Вижте какво ще решава утре Министерският съвет

Седмичното правителствено заседание ще се проведе утре от 10 ч при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №230 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015-2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ
Внася: министърът на здравеопазването

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА СЪЮЗНИЦИТЕ ОТ НАТО И НА ЗАДАЧИ ПО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ЗА ПВО И ПРО НА НАТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСИЛВАНЕ ОХРАНАТА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СИЛИ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПРИ СЪВМЕСТНИТЕ ИМ ДЕЙСТВИЯ
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ
Внася: министърът на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНОТО УЧЕНИЕ С ВИСОКА ВИДИМОСТ „SABER GUARDIAN 2017”
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ „HAVILA SUBSEA”, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА НОРВЕГИЯ, ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ, ПРИЛЕЖАЩАТА ЗОНА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 17 АВГУСТ ДО 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСЕЩЕНИЯ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЗА ВРЕМЕТО ОТ 21 АВГУСТ ДО 25 АВГУСТ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ 19 СЕПТЕМВРИ ДО 22 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОКЕАНОГРАФСКА ЕКСПЕДИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА „BLACK SEA MARITIME ARCHAELOGY PROJECT” (BLACK SEA MAP)
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Внася: министър-председателят

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА И ЩАБА НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ ПО ТРАНСФОРМАЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПАРИЖКИЯ ПРОТОКОЛ
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА ВЗАИМНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЕНЕРГЕТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 18 МАЙ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА
Внася: министърът на енергетиката

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 3540-ОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/РАЗВИТИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАЙ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 21 ДО 23 МАЙ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА РАБОТНИ ГРУПИ, СЪЗДАДЕНИ С РЕШЕНИЕ №617 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
Внася: министърът на финансите

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА”, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ЮНИ 2017 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ
Внася: министърът на енергетиката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА И НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ
Внася: министърът на образованието и науката

18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 ЮНИ 2017 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ
Внася: министърът на вътрешните работи

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Внася: министърът на земеделието, храните и горите

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Внася: министърът на здравеопазването

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.
Внася: министърът на финансите

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГИЯ В ПЕРИОДА ДО 2030 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете