Бети Уайт – щура тийнейджърка в тяло на 97 Актрисата е включена в рекордите на Гинес за най-дълга телевизионна кариера

6,8 по Рихтер разлюля Нова Каледония

Ердоган: Анкара ще произвежда заедно с Москва системите „Ес-500“

Проф. Връбка Орбецова: Липсата на обич повишава смъртността от инфаркт три пъти

Даниел Крейг: Всеки актьор може да бъде агент 007

Секретарят на община Костенец: Стоян Зайков е много затворен и няма много приятели, това затруднява търсенето му

Холандия е големият победител на финала на „Евровизия“ (ВИДЕО)

Двама загинаха, след като се задушиха в септична яма в свинекомплекс

Къде хора на валидол се опитват да обучават хора на екстази?

Меркел заяви, че Германия подкрепя европейската перспектива за Западните Балкани

В Австрия обсъждат дата за предсрочни парламентарни избори

Тереза Мей обмисля подобрен пакет от мерки за Брекзит

Саудитски министър обвини Иран, че дестабилизира Близкия Изток

Луди зодии по шестобалната система

Вижте какво реши Министерският съвет днес, 23 август 2017

Снимка: Архив

В патентованата марка „Държавен вестник” ще бъде включен и гербът на България

Правителството даде съгласието си изображението на герба на Република България да бъде включено в марката на „Държавен вестник”.

Народното събрание е подало заявка в Патентното ведомство за регистрация на марка „Държавен вестник”. Марката е комбинирана, като в нея освен надпис „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК официално издание на Република България”, е включено и изображението на герба. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за герб на Република България, изобразяването на държавния герб на други места, освен на държавния печат, се допуска само с акт на Министерския съвет.

 

Цветан Китов е предложен за нов мандат начело на ДАТО

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на Цветан Китов за председател на Държавна агенция „Технически операции”, считано от 23 октомври 2017 г.

Цветан Китов изпълнява тази длъжност от 23 октомври 2013 г. съгласно решение на Министерския съвет и 4-годишният му мандат изтича през тази година. Влезлите в сила промени в Закона за СРС предвиждат председателят на ДАТО да се назначава с указ на Президента на републиката по предложение на Министерския съвет.

 

Приет е годишният доклад за състоянието на националната сигурност

Правителството одобри Годишния доклад за състоянието на националната сигурност и ще го внесе за разглеждане от Народното събрание.

Основна цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите пред националната сигурност, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период.

В доклада се съдържат информация и оценки за вътрешно-политически събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в чужбина.

Опасностите от външнополитически характер за националната сигурност на България през 2016 г. произтичаха основно от продължаващите бойни действия в Сирия, от предизвикания от тях, както и от нестабилността в други райони на света, бежански и миграционен натиск към страните от Европейския съюз, се посочва в доклада. Съществен дебат за състоянието на света в европейски мащаб е предизвикал и резултатът от референдума във Великобритания за излизане от Европейския съюз.

Във вътрешен план докладът разглежда аспектите на финансовата, икономическата и енергийната сигурност, социалната сигурност, сигурността в отношенията човек-природа, вътрешния ред, дейностите на чужди специални служби, състоянието на отбраната, киберсигурността, дейността по защита на класифицирана информация.

Проектът на доклада е разгледан и одобрен на заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет на 21 юли.

 

Одобрен е годишният доклад на комисията за експортен контрол

Правителството одобри доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г.

Документът съдържа информация за националната система за експортен контрол, международно сътрудничество в тази област, изпълнение на международните ангажименти на страната ни в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение, както и сделки на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба.

Съгласно чл. 70 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Министерският съвет представя доклада на Народното събрание. Документът се публикува на интернет страницата на Междуведомствената комисия, каквато е практиката през последните години.

 

Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на няколко имота и ги предостави безвъзмездно на общини.

Местната власт в Любимец получава терен от 5,8 дка за обособяване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и на площадка за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци. Имотът се намира в местността „Любимец“.

Община Пловдив получи правото да управлява за срок от 10 години комплекса „Източна порта на Филипопол”. Имотът е археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Предоставянето му на общината ще позволи реставрация, експониране и управление, които да спомогнат за развитието на културния туризъм. Опазването на обекта и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей – Пловдив.

На община Разград се предоставят имоти за образователни дейности. Министерският съвет прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху терени и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ поради промяна на статута на училището от държавно в общинско. Досега имотите са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите.

Правителството предостави на община Варна за временно управление държавен имот на ул. „Овеч” №2 в кв. „Виница”. В него ще бъдат настанени децата от предучилищна и яслена възраст от Детска градина №23 „Иглика” за времето до 31 декември 2018 г. Решението ще позволи децата да продължат да посещават заниманията си, докато основната сграда на детската градина бъде ремонтирана заради конструктивни промени.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на част от имот на бул. „Одрин“ №75 в Любимец. С решението кабинетът дава и съгласие за неговото премахване. Частта от имота включва два склада с обща площ 534 кв. м, сграда – ГСМ (161 кв. м) и сграда – питомник (49 кв. м), които са част от дом за временно настаняване на чужденци. Сградите, управлявани от МВР, са с отпаднала необходимост за ведомството и не се ползват по предназначение заради опасност от самосрутване.

Правителството даде съгласие да бъде продаден имот, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез пряко договаряне на община Ботевград. Продажбата ще се извърши на цена не по-ниска от определената от независим оценител. Двуетажната административна сграда със застроена площ от 120 кв. м се намира на бул. „Трети март“ в Ботевград. Сградата е с отпаднала необходимост за дружеството и не се предвижда да се използва за дейността му. С продажбата ще отпаднат разходите по нейната поддръжка и ще се реализират допълнителни приходи за дружеството.

С друго решение Министерският съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлен имот от 114 кв. м в землището на силистренското село Калипетрово. Сервитутът се учредява за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели за реконструкция на две кабелни линии, изместени във връзка с изграждане на кръгово кръстовище. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати нормативно определените цена и разноски за учредяването на сервитута на Изпълнителната агенция по горите и на ДП „Североизточно държавно предприятие“ – Шумен.

 

Министър Горанов ще ръководи българската делегация в срещите на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на МВФ

Правителството определи състава на делегацията, с която България ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които ще се проведат в периода 13-15 октомври 2017 г. във Вашингтон.

Българската делегация ще бъде ръководена от министъра на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител за България в организациите от Групата на Световната банка. В състава на делегацията влизат още управителят на БНБ и управител за България в МВФ Димитър Радев, заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Маринела Петрова и подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Димитър Костов.

В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка, с представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки. Участието на България в предстоящите годишни срещи увеличава възможностите на страната ни за разширяване и стабилизиране на международните контакти.

 

През септември ще се проведе българо-израелско учение

Правителството разреши преминаването през и пребиваването на територията на България с невоенен характер на въздухоплавателни средства и личен състав от ВВС на Израел. Те ще участват в съвместна българо-израелска летателна тренировка, която ще се проведе в началото на септември.

В учението от израелска страна ще участват до 42 въздухоплавателни средства с техните екипажи, както и до 40 военнослужещи за координация и техническа поддръжка.

Провеждането на съвместните тренировъчни дейности ще доведе до повишаване на оперативната съвместимост и разширяване на военното сътрудничество между въоръжените сили на България и Израел, както и до усъвършенстване на подготовката на формирования от състава на българските ВВС.

 

България ще се присъедини към споразумението за създаване на Фондацията Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите

Правителството одобри присъединяването на България към Международното споразумение за създаване на Фондацията Европейски съюз – Латинска Америка и Карибите.

Споразумението е най-значимата инициатива в рамките на двурегионалния диалог Европейски съюз – Организация на държавите от Латинска Америка и Карибите (ОДЛАК). Неговата основна цел е укрепването на партньорството между ЕС и Латинска Америка и Карибите в изпълнение на приоритетите, набелязани на срещите на най-високо равнище, които се провеждат на всеки две години.

Основните тематични приоритети на Фондацията ЕС – ЛАК са сътрудничеството в областта на науката, технологиите и образованието, устойчивото развитие, инфраструктурата, климатичните промени, укрепването на демокрацията, по-нататъшното опознаване на деловите кръгове и представителите на гражданските общества, културата и др.

Споразумението създава условия за активизирането на отношенията на нашата страна със страните от Латинска Америка и Карибите и съдържа важни елементи, допринасящи за постигане на целите на външната дейност на Европейския съюз, определени в чл. 21 от Договора за ЕС, а именно за развитие и укрепване на правата на човека и демокрацията, за устойчива икономика и за социално и екологично развитие.

 

България подкрепя предложението на Белгия за назначаване на съдия в Общия съд на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 6 септември 2017 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъде разгледано назначаването на един съдия в Общия съд на Европейския съюз. Това е издигнатата от Белгия кандидатура на Герт де Бере за съдия с мандат до 31 август 2022 г.

С решението си Министерският съвет изразява подкрепата на България за направеното от Белгия предложение.

 

Министерският съвет одобри доклади с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от три заседания на Съвета на Европейския съюз, проведени през месец юли.

Съветът по земеделие и рибарство се състоя на 17 и 18 юли в Брюксел. По време на заседанието се проведе дебат за актуалното състояние на Общата политика в областта на рибарството и възможностите за риболов. Комисията представи резултатите от конференцията „ОСП: Кажи своето мнение”. Министрите подчертаха важната роля на селското стопанство за гарантиране на устойчивия растеж на производството на храни. Те се обединиха около мнението, че финансирането на ОСП трябва да бъде стабилно и адекватно, дори и в контекста на по-малък бюджет на ЕС след Брекзит.

България информира за резултатите от проведеното в страната проучване за двойния стандарт при храните, резултатите от което доказват съществуването му. ЕК възложи на Съвместния изследователски център да разработи методология за надеждността на тестовете, които могат да бъдат провеждани, с оглед установяване на двойствено качество на хранителните продукти.

На 18 юли в Талин се проведе неформален Съвет на министрите по конкурентоспособност и телекомуникации. Развитието на телекомуникационните системи от пето поколение – 5G, беше основна тема на заседанието. Подписана беше декларация за „Осигуряване на 5G успех за Европа”. Документът е насочен към насърчаване на конкурентоспособността на Европа в областта на цифровите технологии, тъй като 5G ще позволят още по-бърза интернет скорост и ще ускорят използването на автономни автомобили, иновативни индустриални машини, приложения за безопасност и сигурност, интелигентни електроизмервателни уреди и електронно здравеопазване.

Неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част Здравеопазване”, се проведе на 20 и 21 юли в Талин. Акцент в дискусиите беше поставен върху две теми, които са приоритетни за Естонското председателство – дигиталното здравеопазване и мерките за ограничаване на вредната употреба на алкохол.

В рамките на неформалното заседание на Съвета българската делегация проведе среща с Европейската комисия. Министър Николай Петров представи двата водещи приоритета за сектор „Здравеопазване” по време на Българското председателство – здравословно хранене при децата и преодоляване недостига на лекарствени продукти.

 

Допълнителни мерки за повишаване сигурността на потребителите са включени в нов проектозакон за безопасността на храните

Повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, предвижда проектът на нов закон за храните, който правителството предлага на Народното събрание за приемане. Целта на проекта е да се засили ефективността на контрола и да се повиши сигурността за потребителите.

С глоба или имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 4000 лв. се наказва този, който произвежда и продава храна или хранителна съставка в нарушение на закона. Същата глоба ще се налага и при използване на добавки, ароматизанти и разтворители, които не са разрешени, при производството на храни или са в по-високи от определените в европейските регламенти количества.

Със Закона се регламентират общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор.

Създава се Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор храни, с включени представители на всички заинтересовани страни.

За първи път се регламентират изисквания при търговия с храни от разстояние и се въвежда регистрация на превозните средства не само за транспортиране на храни от животински произход, а и на храни от неживотински произход – брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия, като се въвежда изискване за обозначаване със стикер, удостоверяващ регистрацията.

Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, които са съобразени с политиката на правителството, насочена към облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административната тежест. За тях ще бъде създаден публичен национален регистър, който Българската агенция по безопасност на храните ще поддържа на интернет страницата си.

Със Закона се забранява рекламата на генетично модифицирани храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца. Определят се условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни.

 

Единни правила и процедури ще регламентират дейността на инспекторатите по Закона за администрацията

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

С редакциите се създават условия за повишаване ефективността на инспекторатите и се постига по-голямата им независимост като звена за вътрешен административен контрол. Въвеждат се единни правила и процедури, регламентиращи дейността на инспекторатите по Закона за администрацията, а също се изгражда обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.

Законопроектът въвежда система за управление на качеството в централната и местната администрация, което ще подобри представяните публични услуги в съответствие с очакванията на гражданите и бизнеса.

Предвижда се извършването на компенсирани промени в рамките на числеността на администрациите да се съгласува предварително с администрацията на Министерския съвет вместо със Съвета за административната реформа.

 

Съкращава се срокът за произнасяне по заявленията за обезщетяване на лица с жилищнокомпенсаторни записи

Правителството прие промени в Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Целта е да се оптимизира и съкрати процедурата по разглеждане и произнасяне по заявленията за обезщетяване на правоимащите лица, които притежават жилищнокомпенсаторни записи (ЖКЗ).

С цитираната норма се предоставя възможност гражданите да заявяват и получават осребряване на жилищни компенсаторни записи в предвидените от Закона случаи, като изпълнението е възложено на Министерството на финансите. В съответствие с промените в Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД, през 2016 г. дружеството преустанови издаването на депозитарни разписки. В действащата Наредба депозитарната разписка е посочена като документ, с който се удостоверява наличие на ЖКЗ, което налага промяна в нормативния акт.

Съгласно промените отпада задължението за представяне на два документа с идентично значение, които правоимащите представят пред Министерството на финансите при депозиране на искане. Срокът за произнасяне се намалява от три месеца на един и се прецизира начинът на изплащане на обезщетенията, когато искането е подадено едновременно от две или повече лица, с което се облекчават лицата – искатели, както и административни дейности.

 

Правителството определи двама нови представители на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

Правителството определи заместник-министрите на здравеопазването Мирослав Ненков и Лидия Нейчева за представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Предсрочно по тяхна молба от състава на Надзорния съвет се освобождават Николина Сотирова и Лъчезар Борисов.

С решението се осигурява привеждане на състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса в съответствие с изискванията на Закона за здравното осигуряване и ефективно изпълнение на неговите функции.

 

Националният доверителен екофонд ще финансира проекти за енергийна ефективност на болнични заведения

Правителството прие промени в решението си относно разходването през 2017 г. на част от преходния остатък от приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации, постъпил в бюджета на МОСВ до 31 декември 2012 г. Средствата се управляват от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и се използват за финансиране на енергийната ефективност на общински или държавни обекти в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и за насърчаване използването на електрически превозни средства от публичните институции.

Изменението цели чрез Фонда да се финансират проекти за енергийна ефективност и на сгради, собственост на еднолични търговски дружества със 100% държавно или общинско участие, които са лечебни заведения, или предоставят услуги от общ икономически интерес при условията на правото на Европейския съюз и българското законодателство (например пощи) и за тях няма предвидено друго частично безвъзмездно публично финансиране. НДЕФ ще следи и прилага съответните режими за допустимите държавни помощи съгласно чл. 2, ал. 3 на Оперативното ръководство на Инвестиционна програма за климата, част от което е приложение №17 „Указания за прилагане на правила по държавните помощи“.

 

Правителството одобри допълнителни близо 2,5 млн. лв. за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата

Министерският съвет одобри допълнителни 2 480 457 лв. за физическо възпитание и спорт в общинските и държавните детски градини и училища за 2017 г.

Средствата се предоставят за учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на децата и учениците и за материално-техническото й обезпечаване. Те се определят съгласно разработени от детските градини и училища проекти. Осигуряват се ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата и учениците от съответните детски градини и училища.

 

Одобрени са промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, продиктувани от последните изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Част от редакциите са свързани с терминологичното привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с въведените нови понятия в закона – напр. текстовете, свързани с разработването на концепциите и доктрините, на директивите и уставите, на стратегическите планове и плановете за операции и на въоръжените сили и т. н.

Останалата част от промените са свързани с допълване и прецизиране на функциите на административните звена в министерството, в т. ч. и на Щаба на отбраната, с цел гарантиране ефективното изпълнение на новите законови правомощия на министъра на отбраната и началника на отбраната по ръководството на отбраната и командването на въоръжените сили.

 

Приет е график на следващите стъпки за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса

Правителството одобри обобщен доклад с предложенията на всички министерства за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

Докладът идентифицира възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест по отношение на 605 административни услуги и регулаторни режима (около ¼ от всички 2415 услуги и режими). Най-големи са възможностите по следните направления:

 • намаляване на изискваните документи от заявителите – 284 услуги;
 • въвеждане на служебно събиране на информация – 238 услуги;
 • разширяване на каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при заявяване и получаване на услугата – 127 услуги;
 • опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации – 101 услуги;
 • премахване и/или намаляване на таксата/цената на услугата – 87 услуги;
 • премахване на услугата – 76 услуги;
 • намаляване на срока за извършване на услугата – 52 услуги.

Съгласно решение на Министерския съвет от 23 юни т. г. министерствата следва да изготвят и публикуват за обществено обсъждане проекти за изменение и допълнение на нормативните актове с оглед идентифицираните предложения. Към момента на Портала за обществени консултации са публикувани 42 проекта на нормативни актове, а още девет са включени в Законодателната и в Оперативната програма на Министерския съвет за второто полугодие на 2017 г.

Взето е решение инспекторатите към органите на изпълнителната власт да извършат до 20 септември 2017 г. пълен преглед за спазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет и при наличие на нарушения същите да бъдат незабавно отстранени.

 

До края на годината всички административни органи премахват изискването за хартиен носител на основни удостоверителни документи

До 31 декември 2017 г. всички административни органи да премахнат изискването за предоставяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на основни удостоверителни документи и да предприемат необходимите стъпки за присъединяване към средата за обмен на данни между регистрите в администрацията. Това реши правителството, като прие доклад за изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест чрез премахване на удостоверителни документи на хартиен носител.

Решението задължава административните органи, първични администратори на данни, да впишат в Административния регистър като вътрешноадминистративни следните удостоверителни услуги:

 • Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
 • Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо/юридическо лице в Имотния регистър;
 • Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
 • Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
 • Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите.
 • Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

За осем удостоверителни документи не съществуват пречки да отпаднат на хартиен носител след съответните нормативни промени. За други три удостоверения, изисквани от администрациите, все още съществуват пречки за премахването им на хартия, сочи докладът, подготвен от експерти на Държавната агенция „Електронно управление“, съвместно с командировани служители от други министерства и ведомства.

За премахването на хартия на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията, е необходимо да се осигури връзка между средата за междурегистров обмен и актуалната база данни на регистър БУЛСТАТ.

По отношение на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо или на юридическо лице в Имотния регистър, издавани от Агенция по вписванията, вписванията, отбелязванията и заличаванията след датата на внедряване на информационна система в съответната служба по вписванията ще бъдат проверявани изцяло служебно чрез средата за междурегистров обмен, като отпадне хартиеното удостоверение. За всички останали вписвания, отбелязвания и заличавания преди датата на внедряване на системата в съответната служба по вписванията, министърът на правосъдието следва да извърши детайлен анализ на информацията в системата на Имотен регистър и на информацията, налична само на хартиен носител в 113-те служби по вписванията. Министърът също така следва да изготви план за действие за дигитализиране и въвеждане на всички нотариални актове и документи в имотните партиди.

Ще отпадне издаването на хартиен носител на удостоверение за сключен граждански брак за лицата, родени след 1 януари 1984 г., като досегашната удостоверителна услуга на хартия бъде осъществявана като вътрешна електронна административна услуга чрез средата за междурегистров обмен. За премахването на удостоверението на хартиен носител за родените преди 1984 г. е необходимо всички общински администрации да актуализират данните в Националната база данни „Население“ за сключените на територията на съответната община граждански бракове, се посочва в доклада.

 

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (3)

 1. Пак ни занимавате с плявата. Каквото и да прави бойко и айдуците му ограбват България, крадат хляба на лошия матриял и лъжат ехалето. По-добре ни пишете в цифри къде и колко са откраднали бойко и айдуците му и колко ново кинити са заложили за крадене.

 2. Булевард България да се нарече Тиквария..!!! / Тиквето краде и със Дупето /…!!!

 3. Нищо не се разбира в правилника за МО залегнало лие дали Мо КАРАКАЧАНОВ ЩЕ ПОДПИШЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ ДИСКРИМИНАЦИЯТАмлади пенсионери да взимат и пенсия и заплата .

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.