Верижна катастрофа край Владая, един човек е в болница

Юнкер: Възможно е ЕС и Обединеното кралство да постигнат сделка преди 31 октомври

Поредна провокация срещу магистрала „Струма“ кроят „зелените“ 2 млрд. лв. загуба за България от действията на „еколозите“

Тръмп готов да засили натиска върху Пекин, ако скоро не бъде постигната търговска сделка

Бенсу Сорал отлага забременяването

Миролюба Бенатова кара такси в София (СНИМКИ)

Шефът на „Амазон“ обеща, че компанията ще изпълни ангажиментите от Парижкото споразумение за климата 10 години по-рано

Съдия Калпакчиев пусна на свобода убиеца Полфрийман (обзор) Само преди 2 месеца Софийски градски съд отказа

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в петък, 20 септември 2019

До 27 000 лева глоба отнася Българското национално радио (обзор) СЕМ санкционира заради спиране за 5 часа на “Хоризонт”

Взривиха с газ колата на частен съдебен изпълнител Версия: Атентатът е свързан с работата на мишената

Хърватия сваля възрастта за пенсиониране

Фонд „Земеделие“ саботира доставките на закуски в училищата

Ботьо Ботев: Доживотният затвор без право на обжалване е справедлива присъда за хора, които знаят какво са направили

Антон Станков: Около 97% от внесените обвинителни актове в България приключват с осъдителни присъди

Вижте какво реши Министерският съвет на 18 януари 2017

Снимка: Архив

Одобрена е годишната програма за участие

на България в процеса на вземане на решения

на Европейския съюз

Правителството одобри Годишната програма за участие на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2017 г. Документът определя приоритетните за страната въпроси от дневния ред на ЕС през годината.

Програмата е съобразена със Съвместната декларация за целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г., Работната програма на Европейската комисия, приоритетите на тройката председателства на Съвета на ЕС – Нидерландско, Словашко и Малтийско (1 януари 2016 г. – 30 юни 2017 г.) и програмата на Малтийското председателство на Съвета на ЕС (1 януари – 30 юни 2017 г.).

През 2017 г. България ще насочи усилията си към няколко високоприоритетни за страната теми като насърчаване на икономическия растеж и заетостта, гарантиране на по-високо ниво на сигурност и ефективно управление на миграцията, устойчиво изграждане на Енергийния съюз, пълноценно функциониране на свързан единен цифров пазар, укрепване на ролята на политиката на разширяване на ЕС. Приемането на този стратегически документ спомага за провеждането на координирана и последователна политика за участие на Република България в процеса на вземане на решения в рамките на ЕС.

Правителството прие и доклад за участието на България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС (юли – декември 2016 г.) и за основните приоритети по време на Малтийското председателство на Съвета, както и Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари – юни 2017 г.).

Приет е Планът за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството одобри План за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, и доклад за изпълнението на плана през 2016 г. Документите са инструмент за проследяване на навременното изпълнение на задълженията на страната ни, произтичащи от действащото законодателство на Съюза, и за предотвратяване на евентуални процедури за нарушение срещу страната ни.

Планът е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси. В него са включени и 60 мерки от Плана за 2016 г., от които 53 неизпълнени в срок и 7 – със заложени срокове за изпълнение през 2017 г.

Документът съдържа общо 309 мерки, включващи и подготовката на българските позиции за 92 заседания на Съвета на Европейския съюз.

В проекта на План за действие за 2017 г. са включени 217 мерки, свързани с:

изготвянето на нормативни актове, въвеждащи изискванията на директиви на ЕС със срок за транспониране през 2017 г. и до края на април 2018 г., както и директиви и рамкови решения, чиито срок за транспониране е изтекъл, но все още не са въведени;

осигуряването на прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС;

изпълнение на поети ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС или в рамките на процедури за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС;

докладване на ЕК и/или задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС.

Включени са и общо 31 мерки, свързани с поети ангажименти в рамките на 20 процедури за нарушения и осем запитвания на ЕК, получени в рамките на Пилотния проект на ЕС.

През 2017 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на Министерския съвет.

Приет е план за оказване на поддръжка от България като страна-домакин на сили на НАТО

Правителството прие национален план за оказване на поддръжка от България като страна-домакин на сили на НАТО.

Целта на плана е да бъде създадена оптимална координация и взаимодействие между държавните органи при оказването на поддръжка на съюзнически сили от България като страна-домакин. В документа са разписани отговорностите на органите на централната изпълнителна власт, видовете поддръжка и осигуряване, командването и управлението на поддръжката и т. н.

Приемането на плана способства за изпълнение на предприетите от НАТО мерки за засилване на колективната отбрана на Алианса и гарантиране на сигурността на съюзниците, както и на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Приета е методика за определяне на цената

на услугата „Доставяне на вода за напояване“

Правителството прие методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“. С методиката се прилага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и се основава на специфични за земеделските култури норми.

Новата ценова политика прилага двукомпонентна тарифа с постоянно компонент – цена на обслужване, покриващ постоянните разходи по доставка на вода на база площ, и променлив компонент – цена на база измерени обеми вода.

С методиката ще се изчислява цена на водата, която да отговоря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите. Тя ще се определя от разходи за водовземане, управление и регулиране на водите, разпределение, транспортиране и доставяне на вода за напояване до земеделските стопани. Методиката позволява да се прилагат общи правила и принципи за съгласуваност, прозрачност, устойчивост и финансова достъпност.

Правителството одобри бюджетната процедура

за 2018 г.

Министерският съвет прие решение за бюджетната процедура за 2018 г. в срока, определен със Закона за публичните финанси. Решението създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и на законопроекта на държавния бюджет за 2018 г.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 г. и на проекта на държавния бюджет за следващата година. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес. Базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. и за съставяне на законопроекта за държавни бюджет за 2018 г. също са определени с решението.

За втора година с бюджетната процедура за 2018 г. се определят сроковете и отговорностите на изпълнителната власт във връзка с функциите на Фискалния съвет в рамките на процеса по съставяне на бюджета. Включени са и отговорностите, свързани с планиране на средствата, необходими за финансиране на дейностите по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2017 г. с цел по-тясна координация и управление на икономическите политики в ЕС, укрепване на икономическото управление и осъществяване на наблюдение на макроикономическите дисбаланси.

Спазването на бюджетната процедура създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Осигурени са 10 млн. лв. допълнително за главните дирекции „Изпълнение на наказанията” и „Охрана”

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на правосъдието. Средствата са планирани в централния бюджет за изпълнение на функциите на главните дирекции „Изпълнение на наказанията” и „Охрана”.

Девет милиона лева от отпуснатите са за персонал. Те ще бъдат насочени за увеличаване на възнагражденията на служителите от двете структури, пряко ангажирани с охраната в местата за лишаване от свобода и сигурността на съдебния процес, както и за подобряване на условията им на работа.

Другата част от средствата ще бъдат използвани за подобряване на битовите условия в местата за лишаване от свобода, които са повод за критики в редица доклади на национални и международни одитиращи организации, в т. ч. и на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията.

Община Видин получава управлението

върху крепостта „Баба Вида”

Община Видин получи за срок от 10 г. правото на управление върху средновековната крепост „Баба Вида“. Решението ще позволи на местната власт да изготви цялостен проект за дългосрочно и трайно поддържане и опазване на крепостта, която има статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално значение“, и на парка около нея. По този начин ще бъдат създадени допълнителни възможности за развитие на туризма в региона.

С друго решение правителството прехвърли на община Велико Търново правото на собственост върху имоти, разположени на „Беляковско шосе“ №8 в града. Те ще послужат за реализацията на проект за изграждане на инфраструктура с отворен достъп – зони за обществен отдих, елементи на градската среда и улични мрежи.

Община Шумен получи терен от 54,4 дка със застроените на него 32 сгради за изграждането на логистичен център. Досега имотът е бил в управление на Министерството на отбраната.

Правителството даде съгласието си да бъде продаден апартамент във Варна, собственост на „Български пощи“ ЕАД, чрез търг с тайно наддаване. Жилището не е необходимо за изпълнението на основната дейност на дружеството.

Министерството на земеделието и храните получи правото на управление на част от имот за нуждите на Областна дирекция „Земеделие“ в Сливен. Така ще се осигури възможност за настаняване в две помещения на служителите от Общинската служба по земеделие в Нова Загора.

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ получи имот, който да се ползва при сформирането на звена за управление на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и по линия на Механизъм за свързване на Европа. Теренът от 1,8 дка с построени в него две сгради се намира на ул. „202“ в столичния район „Сердика“.

Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД. От капитала на дружеството се изважда поземлен имот с площ 0,256 дка, заедно с построената в него помпена станция с трафопост, в землището на с. Покровник, община Благоевград. Имотът се предоставя безвъзмездно за управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което ще се осигурят условия за изграждане на част от автомагистрала „Струма“. Капиталът на „ГУСВ“ ЕАД ще се увеличи с резерви по баланса на дружеството, отговарящи на стойността на имота.

За ратификация е предложено присъединяването

на България към Центъра за координация

на придвижването „Европа”

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Техническото споразумение, сключено между 15 държави от НАТО и Европейския съюз, относно Центъра за координация на придвижването „Европа”. България се присъедини към него с Нота за участие, подписана през ноември 2016 г.

Целта на техническото споразумение е да се установи Центърът за координация на придвижването „Европа” и да се определи рамката за основните административни и финансови разпоредби, необходими за експлоатацията и поддръжката му. Центърът координира използването на възможностите за въздушен транспорт и за презареждане с гориво във въздуха между участниците, като по този начин се подобрява цялостната ефективност и ефикасност на процеса.

Продължаващият процес на трансформация в НАТО е съществено условие за успешното адаптиране на Алианса към променящата се среда за сигурност и за изпълнение на възникващите оперативни задачи. България подкрепя инициативите за посрещане на новите предизвикателства пред сигурността и за развитие на военните способности, издигнати на срещите на върха на НАТО през последното десетилетие. Членството на страната ни в Центъра за координация на придвижването „Европа” ще спомогне за доразвиване и подобряване на способностите на България в областта на стратегическия транспорт.

Одобрен е проект на Спогодба за избягване

на двойното данъчно облагане между България

и Саудитска Арабия

Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане като основа за водене на преговори между България и Саудитска Арабия. Спогодбата е важен елемент от междудържавната договорна база и е предпоставка за нарастване на търговския обмен и стопанската активност.

В момента икономическите отношения между двете държави са слабо развити, като търговският обмен е твърде ограничен и не отговаря на реалните възможности и интереси на страната ни и на Саудитска Арабия. Съществуват сфери с перспективи за развитие – енергетика, селско стопанство, строителство (изграждане на напоителни съоръжения, пътища, жп линии), където България може да има активно участие. Саудитска Арабия е най-голямата арабска страна в Азия и най-богатата на петрол страна в света, поради което представлява перспективен партньор за търговско-икономическата активност на страната ни и нов пазар за инвестиране на свободни капитали.

Сключването на Спогодбата ще създаде правна база за активизиране и стимулиране на инвестиционния климат. Тя ще допринесе и за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата-местни лица да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Освен това ще позволи на местните физически лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения. Спогодбата ще доведе и до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците.

Разрешенията, възприети в проекта на Спогодбата, са съобразени с действащото българско данъчно законодателство и със съвременните принципи на международното данъчно облагане, които са отразени в модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Одобрена е програма за сътрудничество в областта на културата и образованието между България

и Австрия

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество между България и Австрия в областта на културата, образованието, науката и младежта за периода 2017-2021 г. Проектът е изготвен на основание на двустранната Спогодба за сътрудничество в тези области.

Решението има за цел да насърчи двустранния обмен в областта на културата, образованието, науката и младежта. Програмата предвижда разширяване на контактите между културни и научни институции на двете държави, обмен на научни специалисти, лектори и експерти, взаимното популяризиране на културата и изкуството на страните.

Три дружества получават концесии за добив

на подземни богатства

Правителството предостави три концесии за добив на подземни богатства и одобри издаването на четири разрешения за проучване на възможностите за добив.

Разрешение за срок от 2 години да проучва минни отпадъци в площта „Северозападно насипище“, която се намира на територията на общините Златица и Панагюрище, получава „Интерпром“ ЕОД. За този период дружеството ще вложи минимум 4 097 030 лв. в геолого-проучвателни дейности.

Пътинженеринг-М“ АД ще проучва строителни материали в площ „Ливадето“, община Бойчиновци. Решението се предоставя за срок от 1 година. Инвестиционната програма на дружеството е за над 20 хил. лв.

Ивайловград-Ихтио-комерс“ ЕООД получава разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Бунара“, разположена в землищата на селата Железино и Черни рид в община Ивайловград. За 2-годишния срок на разрешението дружеството ще вложи минимум 35 хил. лв. в проучвателни дейности.

Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми получава „Горубсо-Кърджали” АД. Разрешението е за срок от 3 години за площта „Тинтява”, разположена на територията на общините Ивайловград и Крумовград. Планираните инвестиции надхвърлят 5,3 млн. лв. без ДДС.

На дружеството беше предоставена и концесия за добив на златно-сребърни руди от участъците „Централен” и „Южен” на находище „Седефче” в община Момчилград. Концесията се предоставя за срок от 26 години, като през този период „Горубсо-Кържали” ще вложи 2,548 млн. лв. за осигуряване на добива. Предвидените средства за закриване и ликвидация на миннодобивния обект са 195 хил. лв., а за рекултивация на нарушените терени – 163,6 хил. лв. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1,243 млн. лв. Според законовите разпоредби, половината от тази сума постъпва по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ.

Правителството предостави на „Гугуланови“ ООД концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – туфи, от находище „Сулица-1“, участъци „Юг” и „Север”. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Очакваните постъпления от концесионни плащания надхвърлят 851 935 лв. с ДДС. Предвидените инвестиции за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 241 500лв.

Концесионер за добива на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище „Бойчовата круша“, участъци „Изток” и „Запад”, за срок от 35 години е „СМС – Родопи“ ООД. Кариерата се намира в община Ивайловград. Очакваните постъпления от концесионните плащания надхвърлят 637 644 лв. без ДДС, а инвестициите – 270 000 лв.

Пътперфект-Т“ ще бъде концесионер на находище „Богорово“, община Силистра, реши Министерският съвет като одобри прехвърлянето на правата и задълженията по концесионния договор от „Благстрой“ ЕООД на неговия правоприемник. От находище „Богорово“ се добиват варовици, годни за трошени фракции за пътното строителство и за направа на обикновен бетони. Концесионният договор е 25-годишен срок, считано от 3 октомври 2003 г.

Аналогично решение беше прието по отношение концесионера на находище „Бялата скала” в община Плевен, от което се добиват варовици. С него е разрешено на „Водно строителство 2000“ АД да прехвърли изцяло правата и задълженията по предоставената през юни м. г. концесия на „Водно стопанство 2000“ ЕООД.

Прието беше и предложението на „Холсим кариерни материали” АД по взаимно съгласие да бъде прекратен концесионният договор за добив на строителни материали от находище „Нови силози“, намиращо се на територията на област София. Договорът е сключен през юни 2002 г. за срок от 30 години. Мотивът за прекратяването му е икономическа нецелесъобразност на добива.

Одобрена е българската позиция за неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 23 и 24 януари във Валета, Малта.

В рамките на заседанието Малтийското председателство на Съвета ще представи приоритетите си за предстоящите шест месеца. В своята програма Малта очерта като ключови въпроси миграцията и сигурността, по-нататъшно повишаване на конкурентоспособността на европейските икономики чрез по-добро функциониране на единния пазар, включително от гледна точка на дигитализацията и вътрешния енергиен пазар, както и чрез откриване на нови работни места. Други приоритети са социалното включване и по-нататъшното развитие на политиката на съседство на ЕС. Малта извежда като свой специфичен приоритет и устойчивото развитие на морския сектор.

Фокусът на обмена на мнения на представителите на държавите-членки ще бъде как тези приоритети да се трансформират във видими за гражданите на ЕС резултати.

Министрите ще проведат дискусия и на тема „Нашето европейско бъдеще заедно“. Акцент в дискусията ще бъде поставен върху оценката доколко европейските политики са наистина релевантни и доколко външните фактори оказват влияние върху тяхната ефективността и уместност.

Одобрена беше и позицията за заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 януари в Брюксел.

На заседанието Малтийското председателство ще представи работната си програма в областта на земеделието и рибарството. Ще бъдат обменени мнения относно резултатите от проучването на Комисията за въздействието върху селскостопанските продукти на отстъпките в споразуменията за свободна търговия. Комисията ще представи доклад за развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действието на разпоредбите на „пакета за млякото”, на базата на който министрите ще проведат обсъждане.

Посланикът ни в Испания става постоянен представител на България в Световната организация по туризъм

Правителството определи извънредния и пълномощен посланик на България в Кралство Испания Иван Кондов за постоянен представител на страната ни в Световната организация по туризъм.

Световната организация по туризъм е специализирана агенция към ООН и водеща международна организация в тази сфера. Нейното седалище е в Мадрид. По традиция за постоянен представител на страната ни в организацията се определя посланикът на България в Испания.

Осигурени са средства за правно представителство и защита на български граждани, подсъдими

в Малайзия

Правителството одобри предоставянето на еднократна сума за осигуряване на правно представителство и защита на български граждани, подсъдими в Малайзия, в хипотезата на възможност от налагане на смъртно наказание.

Средствата, в размер на 50 000 лв., са за сметка на предвидените в бюджета на Централно управление на Министерството на външните работи за 2017г. за оказване на помощ на изпаднали в беда български граждани в чужбина.

Утвърдени са годишните разчети на сметката

за средства от ЕС на Националния фонд за 2017 г.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2017 г.

С решението се осигурява финансов ресурс за успешното приключване на разплащанията към бенефициенти по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г., за приключване на предприсъединителните инструменти ФАР и САПАРД, преходния финансов инструмент, Кохезионен фонд (Регламент (ЕО) 1164/94). Осигурява се и финансов ресурс за ефективното и ефикасно изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС за финансовата рамка 2014-2020 г., програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС и други инструменти за финансова помощ, като се гарантира прозрачността при разходването на публични средства.

Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране

на цените на лекарствените продукти

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

С измененията се урежда принципно нов подход по отношение реимбурсирането на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование. Обичайно включването на такива продукти в националните системи по здравно осигуряване е свързано с осигуряването на сериозен финансов ресурс и то при условие, че тези продукти все още не са с добре установена употреба в медицинската практика, именно поради факта, че тепърва навлизат на пазара. От една страна, тези продукти имат за цел да осигурят непосрещнати медицински нужди, от друга страна, едва при практическото им приложение може да се оцени тяхната действителна ефективност, както и наличието на здравен резултат от тяхната употреба.

С постановлението се предлага за тези продукти да бъде въведено допълнително изискване, а именно – да се събират данни от прилагането им за срок до възникване на задължението за поддържане на реимбурсния статус на съответния лекарствен продукт. Проследяването на ефекта от терапията с лекарствените продукти ще се извършва от университетски болници и лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, в които има структури по профила на заболяването, поради факта, че се касае за иновативни лекарствени продукти, чието прилагане е свързано със строг контрол и наблюдение.

Въведен е механизъм за събиране и обобщаване на информацията за всеки конкретен лекарствен продукт, която ще се анализира от Националния център по опазване на обществено здраве и анализи и ще се предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, НЗОК, МЗ.

При първоначалното поддържане на реимбурсния статус, след изтичане на тригодишния период от включване на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък, оценката за последващото им оставане в националния реимбурсен списък ще се основава и на терапевтичния ефект от тяхното прилагане.

С промените се предлага също отлагане от 1 януари 2018 г. на прилагането на новото правило на чл. 8, ал. 5 от Наредбата, по силата на което, ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в референтните държави, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на Наредбата. Прилагането на това правило се отлага, тъй като анализирането на въпроса показа допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти.

Поставят се крайни срокове за употребата на олово в три вида автомобилни компоненти

Промени в Наредбата за излезлите от употреба моторните превозни средства поставя крайни срокове за използването на олово в някои автомобилни компоненти.

Оловото ще може да се употребява в припой за запояване на многопластови стъкла с вграден електрически проводник в превозни средства и резервните части към тях, ако са произведени до 1 януари 2020 г. Поставя се и краен срок за наличието на токсичния метал в диелектрични керамични материали на кондензатори в автомобили и резервните им части, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г. Оловото може да присъства и в припой за прикрепване на охлаждащи пластини към топлоотвеждащи радиатори за моторни превозни средства, произведени преди 1 януари 2016 г.

Промените се правят с цел синхронизиране с измененията в приложение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.

Удължава се срокът, в който на длъжности

за старши офицери ще може да се назначават офицери с една степен по-ниско звание

Правителството одобри промени в ПМС 188/2011 г. С тях с две години – до края на 2018 г., се удължава срокът на действие на §43 от Преходните и заключителните разпоредби на постановлението.

Параграф 43 създава възможност на длъжности, изискващи старши офицерски звания, да бъдат назначавани офицери, които притежават военно звание с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността. Регламентирана е и възможността военнослужещите еднократно да бъдат назначавани от министъра на отбраната на длъжност, ако не отговарят на изискването за минимален срок за престояване, определен в чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Предвидена е еднократна възможност на длъжностите, изискващи висши офицерски звания, да бъдат назначавани офицери от висшия команден състав, ако не отговарят на изискването за минимален срок за престояване в длъжност.

С направената промяна в постановлението ще се преодолеят затрудненията при комплектуването на ключови длъжности във въоръжените сили поради ограничения брой старши офицери, отговарящи на всички изисквания за повишаване във военно звание и минимален престой, необходими за заемане на дадена длъжност.

Одобрени са промени в Закона за железопътния транспорт

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Предлаганите промени целят да се прецизират разпоредби и да се отстранят несъответствия между националното законодателство и правото на ЕС, като по този начин ще се прекрати започнатата от Европейската комисия процедура за нарушение.

Разпределят се отговорностите за безопасността между различните заинтересовани страни от железопътния сектор, като те няма да се припокриват или да си противоречат една с друга. Националните органи по безопасността имат задължения да упражняват надзор върху безопасността на железопътния транспорт и непрекъснато да контролират, да налагат и развиват регулаторна рамка за безопасност. Разследващите органи ще разследват тежки произшествия с цел тяхното предотвратяване. Отговорност по разследването на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти, имат участниците в произшествието/инцидента жп предприятия и управителят на инфраструктурата.

Разследванията на произшествията, инцидентите и ситуациите, близки до инциденти, се предвижда да отпаднат като задължение на Националния орган по безопасността и да се извършват от управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия. Предложените промени са обосновани от разпоредбите на Приложение III, т. 2, буква з от Директива 2004/49/ЕО, която изисква наличието на процедури за разследвания на произшествия и инциденти като част от системата за управление на безопасността им.

Предвидена е и възможността да се налагат санкции към жп предприятията и управителя на инфраструктурата при неизпълнение на задълженията при разследване.

Одобрени за 9,3 млн. лв. за временно командироване в Постоянното представителство

на България в Брюксел

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерствата и ведомствата за 2017 г. в общ размер на 9 398 900 лв. за обезпечаване на допълнителни средства за командировка и издръжка на временно командированите служители в състава на Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерския съвет, министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на финансите, на труда и социалната политика, на отбраната, на правосъдието, на здравеопазването, на образованието и науката, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на икономиката, на енергетиката и на младежта и спорта, както и на Държавната агенция „Национална сигурност“ и Държавен фонд „Земеделие“.

На 28 ноември 2016 г. с РМС №1018 беше взето решение да се увеличи съставът на Постоянното представителство на България към ЕС с цел обезпечаване на нуждите на първото за страната Председателство на Съвета. В него са посочени необходимите 90 допълнителни временни бройки, които са целеви. Проектът на постановлението е разработен с цел обезпечаване на нуждите на Председателство и е приет на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като средствата се осигуряват от предвидените за целта средства по централния бюджет за същата година.

С нова наредба за разделно събиране

на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци се облекчават процедурите за общините

Министерският съвет прие Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, с която се съкращават процедурите за общините, съществували досега в две други наредби. В нормативния документ са регламентирани задълженията на общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците като част от потока битови отпадъци.

Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните и да изчислява степента на постигане на целите от общините за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, както и за намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци. От местните власти няма да се изисква представяне на доклади, като те ще имат възможност да дават становища и да правят предложения за изменение или допълнение на информацията.

Въз основа на информацията от ИАОС и становищата на общините, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице ще издава мотивирана заповед, с която се определят общините, изпълнили целите си, както и общините, които не са успели да ги постигнат за предходната календарна година. Заповедта ще се издава до 20 ноември всяка година и ще се публикува в интернет страницата на МОСВ.

С новия нормативен документ се преодоляват и констатирани проблеми, свързани с недостатъчност на информацията за всички общини в страната и невъзможност за спазване на срокове.

Наредбата отразява изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците и Закона за управление на отпадъците.

Правителството одобри позициите по две дела

на Съда на ЕС

Министерският съвет одобри българските позиции по две дела на Съда на Европейския съюз.

Дело С-518/16 „ЗПТ” АД е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и лихви. То е образувано по преюдициално запитване на Софийския градски съд във връзка с висящо пред него гражданско дело №4928 по описа на съда за 2015 г. с жалбоподател „ЗПТ” АД и е срещу Народното събрание на Република България, Върховния административен съд (ВАС) и Националната агенция за приходите (НАП).

Предмет на преюдициалното запитване е дали разпоредбите на Регламент (ЕО) №1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ и по-конкретно чл. 1, параграф 1, буква „г” от него, както и чл. 35 от Договора за функционирането на Европейския съюз, следва да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като чл. 182, ал. 2, т. 7 от ЗКПО. Освен това, трябва да се установи дали чл. 1 от Регламент №1998/2006 следва да се тълкува в смисъл, че допуска да бъде отказано ползването на данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, в случай като този по главното производство.

Дело С-507/16 на Съда на ЕС е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения по ДДС и лихви. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд София-град във връзка с административно дело №12585/2015 г. с жалбоподател „Ентъртеймънт България Систем” ЕООД и ответник по жалбата – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централното управление на НАП.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на членове 214, 168, буква „а” и чл. 169, буква „а” от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност в аспект дали допускат национално законодателство, което прави разлика между хипотезата за идентификация на данъчно задължено лице за обща регистрация за ДДС цели, от една страна, и хипотезите за идентификация на лицето за специална регистрация за ДДС цели, от друга, като не предоставя право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задължено лице, което се ползва от специалния режим за малки предприятия, тъй като не е достигнало оборота, необходим за обща регистрация и не е упражнило правото си на избор за такава, но има специална регистрация, поради извършване на трансгранични доставки на услуги.

Целта на запитванията е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.

Министърът на здравеопазването ще сключи договори за учредяване на ограничени вещни права върху имоти във връзка с проекта за подкрепа

на спешната помощ

Правителството възложи на министъра на здравеопазването да сключи договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на МЗ върху имоти, които ще бъдат обект на инвестиции при реализирането на проекта за подкрепа на спешната помощ. Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Големият инвестиционен проект е с фокус върху обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. Инвестициите ще бъдат извършени във всички центрове за спешна медицинска помощ и техните филиали, както и в 34 спешни приемни отделения, разкрити в лечебни заведения с над 50% държавна собственост на капитала. Предвижданата инвестиция е в съответствие с приоритетите на Националната програма за развитие „България 2020“, Националната програма за реформи, както и на Националната здравна стратегия до 2020 г., Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ в България.

Решението няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Всички договори, свързани с учредяването на ограничени вещни права в полза на държавата за нуждите на проекта, са с безвъзмезден характер.

За ратификация е предложено присъединяването

на България към Организацията

за европейско публично право

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през декември м. г. Споразумение за учредяване и Устава на Организацията за европейско публично право.

Организацията е учредена в Атина през 2007 г. и в нея членуват 16 държави. Целите й са да разпространява познания в областта на публичното право и управлението. С присъединяването си към нея България очаква да получи експертиза в сферата на правосъдието, както и експертна помощ във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Членството в организацията ще създаде основа за бъдещо сътрудничество в приоритетни области като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование.

Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ в МС е ръководител

на Националното координационно звено

по Българо-швейцарската програма

Правителството определи директора на дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет за ръководител на Националното координационно звено по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС). До момента тези функции се изпълняваха от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Решението е взето с оглед на осигуряване на устойчивост в управлението и ефективното изпълнение на програмата.

Подобрявайки процеса на планиране и създаване на връзки между програмите, дирекция „Централно координационно звено“ отговаря за координацията и контрола по изпълнението на БШПС в допълнение към ангажиментите си по изпълнението на структурните фондове на ЕС и финансовите механизъм на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Направени са промени в Класификатора

на длъжностите в администрацията

Правителството прие допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията. Целта им е да се осигури възможност за прилагане на последните изменения и допълнения в Закона за МВР.

Съгласно новата редакция на разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от ЗМВР, която ще влезе в сила от 1 февруари 2017 г., Класификаторът на длъжностите в МВР, утвърждаван от министъра на вътрешните работи, ще се прилага само за държавните служители със статут по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3.

За държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител, следва да се прилага Класификаторът на длъжностите в администрацията. С одобрените днес промени в него се определят тези длъжности, както и минималните изисквания за заемането им, длъжностните нива и вид правоотношения.

Удължава се срокът за разработване

на нормативната уредба за въвеждане

на тол системата у нас

До 30 юни 2017 г. се удължава срокът за разработване на необходимите законодателни промени и подзаконовата нормативна уредба за функционирането на системата за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси. Това реши правителството като направи промени в РМС 908 от 2015 г. за приемане на модел на въвеждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване и даване на съгласие за провеждане на процедура за избор на изпълнител за комплексно обслужване при електронно събиране на пътни такси.

Удължаването на срока се налага, тъй като работата на работната група е в пряка зависимост от приключването на други процедури по въвеждане на тол системата.

България ще бъде официална страна-партньор

на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица

Берлин 2018“

Правителството одобри участието на България като официална страна-партньор на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица Берлин 2018”. Това ще спомогне за популяризиране на българския бранд не само на храни и напитки, но и на страната като атрактивно място за добра кухня, туризъм и отдих. Участието в изложението е възможност българските производители да защитят и завоюват нови пазарни позиции за своите продукти.

Изложението ще се проведе в периода 19-28 януари 2018 г. в Берлин за 83-и път. От много години земеделието и хранително-вкусовата промишленост на България се представят на официален изложбен щанд, организиран от Министерството на земеделието и храните. Производители на хранително-вкусови продукти използват това единствено по рода си изложение като платформа за представяне и популяризиране на родното производство.

Правителството отпусна 9,7 млн. лв. за наложените мерки за ограничаване и ликвидиране

на птичия грип

Правителството осигури допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните в размер на 9,7 млн. лв. Средствата са от резерва за непредвидени/неотложни разходи и с тях се обезпечават наложените мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците”.

Одобрените мерки целят недопускане разпространението на птичи грип на територията на други райони от страната и ограничаване на икономическите загуби, възникнали от появата на болестта. В резултат на предприетите действия се очаква да се ограничат неблагоприятните последици за българското животновъдство от разпространяване на болестта.

Средствата ще се използват за изплащане на обезщетения на стопаните на умрелите и принудително убити животни, както и за обезпечаване на диагностичните екипи за клинични прегледи и вземане на проби. Ще бъдат закупени допълнителни диагностикуми за изследване на пробите, взети от възприемчиви животни, отглеждани в предпазната и наблюдаваните зони около огнището.

АПИ ще кандидатства за финансиране на проект

за модернизация на пътя Калотина – СОП

Министерският съвет изрази подкрепа Агенция „Пътна инфраструктура” да кандидатства за финансиране на проекта „Модернизация на път 1-8 „Калотина – Софийски околовръстен път” в участъка от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка” по Механизма за свързване на Европа по годишната работна програма 2016.

Пътят е част от основната трансевропейска транспортна мрежа, като трасето е част от направлението Лондон-Будапеща- Белград-Ниш-София-Пловдив-Истанбул-Калкута, който е най-краткият, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия, ще спомогне за постигане в голяма степен завършеност на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят комфортни и безопасни условия за движение.

Проектът включва строителство на автомагистрала с дължина 14,5 км и габарит 25,5 м, както и множество съоръжения – мостове, надлези, подлези, пътни възли и тунели. Индикативната му стойност е 177 млн. лева.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.