Вижте какво реши правителството на 25 май 2017

Снимка: Архив

Пресслужбата на Министерски съвет публикува решенията, приети на днешното заседание:

Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела

Министерският съвет одобри становища по конституционни дела №1 и №2 от 2017 година.

КД 1/2017 е образувано по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на §69 и §70 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР.

Според омбудсмана с разпоредбите се засяга правната сигурност на служителите в МВР, чиито служебни и трудови правоотношения се преобразуват, ограничават се техни права, променя се категорията им на труд при пенсиониране, лишават се от право на обезщетения.

Правителството смята, че изложените аргументи не са за противоконституционност на уредбата, а са съображения по целесъобразност, поради което искането е неоснователно и необосновано и следва да бъде отхвърлено.

КД 2/2017 е образувано по искане на тричленен състав на ВАС, І колегия, 8 отделение, за установяване противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, препращащ към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в частта, която се отнася до пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност.

Министерският съвет излага в становището си аргументи, според които искането за установяване на противоречие между Конституцията и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО следва да бъде отхвърлено като неоснователно.

Правителството ще приключи дело срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри едностранна декларация по дело срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Предмет на жалбата на Никола Златев е допуснатото нарушение на гаранциите за справедлив съдебен процес в разумен срок и на правото на защита на собствеността.

Прекомерната продължителност (18 години) на наказателно производство е довела до прекратяването му поради изтекла абсолютна давност, като в резултат на това жалбоподателят не е могъл да внесе граждански иск за обезщетение, тъй като искът е бил погасен с изтичането на петгодишна давност.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ, правителството прие да заплати на жалбоподателя сумата от 4800 евро за претърпените имуществени и неимуществени вреди и за направените разходи и разноски.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението ЕСПЧ закрива случая.

България се присъединява към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към ОИСР

Правителството одобри присъединяването на България към Общата система за пренос на данни в изпълнение на международните ангажименти за автоматичен обмен на информация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Общата система за пренос на данни за автоматичен обмен на информация е инструмент, който ще позволи на данъчните администрации по целия свят да обменят информация без да е необходимо да правят допълнителни разходи за разработване и поддръжка на множество двустранни сигурни системи за обмен на данъчна информация.

С осигуряването на достъп до тази система България ще може да изпълни задълженията си по Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и да получи предвидената в споразумението информация от останалите участващи юрисдикции, между които са и почти всички юрисдикции с преференциални данъчни режими.

Предвижда се системата да бъде използвана и за автоматичния обмен на информация на отчети по държави и обмен на данъчни становища.

Функционалността на системата може да бъде повишена и да обхване още и обмена на информация при поискване съгласно Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси и спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Очаква се системата да започне да функционира от средата на 2017 г. и да окаже положителен ефект върху бюджетните приходи в резултат обмена на информация с цел предотвратяване на данъчните измами и злоупотребите, свързани с избягване плащането на данъци.

Вицепремиерът Валери Симеонов ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов ще бъде председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет. Според Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ на тази позиция може да бъде само вицепремиер.

Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

С друго решение вицепремиерът Валери Симеонов и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков бяха определени за представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри българските позиции за заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което ще се проведе на 29 и 30 май в Брюксел. Заседанието е в две направления – „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания и космическо пространство“.

Ще се проведе дискусия за напредъка по изпълнението на Стратегията за цифровия единен пазар и на Стратегията за единния пазар. Министрите ще обсъдят и законодателството на ЕС в областта на потребителските въпроси и маркетинга, като основен приоритет ще бъде обезпечаването на адекватно прилагане на законодателството за защита на потребителите.

Одобрен беше и доклад за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС „Външни работи/Търговия“, проведено на 11 май в Брюксел. На него са обсъдени въпроси, свързани с подготовката на XI Министерска конференция на Световната търговска организация, автономните търговски мерки на ЕС спрямо Украйна, прилагане на споразуменията за свободна търговия на ЕС, както и тези на ЕС с Япония, Мексико и Меркосур. Останалите акценти от проведеното заседание бяха насочени върху споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Мианмар, търговските отношения с Чили, Нова Зеландия и Австралия, както и мерките за защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от страни извън ЕС.

Дирекция в ИА „Морска администрация” ще предоставя статистическа информация за морските и речните пристанища

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Основна цел на промените е да се оптимизира дейността на агенцията като се допълват функциите на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”. С измененията се регламентира произвеждането от дирекцията, разпространяването и предоставянето на потребителите на статистическа информация за дейността на българските морски и речни пристанища.
Общата численост на агенцията не се променя.

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на МВнР

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики на Министерството на външните работи.

С приемането на постановлението се осигуряват условия за финансиране на недостига на разходи за заплати и възнаграждения на персонал и осигурителни вноски по програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.

Илиан Тодоров е назначен за областен управител на Софийска област

Правителството назначи Илиан Тодоров за областен управител на Софийска област и освободи досега заемалата длъжността София Торолова.

Илиан Тодоров е избиран два пъти за народен представител – в 42-ото и 43-ото Народно събрание. Магистър е по национална сигурност и отбрана от Военната академия „Георги С. Раковски“.

Началникът на политическия кабинет на премиера ще отговаря за българското участие в инициативата „Партньорство за открито управление“

Правителството възложи на началника на политическия кабинет на министър-председателя да отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“.

„Партньорство за открито управление“ е многостранна инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използването на новите технологии за укрепване на управлението.

Инициативата стартира на 20 септември 2011 г. в Ню Йорк, когато осем държави – основателки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Великобритания, САЩ) одобряват Декларация за открито управление и обявяват своите планове за действие.

Всички документи, свързани с участието на България в инициативата се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. Valeri Simeonov-predsedatel na Nacionalniya suvet po asimilacionnite politiki na malcinstvata v bg! Po to4no shteshe da bude,ako taka da byahte oka4estvili noviya mu post! Sram i pozor da se nazna4i takuv otyavlen fashist i dokazan dushmanin na malcinstvata v bg na takuv post v pravitelstvoto! Prosto yavna i nahalna podigravka s malcinstvata!

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.