Две жертви и десетки ранени при пожар в хотел в Прага (ВИДЕО)

Европа ще рециклира всички пластмасови опаковки след 2030 г.

Молдова ще иска компенсация от Русия заради „окупацията“ на Приднестровието

Спряха камионите по няколко направления заради снега

Просветният министър: Привличането на млади учители е предизвикателство

Въоръжена атака срещу 5-звезден хотел в Кабул

Вижте акцентите от броя на „Труд“ в неделя, 21 януари 2018

Меркел и Борисов в отговор на “Труд”: България влиза много скоро в Шенген Премиерът събира европейските лидери и Реджеп Ердоган във Варна

Командоси щурмуват пробно прототипи на стената на Тръмп

Махат незаконни билбордове в София Столичният инспекторат откри 14 такива само по бул. „Черни връх“

Ципрас: Македонска нация никога не е имало Ще е абсурдно обаче в името на страната да няма Македония, смята гръцкият премиер

Хиляди румънци се събраха на протест в Букурещ (ВИДЕО)

САЩ и Русия призоваха Турция и сирийските кюрди към сдържаност

Турция нанесе въздушен удар по позиции на сирийските кюрди

Григор искал да е бегач и да знае френски език

Вижте какво реши правителството на 2 август 2017

Снимка: Архив

Правителството одобри законодателната
и оперативната си програма за втората половина
на 2017 г.

Правителството прие законодателната и oперативната си програма за периода 1 юли – 31 декември 2017 г.
Законът за нормативните актове предвижда приемането на закони и подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Чрез тях се осигурява планиране на актовете, които Министерският съвет ще разгледа и приеме и на процеса по извършването на оценка на въздействието по тях. Двата документа дават възможност за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създава възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в програмите.
Законодателната програма предвижда да бъдат разгледани общо 47 предложения за промени в различни закони. Седем от тях са предложения за нови закони, за които ще бъдат извършени цялостни предварителни оценки на въздействието. Представена е информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
Оперативната програма предвижда да бъдат разгледани 39 проекта на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет.
Чрез Оперативната програма се осигурява планиране на актовете, които МС ще разгледа и приеме, както и на процеса по извършването на оценка на въздействието по тях. Документът дава информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
Двете програми ще бъдат публикувана заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.
Утвърдена е годишната програма
за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

Правителството утвърди Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.

Според документа Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) планира разкриването на нова местна комисия в Плевен, както и съгласуването и приемането на петгодишна Стратегия за борба с трафика на хора в България 2017-2021 г.
По отношение на дейностите по превенция на трафика на хора са предвидени три национални кампании и инициативи на местно ниво. Те ще се фокусират върху превенцията и предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, информационна кампания по повод Международния ден за борба с трафика на хора, както и кампания за актуални форми и тенденции по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.
Друг акцент в програмата е провеждането на информационни дейности за рисковете от трафик на хора сред мигранти и граждани на трети страни. Планирано е провеждането на специализирано изследване, с което да се направи картографиране на районите, населени със силно уязвими общности по отношение на въвличане в трафик на хора и извеждане и анализ на рисковите фактори и вида трафик. Акцент в програмата за 2017 г. е също развиването на антитрафик-мрежата от доброволци към местните комисии за борба с трафика на хора и администрацията на НКБТХ, чрез обучения и провеждане на Академия за доброволци.
Планираните дейности, свързани с обучението и квалификацията на кадри, включват повишаването на капацитета на специалистите, работещи по противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, като тази година са планирани и специални обучения на ромски медиатори в „Бюро по труда“.
Основен акцент в дейностите, свързани със закрилата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора, е разкриването на два нови приюта на територията на София, адресиращи специфичните потребности на деца и лица, жертви на трафик на хора, с което държавата повишава повече от два пъти капацитета си за предоставяне на такъв тип услуги. Акцент е и развиването на специализираната подкрепа на мъже, жертви на трафик на хора. Програмата предвижда също утвърждаване на мрежата на адвокати, специализирани в областта на зашита на жертви на трафик, съдействащи на разследването.

Приет е доклад за българското участие в процеса
на вземане на решения в ЕС по време
на Малтийското председателство

Правителството одобри Доклад за участието на България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Малтийското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2017 г.). Докладът предоставя систематизирана информация за развитието на дискусиите по приоритетните за страната ни теми и досиета, включени в европейския дневен ред през първата половина на 2017 година.
По време на малтийското председателство беше приет Регламентът за роуминга, като постигнатият баланс по време на преговорите по досието направи възможно премахването на разликите между националните цени и цените за роуминг при периодични пътувания в рамките на Съюза, така че да се осъществи направлението „роуминг както у дома“. Регламентът беше приет на 17 май 2017 г. и публикуван в Официалния вестник на ЕС на 9 юни 2017 г., а изравняването с националните цени е в сила от 15 юни 2017 г.
През първата половина на 2017 г. бяха постигнати много добри резултати и по останалите приоритетни теми и досиета в областите „Общи въпроси“, „Външни работи“, „Икономически и финансови въпроси“, „Правосъдие и вътрешни работи“, „Земеделие и рибарство“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, „Околна среда и климат“, „Социална политика, заетост и свободно движение на хора“, „Здравеопазване“, „Конкурентоспособност“ и „Образование, култура и аудиовизия“.

Одобрен е Националният доклад за състоянието
и опазването на околната среда през 2015 г.

Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.
Документът е структуриран по екологични индикатори и методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. Целта, от една страна, е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво.
Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са ключови въпроси от обществен интерес. Описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на индикаторите е направена за подходящи времеви периоди и са изведени тенденции и заключения, които формират ключови послания по съответните екологични теми. За по-добра достъпност и по-лесно възприемане анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.
Пълният текст на Доклада е публикуван в интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://eea.government.bg

Отпускат се допълнителни средства
за разширението на метрото, за ремонт на част
от софийската семинария и за довършване
на манастир в Кърджали

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Столична община за 2017 година. Средствата са предназначени за финансиране на разширение на метрото – етапи I и II от трета метролиния в участъка бул. „Владимир Вазов“ – ЦГЧ – ж. к. „Овча купел“, с което ще бъде спазен строителният график за тази година.
За укрепване, преустройство и основен ремонт на сграда, част от Софийската духовна семинария, по бюджета на Министерския съвет се отпускат 2,3 млн. лв. Правителството предостави допълнително и други 200 000 лв. по програма „Вероизповедания“ за 2017 г. Средствата са за довършване на средновековния манастир „Св. Йоан Предтеча“ в кв. „Веселчане“ в Кърджали.
Разходите са за сметка на предвидените по централния бюджет за 2017 година.

Отпуснати са средства за изплащане
на обезщетения по споразумения
за бавно правосъдие

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 98 600 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени през второто тримесечие на т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.
Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.

Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ

Министерският съвет одобри за изпълнение пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България, постановени в периода 9 февруари – 1 юни 2017 г.
Изпълнението включва изплащането на общо 133 760 лв. обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.
По делото „Велчева срещу България“ ЕСПЧ е присъдил обезщетение за неизпълнение на съдебно решение и нарушаване на правото на собственост.
По делото „Симеонови срещу България“ Голямата камара на Европейският съд е приела, че справедливостта на наказателния процес не е била нарушена от липсата на адвокатска защита на жалбоподателя през първите три дни от неговото задържане, но има нарушение на чл. 3 (забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение) от Конвенцията във връзка с условията на задържане и специалния режим за изтърпяване на наказанието.
По делата „Грабчак срещу България“, „Гапаев и други срещу България“ и „Курилович и други срещу България“ ЕСПЧ намира нарушения на чл. 8 от Конвенцията (зачитане на личния и семеен живот) и на чл. 13 от Конвенцията (вътрешноправно средство за защита) във връзка с експулсирането на чужденци на основания, свързани с националната сигурност.

Община Златоград ще изгради бент на река Неделинска върху част от държавен имот

Правителството реши да се учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж върху част от имот – публична държавна собственост, за изграждане на бент на река Неделинска в полза на община Златоград. Отреденият за застрояване терен е с площ 229 кв. м. Съоръжението цели предотвратяване на бъдещото провокиране на мостовите конструкции и намаляване на ерозионните процеси по нейните брегове.
С друго решение правителството предостави безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието за нуждите на районната служба „Изпълнение на наказанията“ в Ямбол. Службата ще разполага с работна площ за деловодство, четирима пробационни инспектори, младши инспектор, началник на службата и архив. Частта от имота се намира в ж. к. „Златен рог“ №20.
Имот – частна държавна собственост, управляван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, бе обявен за имот – публична държавна собственост, с цел ефективното и бъдещото му целесъобразно управление. Той се намира на ул. „Георги Кочев“ №6 в Плевен и представлява общежитие със застроена площ 337 кв. м.

България ще открие още едно почетно консулство
в Украйна

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на България в Украйна със седалище в гр. Кропивницкий и консулски окръг, обхващащ територията на Кировоградска област. За почетен консул ще бъде назначен Дмитрий Василиевич Йоргачов.
Откриването на почетното консулство ще спомогне за укрепване на връзките между България и представителите на българската общност в тази част на Украйна и ще допринесе за активизиране на българо-украинските търговско-икономически, туристически, културни и научно-образователни връзки.
Към настоящия момент България има едно почетно консулство в Украйна – в гр. Лвов в западната част на страната. В процес на откриване е почетно консулство на България в гр. Запорожие, за което вече има решение на Министерския съвет.

Изменя се споразумението по програмата SESAR
на Европейската агенция по отбрана

Правителството измени споразумението по програмата на Европейската агенция по отбрана „Военно приложение на Изследователската програма за управление на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR)“. Промяната се налага поради присъединяването към програмата на Република Кипър и на Унгария.
Програмата е насочена към засилване на координацията между министерствата на отбраната на страните-членки на ЕС за изследване въздействията при изпълнението на изискванията на инициативата „Единно европейско небе“ върху европейските отбранителни способности и набелязване на общи действия при реализацията на програмата.

България и Армения ще си сътрудничат в областта картографията и обмена на географски материали

Правителството одобри Меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на България и Армения за сътрудничество в областта на картографията и обмена на географски материали.
Целта на документа е да определи принципите за сътрудничество в областта на геопространственото производство и осигуряване, обмена на информация, военногеографската документация и научна литература.
Меморандумът е изготвен въз основа на принципите, установени в Споразумението между страните, участващи в Партньорство за мир, и Споразумението за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Армения.
Сътрудничеството се осъществява чрез периодични работни срещи, консултации, обмен на несъдържащи класифицирана информация геопространствени материали, обмяна на опит в сферата на обучението на личния състав и използваните методи и процедури за геопространствено осигуряване, включително и при участие на национални контингенти в международни учения.

Правителството одобри резултатите от заседание
на ЕКОФИН

Правителството одобри доклад с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 11 юли в Брюксел.
В рамките на дневния ред естонското председателство представи приоритетите си в областта на икономическите и финансови въпроси.
Приет беше план за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, както и заключения относно средносрочния преглед на Плана за изграждане на Съюза на капиталовите пазари.
На заседанието Европейската комисия представи законодателно предложение за правила за прозрачност в областта на данъчната политика, с което ще се изисква декларирането на някои схеми за трансгранично данъчно планиране.

Правителството отпуска 7 746 735 лв.
за последици от бедствия и аварии

Правителството одобри допълнителни разходи в общ размер 7 746 735 лв. за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
Средства се отпускат на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, област Варна и общините Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник и Столична община. С тях ще се разплатят извършени непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при овладяване на бедствени положения и кризисни ситуации, за неотложно възстановяване на инфраструктурни обекти и възстановителна помощ за пострадали от бедствия граждани.
Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година.

Правителството одобри текста на Протокола
за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд

Министерският съвет одобри текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд.
Съдът е създаден чрез Споразумението относно Единен патентен съд от 19 февруари 2013 г. Той има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица, съгласно националното право на тази държава. България е ратифицирала Споразумението на 8 април 2016 г.
Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд е част от пакета документи, чието влизане в сила е необходимо за нормалното функциониране на Съда. Чрез него се цели да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационни и финансови разпоредби на Споразумението, преди официалното му влизане в сила. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави-членки да установят различните ръководни органи, да приемат всички правни текстове, да вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с предвидените процедури.

Нови 149 набори от данни с обществено значение
ще бъдат публикувани в отворен формат до края
на 2017 г.

Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат достъпни в отворен формат до края на 2017 г. на Портала за отворени данни www.opendata.bg. Това реши правителството като утвърди Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани на националния уеб базиран портал.
Сред тях са данни от автоматичните устройства за записване на пътния трафик, финансови показатели на общините, Национален регистър на населените места, списък на аптеки, с които НЗОК е сключила договор, статистика за отпуснати средства от Център фонд за лечение на деца, списък с резервираните имена в домейна от високо ниво на кирилица „бг“ и редица други.
Основната част от новите данни, предоставяни от институции на централната администрация, ведомства и териториални структури, са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм, статистическа информация. Областните администрации ще публикуват до края на годината три нови набори от данни за регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети и строителство.

Общинските администрации ще публикуват общо 39 нови набори от данни, свързани с образование, екология, финанси, транспорт и други.
Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публична информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С публикуването на данните на националния портал за отворени данни www.opendata.bg сe постига по-добра прозрачност и отчетност и се подобрява ползваемостта на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.
Порталът за отворени данни е създаден през 2014 г. и представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Платформата позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и нетърговски цели.
В момента 429 организации от обществения сектор са публикували общо 2211 набори от данни на портала за отворени данни. Повечето от данните са регистри с обществено значение.

Предложени са промени в Кодекса на търговското корабоплаване

Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване. Основната цел на законопроекта е въвеждането в българското законодателство на част от изискванията на Директива на Съвета 2014/112/ЕС. По този начин ще бъдат създадени специални правила за продължителността на работното време и на почивките за членовете на корабните екипажи и обслужващия персонал на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. Въвеждат се и законови определения за „обслужващ персонал“ и „сезонна работа“.
При професионалното образование и обучение, както и при висшето образование по морски и речни специалности се въвеждат специфичните изисквания за съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по различните учебни предмети и модули, материално-техническата база за провеждане на обучението (в т.ч. и на практическата подготовка) и преподавателите по специалните дисциплини.
Облекчава се формата на сделките за прехвърляне правото на собственост върху серийно произведени плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения от производителя или негов дистрибутор. Това ще става чрез писмен договор, придружен от декларация на прехвърлителя относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката конкретният кораб не е бил вписван в корабен регистър.

Приета е Наредба за представителите
по индустриална собственост

Министерският съвет прие Наредба за представителите по индустриална собственост, която урежда професията като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации.
Регламентират се редът и условията за придобиване на професионална квалификация и упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби за провеждането на обучение и изпит за придобиване на професионална квалификация, редът и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост, както и за упражняване на професията в съдружие на представители.
Уреждат се режимът за трайно предоставяне на услуги от чуждестранни представители, установени за упражняването на професията в България, както и режимът за временно или еднократно извършване на действия у нас от такива лица.
Документът привежда националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз.

Прецизира се Наредбата за военния отчет
на български граждани и техника за мирно и военно време

Правителството актуализира Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. С текстовете се прецизират и допълват текстове с цел привеждане на Наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, обнародван в края на миналата година.
Усъвършенстват се регламентите за подобряване ефективността на изпълнение на задачите от Централно военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия по воденето на военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време. Текстовете в наредбата се привеждат в съответствие със променената структура на ЦВО и подчинените му военни окръжия. Дефинира се предназначението на автоматизираните и картотечните регистри, конкретизират се и се уточнява в кой регистър какви военноотчетни документи се изготвят и съхраняват, както и отговорностите на структурите по тяхното водене. С това ще се подобри воденето на военния отчет на българските граждани и техника от органите по водене на военния отчет.
Прецизират се дейностите, които се извършват в ЦВО, военните окръжия и офисите за водене на военен отчет и се определят дейностите на военните формирования при вписването на военен отчет на резервистите. Регламентира се вписването на военен отчет на гражданите, завършили успешно военна подготовка или обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. Урежда се също така вписването служебно на военен отчет на българските граждани, придобили гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили. Прави се и изменение на срока от 14 на 30 дни за вписване на военен отчет на освободените от военна служба и служителите с прекратени служебни или трудови правоотношения от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ.
Подобряват се дейностите по воденето на военния отчет и административното обслужване на гражданите, извършвани във военните окръжия/отдели и офисите за военен отчет при вписване на запасните на военен отчет. Разширяват се структурите, предоставящи информация за освободените или лишените от българско гражданство, които следва да бъдат отписани от военен отчет.
С наредбата се подобряват дейностите за ефективното водене на военния отчет на техниката, организирането и провеждането на прегледите за готовността за предоставяне на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение, както и отписването й от военен отчет.

Направени са промени в Правилника за реда
за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала

Правителството направи промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.
С редакциите се уеднаквява правният режим за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират. Постига се и ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата.

Министерският съвет прие Програма за управление на правителството на Република България
за периода 2017-2021 г.

Министерският съвет прие Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Документът е съставен в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между Политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО, и е съобразен с приоритетите за управление към него.
Програмата обхваща 20 области, за които правителството на България набелязва 65 приоритета и 902 мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията. Общата цел на коалиционното правителство е: доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, силен предприемачески дух и прозрачност на управлението.
С приемането на програмата правителството застава зад своя ангажимент за устойчиво нарастване на доходите, ограничаване на негативните демографски тенденции, минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите за националната сигурност на България, гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт, провеждане на решителна политика за ликвидиране на неграмотността, подобряване здравето на нацията, гарантиране на енергийната сигурност на страната, повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика.
Правителството извежда в отделен приоритет мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитието на електронното управление. Приоритизирането на откритото управление като политически ангажимент осигурява на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и информираност за дейността на държавните органи.

Министерският съвет възложи на НАП да продаде отнето в полза на държавата имущество

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата, по 15 случая.
По предложение на областния управител на област Перник, със същото решение се правят промени в Решение №1090 на Министерския съвет от 2016 г., с което част от отнето в полза на държавата имущество, намиращо се в Перник, е предоставено за управление на областния управител на област Перник. По негово предложение правителството възлага на НАП да извърши продажбата му.

62 млн. лева финансова помощ
ще бъде предоставена на „Холдинг БДЖ” ЕАД

Правителството одобри 62 млн. лв. възмездна финансова помощ за „Холдинг БДЖ” ЕАД.
20 млн. лв. от осигурените средства ще послужат за погасяване на задълженията по Втори облигационен заем от 2007 г. на Холдинга. До 42 млн. лв. от финансовата помощ ще бъдат разходвани за изплащане на дълговете на дружеството във връзка с активирана държавна гаранция по договор за заем, сключен между „Холдинг БДЖ” ЕАД и Международната банка за възстановяване и развитие.
Средствата ще бъдат възстановени от „Холдинг БДЖ” ЕАД по бюджета на МТИТС в срок до 28 декември 2018 г.

МС предлага промени в Закона за МВР

Правителството предлага на Народното събрание за разглеждане промени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Документът въвежда изменения в нормите, регламентиращи дейностите по охрана на обекти, извън предоставените за управление на ведомството, и по пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол. Прецизирани са текстове по отношение на интегрирания подход към управлението на риска при бедствия. Въведени са и уточнения с цел оптимизиране на проверките за предотвратяване на корупционни практики.
В проекта е предвиден и текст, регламентиращ използването на преводачи от полицейските органи при осъществяване на правомощията, какъвто механизъм към момента липсва. Определено е също основание за издаването на подзаконов нормативен акт, който да урежда водолазните спускания – от изключителна важност за решаване на редица специфични задачи, свързани с осъществяването на основни дейности на МВР.
С преходни и заключителни разпоредби са направени изменения и допълнения в Закона за движение по пътищата във връзка с въвеждане в националното законодателство на европейски директиви, относно документите за регистрация на превозни средства, както и за уреждане на понятията „временно отнемане на регистрация”, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”. Наред с това, в резултат на анализ на правоприлагането по ЗДвП, са отстранени несъвършенствата в санкционни разпоредби.
Направени са и промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, които въвеждат понятието „eCall”.

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта
и спорта

Министерският съвет направи промени в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. С тях се създава организационна структура на Министерството на младежта и спорта, която оптимално и ефективно да подпомогне министъра в изпълнение на неговите функции съобразно приоритетите на правителството.
Настоящите функции и структура на Министерството на младежта и спорта (ММС) е необходимо да се актуализират съобразно приоритетите в работата на министерството, промените в нормативната уредба (напр. изменението на чл. 10а от Закона за хазарта и приемането на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта), свързаните с тях изменения в обема и насоките на оперативната работа на министерството, както и за да се отстрани констатираното разпокъсване на функции между административни звена на ММС и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите в работата на министерството към настоящия момент.

Одобрени са нови насоки за планиране
и организиране на събитията в България
по време на Българското председателство

Правителството одобри нови насоки за планиране и организиране на събитията, които ще се проведат в страната ни по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Измененията отразяват настъпилите промени в цялостната концепция на подхода за организиране на събитията.
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 (МБПСЕС 2018) отговаря за логистичната подготовка и обслужване на делегатите, които ще участват в събитията от календара на Българското председателство. В зависимост от нивото на участниците в събитията, задълженията и отговорностите по логистичното осигуряването на делегациите са разпределени между МБПСЕС 2018 и всички министерства и ведомства, които са предложили провеждане на събития в рамките на България.
Изменено е разпределението на отговорностите между МБПСЕС 2018 и съответните институции, като министерствата и ведомствата, направили предложения в календара на събитията на Българското председателство, следва да поемат допълнителни ангажименти по логистичната организация. В тази връзка са проведени множество предварителни срещи с министри и ръководители на ведомства за изясняване на новите положения, възможностите и ангажиментите на всяка една от страните.

Предвид факта, че основният конферентен център за председателството се намира в София, МБПСЕС 2018 има ангажимент единствено към тези събития, които ще се проведат в столицата.
С приемането на решението ще се осигури по-голямата яснота и ориентация за основните функции и отговорности на ресорните министерства и ведомства по отношение организацията на събитията от календара на Българското председателство.

„Съединението прави силата“ (United We Stand Strong) става девиз на Българското председателство

„Съединението прави силата“ става мото на Българското председателство на Съвета на ЕС, реши правителството. На английски девизът ще е с превод „United We Stand Strong“.
Мотото е предложено от участниците в поредица от фокус-групи и тествано в национално представително проучване, чиято основна цел е да отговори на въпроса с какви ценности и образи българите асоциират страната ни през призмата на това, с което тя обогатява Европейския съюз. Изследването показва, че основните общоевропейски ценности, които всички целеви групи посочват като присъщи за българите, са толерантност, солидарност, единство.
Девизът „Съединението прави силата“ е най-разпознаваемият и харесван сред българите. Изразът се свързва с историята на страната ни и държавността, а същевременно отразява и идеята за обединена и солидарна Европа.
Другите предложения за девиз (слоган), които са посочени в социологическите дискусии, но не набират достатъчно подкрепа, са: „Силни заедно“ (Stronger Together), „Заедно можем повече“ (Together We Can Do More), „Сигурност и просперитет“ (Security & Prosperity), „Европа във вярна посока“ (Europe: the Right Way), „Европа на новото поколение“ (Europe of the New Generation).
Участници във фокус-групи са млади хора с различен професионален и възрастов профил, експерти, лидери на мнение, чужденци, които живеят и работят в България. Според тях това, което днес би направило впечатление на чужденците, са: талантливите български деца, качествената интернет връзка, нематериалното културно наследство и етническата толерантност, уникалната природа и натуралната храна.
Направени са промени в разходите за подготовката и провеждането на Българското председателство

Правителството промени ПМС №67 от 2017 г. за разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Разпределят се децентрализираните разходи за първостепенните разпоредители с бюджет и се осигуряват средства за организиране на събития от календара на Българското председателство в страната, протоколни събития по линия на българските ведомства в Брюксел и протоколни мероприятия в дипломатическите мисии в чужбина по повод Българското председателство.
С промяната се оптимизират и прецизират отделните дейности по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Министърът на енергетиката ще упражнява правата на държавата в „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД

Министърът на енергетиката ще упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД – София, реши правителството. Промяната се налага предвид характера на дейността на дружеството.
През 2013 г. Народното събрание прие Закон за денонсиране на Споразумението между правителствата на Руската федерация, правителството на България и на Гърция за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис, с който българската страна се оттегли от участието си в този проект.
Като акционер в „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“, Холандия, обаче „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД – София продължава да изпълнява своите задължения към международната проектна компания (до нейното ликвидиране или използването й за други проекти) в изпълнение на сключените акционерни споразумения.

Промяната на принципала на „НДК – Конгресен център София” ЕАД е отразена в актове на МС

С промяна в РМС 310/2017 г. правителството отрази промяната в органа, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. Съгласно Разпореждане №4/2017 г. това е министърът на културата.
Отменено беше и ПМС 109/2017 г., с което по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 се предоставят 28 млн. лв. за увеличаване на капитала на „НДК – Конгресен център София” ЕАД. Със същата сума и същата цел се увеличава бюджетът на Министерството на културата.

Одобрен е календарът на събитията на Българското председателство през 2018 г., които ще се проведат
в България

Правителството одобри календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които ще се проведат в страната ни.
Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 220 събития по време на Българското председателство. Те ще се проведат основно в София, но също и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. Това са срещи на Съвета на министрите на ЕС, конференции на ниво министри, срещи на експертно ниво на работните органи на Съвета, събития от парламентарното измерение, конференции и кръгли маси под егидата на Българското председателство, както и няколко традиционно провеждащи се визити със специална програма.
София ще бъде домакин на среща на ниво държавни и правителствени ръководители, 12 неформални заседания на Съвета, 11 срещи на високо ниво, включително и на шест срещи от парламентарно измерение. Варна ще бъде домакин на срещата на министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. На експертно ниво е предвидено да се проведат над 170 срещи и заседания, а под егидата на Председателството е планирано да се проведат още поне 30 събития.
Работата по календара ще продължи с текущи актуализации по детайлите на програмите на събитията.
С приемането на календара се дава възможност за продължаване на работата по организацията на събитията, като се отдаде приоритетно значение на детайлите по отношение на сигурността, програмите, официалните лица и гости и съдържанието на самите събития. Също така ще се създаде основа, на която да започне процесът по създаване на база данни и отделни „фишове” за всяко събитие, които ще бъдат необходими за нормалното функциониране на акредитационната система.

Одобрен е пакет от насърчителни мерки
за реализацията на инвестиционен проект „Света София“ в община Елин Пелин

Правителството одобри Допълнително споразумение към Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „България Дивелъпмънт Холдингс Лимитед“ ЕАД за изпълнението на приоритетния инвестиционен проект „Света София“ в община Елин Пелин, област Софийска. С документа се определя пакет от насърчителни мерки за осъществяването на проекта по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.
„България Дивелъпмънт Холдингс Лимитед“ ЕАД е дружество, учредено в началото на 2014 г. за целите на изпълнението на инвестиционния проект. Основната му дейност е строителство, изграждане и експлоатация на хотели, комплекси и жилищни сгради.
Инвестиционният проект „Света София“ предвижда изграждането на голям туристически и развлекателен комплекс, включващ хотели, конферентни и изложбени зали, мол, зелени площи, в района на с. Равно поле и с. Мусачево, община Елин Пелин.
Общият размер на инвестицията се планира да бъде в размер на 1,59 млрд. лева за изграждането на 4 хотелски кули от по 30 етажа с общо 3000 стаи и 960 апартамента, шопинг мол, игрална зала, театър, арена, зала с игри за деца, закрит воден парк, покрита розова градина, параклис, ресторанти, конферентен и изложбен център, бална зала, поддържащи съоръжения, офиси, административна част, съоръжения за обучение на служителите и паркинг.
След въвеждането в експлоатация на обектите по проекта се очаква да бъдат създадени около 1850 нови работни места.

България ще подпише Споразумение с ЮНЕСКО
за продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София

Министерският съвет одобри проект на Споразумение между Правителството на България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО.
Подписването на ново споразумение ще допринесе за утвърждаване позицията на България като водеща страна в сферата на нематериалното културно наследство в региона, както и сред страните, подписали Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство. То ще допринесе за насърчаване на започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните ог Югоизточна Европа.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.