Вдигат с 20% заплатите на чиновници отличници

Висшите ръководители ще получават до 4500 лева месечно

Увеличават парите на новоназначени служители

Повишение ще има и за майки след отпуск за раждане

Служители с еднакви оценки ще взимат еднакъв бонус

С 20% ще се увеличат заплатите на чиновниците, които получат отлична оценка за работата си. Това предвиждат промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, предложени за обществено обсъждане. Досега при такава оценка възнаграждението се повишаваше с 15 на сто. Повече ще взимат и тези, които получат оценка „Изпълнението надвишава изискванията”. Тяхната месечна заплата ще расте с 15%, вместо досегашните 10 на сто.

При оценка “Изпълнението отговаря напълно на изискванията” вместо 5 на сто, увеличението ще бъде 10%. Промяната засяга около 130 хиляди човека, колкото са служителите в държавната администрация.

Чиновниците ще получават и по-висока месечна база на възнагражденията от догодина. Степените на основните заплати за всяко длъжностно ниво се намаляват от шест на четири.

Така например висшите чиновници, които имаха най-високата степен 6 и досега получаваха максимално до 4000 лева месечно, от догодина ще бъдат сложени на ниво 4 (най-високото), но ще получават до 4500 лева.

За експерти ниво А1 максималната заплата досега беше 3100 лева, а от Нова година вече ще стига до 3400 лева.

Специалистите ще получават до 1700 лева, при 1600 досега, а за сътрудник възнаграждението расте от 1200 на 1250 лева месечно.

По-високи заплати са предвидени и за новоназначените чиновници. Ако служителят постъпва за първи път в съответната администрация, възнаграждението му ще се определя в зависимост от притежаваната квалификация и професионалния опит. Ако стажът му надвишава минимално изискуемия за длъжността с до 7 години, той ще получава заплата, предвидена за втора степен. Така например, ако постъпи на висш ръководен пост месечно ще се разписва срещу сума от 1600 до 3800 лева. Досега за ниво 2 се изискваше стаж от 1 до 3 години и заплатата варираше от 1200 до 2800 лева. При стаж над 7 години новопостъпилият ще получава възнаграждението предвидено за степен 3, гласят още промените. Или например експерт с 15 години стаж може да взима от 870 до 3000 лева на месец, независимо че за пръв път започва работа в администрацията.

Обясненията за промените – така ще се преодолее “изоставането” спрямо заплатите на новоназначени служители, както и ще се стимулира “желанието на административните структури за привличане на кадри чрез мотивиране с по-висок размер на заплатата”.

Промените в наредбата въвеждат и ново правило - служителите в едно административно звено с еднакви годишни оценки на изпълнението да получават еднакво процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата.

Служителките, които се връщат след отпуск за бременност, раждане, отглеждане или осиновяване на дете, ще могат да получат увеличение на заплатата както при завръщането от отпуск, така и през следващата година, независимо, че не са получили годишна оценка.

 

Ако общинският съвет реши

Кметът ще взима колкото министър

Кметовете ще могат да получават заплата колкото министър. Това предвиждат промени в Постановление № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. С тях се въвежда таван на възнагражденията на местната власт, които не могат да надхвърлят месечната на министър. В момента основната заплата на членовете на кабинета е 4574 лв. По закон министрите получават по 30% над основната депутатска заплата.

Възнагражденията на местната власт ще се определят от общинските съвети, гласи друга промяна. Те ще решават колко да получават кметове, заместник-кметове на общини, кметове на райони и кметства и кметски наместници.

Според вносителите досегашната система за административното определяне от страна на централната власт на минималните и максималните размери на заплатите на местната власт е неправилна.

Областните управители ще получават 80 на сто от основната месечна заплата на министър, или около 3660 лева.

 

Махат пенсионерите от системата

Ведомствата ще получат от НОИ списък на служителите

02-3Пенсионери няма да може да бъдат назначавани като държавни служители. Тази промяна е заложена в Закон за държавния служител.

Всички държавни служители, които вече получават и пенсия, ще бъдат освободени с едномесечно предизвестие.

Ведомствата ще получат от НОИ списък на служителите, които вече са упражнили правото си на пенсиониране и трябва да бъдат освободени. За хората в администрацията, които са на трудов договор и не са държавни служители, промяна няма. Пенсионери ще може да бъдат назначавани като държавни служители само временно по заместване заради отсъствие на титуляра.

Промяната засяга държавните служители, включително администрацията в МВР и Министерството на отбраната, но не и останалите служители в силовите ведомства.

Целта на промените е да се даде път на младите за кариерно развитие в администрацията, обясниха депутатите. В момента държавните служители, които са упражнили правото си на пенсия, но продължават да работят на държавна служба, са 1650 души. Така те взимат и пенсия, и заплата.

 

Нови правомощия

Порожанов определя парите на шефовете в БАБХ и ДФ „Земеделие“

Регионалният министър решава за АПИ

Министърът на земеделието ще решава каква да бъде заплатата на директорите и заместниците на Държавен фонд “Земеделие” и Българската агенция по безопасност на храните, предвижда нормативна промяна. Министър Румен Порожанов ще определя и месечното възнаграждение на шефовете на Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”. Промяната се прави, заради “изключително сериозните отговорности на някои институции”, твърдят от Министерски съвет.

Индивидуалната основна месечна заплата на главния здравен инспектор пък ще се определя от министъра на здравеопазването, а министърът на регионалното развитите и благоустройството ще решава колко да получава шефът на Агенция “Пътна инфраструктура”.

Месечното възнаграждение на членовете на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, на председателите на постоянни комисии по области на висшето образование и на председателя на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол ще зависят министъра на образованието и науката.

Вносителите обясняват, че подобен модел на заплащане вече се прилага за Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”, Агенция “Митници” и Националната агенция за приходите.

Според тях с промените ще се промени досегашният начин на определяне на заплатите, който е базиран на категоризация на институциите по вид администрация - държавна агенция, държавна комисия, изпълнителна агенция, и т.н., без да се отчитат значителните разлики в отговорностите на органите на власт, проявяващи се в числеността на администрациите, които ръководят, бюджета, който управляват, и законовите правомощия и функции.

Численост

Администрацията достига 130 000 души

Близо 130 000 души е броят на служителите в централната администрация и в администрациите на местната власт, комисии, агенции и др. през миналата година. Ръстът им спрямо 2016 г. е с 2 097 души, а в сравнение с 2015 година, когато заетите са били 118 965, бройката се увеличава с 9940 души.

Това показват данните от последния доклад за състоянието на администрацията за 2017 г.

В централната администрация са заети по-голяма част от служителите: 95 904, което е 91,8% от общата щатна численост. В териториалната администрация през 2017 г. са заети 33 001 щатни бройки или 93,9%.

Най-голям е броят на жените, те съставляват 67 500 или 52,4% от всички. Щатните бройки, заети от мъже във всички структури на държавната администрация през 2017 г. са 61 405 или 47,6% от всички заети щатни бройки.

За миналата година държавата е платила близо 22 млн. лв. за телефонни разговори на чиновниците.

Коментари

Задължително поле