлагане на разговорите за след втория тур на местния вот е подписан освен от двете организации и от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Националния борд по туризъм, Българска туристическа камара, “Албена” АД и “Пампорово” АД.

От двете организации на заведенията са категорични, че не са получи отговор на входираното писмо с искане за отлагане на срещата с Василев, но пък “с изненада научаваме, че не само сме се срещали, но и сме давали предложения”. Не знаем с кого се е виждал Асен Василев, но със сигурност не е с националните представители на сектора, обясняват от СЗБ и БАЗ.

Плащаме 4,875% при нулеви лихви по депозитите

Пуснаха нов държавен дълг за 2,3 млрд. евро

ДЦК за граждани на борсата

Нов държавен дълг за 2,3 млрд. евро пласира България на международните капиталови пазари. Пласирани са 7,5-годишни облигации за 1,3 млрд. евро и 12,5-годишни за 1 млрд. евро.

След настъпилото успокояване на финансовите пазари, предхождано от няколкоседмична нестабилност, Министерство на финансите се възползва от създалата се положителна среда, в следствие на публикуваните данни за заетостта в САЩ и пласира дълга в рамките на един работен ден, обявиха от министерството. Направените заявки от инвеститорите са били за 6,5 млрд. евро - близо три пъти повече от предложените облигации.

Постигнатата доходност по 7,5-годишните облигации е 4,375%, а по 12,5-годишните - 4,875%. Това е доста по-евтино от последните емисии на Унгария и Румъния, каза министърът на финансите Асен Василев. Но докато държавата ще плаща тези лихви по новия дълг, домакинствата в страната държат спестяванията си в банките на близки до нулата лихви. В същото време няма лесен механизъм за инвестиции на граждани в български държавни ценни книжа (ДЦК), каквато възможност имаше преди години.

Възможностите за търговия на ДЦК за индивидуални инвеститори обсъдиха изпълнителните директори на Борсите на Румъния, Хърватска и Македония по покана на Българска фондова борса (БФБ) на форум в София. В Румъния програмата “Фиделис” e достигнала 4,5 млрд. евро за три години, набрани от частни инвеститори на румънския капиталов пазар, заяви изп. директор на Борсата Адриан Танасе. В Хърватия програмата за борсово търгувани ДЦК е набрала 1,3 млрд. евро, като е привлякла интереса на 43 хил. индивидуални инвеститори, допълни Ивана Гаджич, президент на УС на Загребската фондова борса. В Македония близо 23 млн. евро са набрани от 1283 индивидуални инвеститори, а до края на годината се очаква да бъде пусната нова емисия държавни облигации, каза и изпълнителният директор на Македонската фондова борса Иван Стериев.
Разработването на програма за ДЦК, насочена към индивидуални инвеститори, е един от стратегическите проекти на БФБ, каза изп. директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения