На 26 август 2019 да почерпят

„Лудогорец“ уволни Стойчо Стоев след 0:0 със „Славия“

Политическата коректност развали и „Междузвездни войни” Фенове готвят бойкот на новия филм

Минималната заплата в САЩ вече не е от значение Едва 0,3% от 156-те милиона работници получават такова възнаграждение

Гърция готви есенни оферти за туристите

Иран поиска от Запада разрешение да изнася 700 000 барела петрол на ден

Изкарват по 100 лева на ден от бране на билки Липата ни е най-ароматна в света, изкупуват я по 5 лева килото

Голям пожар е избухнал край Харманли, горят 1000 декара гори

Падат ограничения за трансплантации в чужбина Навременното лечение на деца - приоритет

САЩ и Япония с търговска сделка от Г-7 Доналд Тръмп записа важна победа

Откриха труп на мъж във Враца

Морето по-евтино и топло през септември

Русия разработва броня за сателити

Арестуваха двама души за подпалването на четири пожара в Гърция

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в понеделник, 26 август 2019

Вижте последните решения на кабинета „Борисов-2“

 

Тенденция към намаляване на младежката безработица отчита годишният доклад за младежта

Положителна тенденция към намаляване на младежката безработица е отчетена в одобрения от правителството Годишен доклад за младежта за 2015 година. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 14,4%, което е с 3,3 процентни пункта по-ниско спрямо 2014 г. Заетостта пък нараства с 1,2 п. п. до 39,2 на сто, което е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите.

Годишният доклад представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.

През 2015 г. значително е нараснал броят и капацитетът на постоянните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също така и размерът на отделните за целта финансови средства. В края на 2015 г. общият брой социални услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1223 с капацитет 19 037 места. В сравнение с 2014 г., броят на услугата се е увеличил с 382, а капацитетът е с 1070 места по-голям.

По отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт са отчетени добри резултати – над една четвърт (29,2) от българските младежи се занимава често със спорт (два пъти седмично), 51,8 – един-два пъти месечно, а едва 19% заявяват, че не са спортували никога.

По отношение на гражданската активност и в частност участието на младежите в различни организации, 73% заявяват, че не членуват никъде, което представлява известно намаление в сравнение с предишни години. Най-много са включилите се в спортни клубове (14,5%), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни организации. Според резултатите от национално представително проучване сред младите хора в страната, причините за това са недостатъчното популяризиране на тези организации сред групите, за които са предназначени, както и липса на заинтересованост на младежите да участват в подобни форми на граждански инициативи.

Годишният доклад е изготвен от администрацията на Министерството на младежта и спорта на базата на събрана и анализирана информация, подадена от централните и местни органи на властта, данни от Националния статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания, реализирани в отчетния период. Специално за целите на доклада са използвани данни от национално представително проучване сред младите хора в страната, проведено в рамките на Междинната оценка на въздействието на Национална стратегия за младежта (2010-2020) от агенция ЕСТАТ.

Флотилен адмирал Никола Каранов ще бъде освободен от военна служба

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на флотилен адмирал Никола Каранов от длъжността заместник-командир на ВМС и от военна служба, считано от 23 февруари.

Предложението е във връзка с подаден от флотилен адмирал Каранов рапорт.

Одобрено е финансиране по проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 9 630 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната, в съответствие с приетия с РМС 232/2016 Проект за инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29”.

За осигуряване на проекта, чийто времеви обхват е 2016-2017 г., в централния бюджет са заложени 30,52 млн. лева.

С изпълнението на проекта ще се създадат необходимите условия ВВС да поддържат и развиват способности за контрол на въздухоплаването и за гарантиране на въздушния суверенитет, за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Размерът на минималната работна заплата е определен на 460 лв.

От 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата е 460 лв. Размерът й е увеличен с 9,5% спрямо миналата година. С повишаването ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличението на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари минималната работна часова ставка е 2,78 лв.

С друго постановление правителството определи размера на линията на бедност за страната за 2017 г. Тя ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.

Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което се прави ежегодно от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.

Постановленията са приети след проведено обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Правителството ще изпълни четири решения на ЕСПЧ

Правителството ще изплати обезщетенията по четири дела пред Европейския съд по правата на човека, по които България е осъдена. Жалбите на Димитър Ковачев, Виолета Ковачева, Ангел Калев и Анатоли Димитров са заради неприключването или прекомерното забавяне при обезщетяване в рамките на отчуждителни производства по реда на Закона за териториалното и селищно устройство (отм.).

В резултат на осъдителните решения на ЕСПЧ правителството одобри изплащането на 92 999 евро обезщетения на жалбоподателите за понесените имуществени и неимуществени вреди, разходи и разноски по делата.

Разширява се капацитетът на икономическата зона София – Божурище

Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху терен от 115 дка в местността „Матерка” край с. Гурмазово. Имотът, застроен с 29 сгради, ще бъде внесен като непарична вноска в капитала на „Национална компания Индустриални зони” ЕАД. Намира се в непосредствена близост до Икономическа зона София – Божурище и ще послужи за осигуряване на терени за инвеститори и изграждане на прилежаща инфраструктура към зоната.

Реализацията на проекта и разгръщане на пълния потенциал на зоната дава възможност за предоставяне на максимално привлекателни условия за трайното установяване на инвеститори.

Министерският съвет даде съгласието си Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, да продаде свои неоперативни имоти на Медицинския университет в града. Това са четири самостоятелни обекта в сградите на бившите АГ клиника, Гастроентерология и Паразитология.

Медицинският университет е заявил желание да придобие имотите чрез покупко-продажба. Министерството на образованието и науката не възразява да бъдат предприети необходимите действия.

С друго решение Министерският съвет даде съгласие за продажбата на недвижим имот, собственост на „Български пощи“ в Русе, който не е необходим и не се ползва за основната дейност на дружеството. Той се намира на ул. „Кула“ №2 в кв. „Долапите“ и ще бъде продаден чрез търг с тайно наддаване. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството, е част от политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите му.

Правителството разреши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД. От капитала на дружеството се изважда поземлен имот с площ 20 дка в землището на с. Виница, област Шумен, които се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на земеделието и храните. Капиталът на „Напоителни системи“ ЕАД ще се увеличи със стойността на имотите, от собствени средства по баланса на дружеството.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнето имущество, Министерският съвет възложи на НАП да осъществи съответните правни и фактически действия и да продаде по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс имущество, отнето в полза на държавата с влезли в сила съдебни решения по осем случая.

Направени са промени в списъците на републиканските и на общинските пътища

Правителството направи промени в списъците на републиканските и на общинските пътища.

Поради промяна на функцията да осигурява маршрут с държавен интерес, участък от 4,7 км от третокласния републикански път (о.п. Дулово – о.п. Шумен) – Хитрино – Тимарево – Длъжко – Струйно (о.п. Разград – о.п. Шумен) е изключен от трасето на републиканския път и е включен в списъка на общинските пътища на община Хитрино.

Решението създава възможност общината да кандидатства за средства за неговата рехабилитация от оперативни програми на ЕС. Това ще спомогне за ускоряване на развитието на пътната инфраструктура в региона, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж и заетост на населението.

За осигуряване на прехвърляне на транзитното движение от републикански път 1-7 към републикански път 1-2 се налага останалият участък от републикански път III-7004 да бъде свързан с път 1-7. С тази цел общински път SHU2164 /1-7, Венец – Шумен/ – Тимарево /III-7004/ се включва в трасето на републикански път III-7004 с цялата си дължина от 1,720 км.

Промените ще бъдат отразени в списъка на републиканските пътища и в списъка на общинските пътища. С предложените изменения дължината на републиканските пътища става общо 19 859,883 км, а на общинските пътища на територията на община Хитрино се увеличава и става общо 85,241 км. Общата дължина на общинските пътища в България става 19 503,487 км.

Бившите казарми в Айтос преминават в собственост на местната власт

Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху три терена в Айтос, формиращи бившия казармен район, и ги прехвърли в собственост на общината. Имотите са с отпаднала необходимост за отбранителното ведомство. Намерението на местната власт е да ги използва за подобряване на инфраструктурата, за нуждите на спорта, образованието и културата.

Решението на Общинския съвет в Айтос за придобиване на имота е от 2016 г. При посещението си в града миналата седмица премиерът Борисов пое ангажимент пред местните жители да ускори процедурата по прехвърлянето на собствеността.

Друг имот с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната – летището край с. Равнец, е прехвърлено в собственост на община Бургас. В Общия устройствен план на общината районът е предвиден за обособяване на икономически зони. С изграждането на индустриален парк ще бъдат разкрити нови работни места, ще бъдат привлечени инвеститори, което ще окаже благоприятно влияние върху развитието на бизнеса и на региона като цяло.

Правителството предостави безвъзмездно на община Белене терен на остров Персин за изграждане на парк-мемориал в памет на жертвите на тоталитарния режим, загинали в лагера на смъртта.

Имотът от 110 дка с шест построени в него сгради към момента се ползва от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието. Идеята е да бъде използван за създаването на комплекс, който да почете паметта на хилядите българи, намерили смъртта си в лагера, създаден през 1949 г. за превъзпитаване на „враговете на народа“. Тя се подкрепя от обществен комитет, създаден от католическия свещеник Паоло Кортези през 2014 г.

Община Средец получава Военния клуб, който се намира на ул. „Д. Благоев“ №16 в общинския град. Помещенията ще се използват за изпълнението на културни прояви, военно-патриотична дейност и създаването на музейна сбирка.

На община Димитровград се прехвърля собствеността върху четири спортни обекта – зала „Младост“, комплексите „Миньор“ и „Раковски“ и площадка „Миньор“. Това ще позволи на местната власт създаде повече възможности на жителите за практикуване на физически упражнения и спорт.

Правителството намали капитала на „Рибни ресурси” ЕООД с правото на собственост върху имот и го прехвърли безвъзмездно на община Варна. Целта е да се реализира проект на местната власт за скатно залесяване на брега, изграждане на детски площадки, зони за отдих и атракциони. С осъществяването на проекта ще се даде възможност и за каботажно плаване и осъществяване на връзка по вода между квартал „Аспарухово” и Морска гара – Варна, и за рибарски цели.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имот в местността „Широкия рът“ край с. Вакарел, община Ихтиман. Имотът включва триетажна административна сграда със застроена площ 215 кв. м, представителен ловен дом „Арамлиец“ със застроена площ 218 кв. м и помощни помещения. Те не служат за изпълнение на функциите на териториално поделение „ДЛС Арамлиец” и са престанали да имат качеството на имот – публична държавна собственост.

Поради допуснати неточности, правителството направи корекции в РМС 536/2016 г. за отнемане от Министерството на отбраната на имот – публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на Комисията за защита на личните данни. С промяната се уточняват квадратурата на имота и неговият идентификатор по кадастрална карта.

Ще бъдат предоставени две концесии за добив на подземни богатства

Правителството прие решения за предоставяне на две концесии за добив на подземни богатства. Техният срок е 35 години.

„Кичера-2007“ ЕАД ще добива варовици от находище „Пладнището“. Кариерата се намира в землището на видинското село Макреш. Дружеството ще вложи 440 хил. лв. за осигуряване на производствените дейности, а очакваните постъпления от концесионните плащания надхвърлят 692 хил. лв.

„Евробент“ ЕООД ще добива индустриални материали от находище „Ралица“ – участъци 1 и 2, в община Кърджали. Концесионерът планира инвестиции за повече от 4,2 млн. лв. Очакваните концесионни плащания са за над 8,2 млн. лв.

Постъпилите концесионни плащания се разпределят между държавния и съответния общински бюджет.

2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за 2016 г., изготвен в изпълнение на Закона за публичните финанси.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за 2016 г. е положително в размер на 1 472,5 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 743,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 2 215,7 млн. лв. За сравнение, за 2015 г. беше отчетен дефицит по КФП в размер на 2 485,2 млн. лв. (2,8% от БВП). Като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта, а 2016 г. е първата фискална година след 2008 г. с бюджетен излишък по КФП. Факторите за подобрението на бюджетната позиция са по-високите приходи и по-ниското усвояване на разходите спрямо плана за годината.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2016 г. са в размер на 33 953,1 млн. лв. или 102,8% спрямо годишните разчети. Съпоставено с 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 753,5 млн. лв. (5,4%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 496,6 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Следва обаче да се отбележи, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 114,2 на сто.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 903,0 млн. лв., което представлява 103,5% спрямо планираните за годината приходи. Съпоставено с 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 8,2% (2 047,3 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 5 037,3 млн. лв. или 107,5% спрямо предвидените в разчетите за годината, като спрямо 2015 г. нарастват с 445,7 млн. лв. (9,7%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 13 561,7 млн. лв., което е 102,3% спрямо разчетите за годината. Съпоставено с 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 1 111,2 млн. лв. (8,9%). Постъпленията от ДДС са в размер на 8 553,0 млн. лв. или 101,7% спрямо планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 813,0 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.12.2016 г. е 106,5 млн. лева.

Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 4 805,0 млн. лв. (102,9% спрямо разчетените за годината), като спрямо 2015 г. нарастват с 6,2% или 280,0 млн. лева. Постъпленията от мита са 173,1 млн. лв. или 115,4% спрямо разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 986,2 млн. лв. или 108,2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 317,8 млн. лв., което представлява 102,6% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,3% (370,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 4 145,5 млн. лв., което представлява 92,5% изпълнение на годишните разчети или с 449,3 млн. лв. (12,2%) повече спрямо 2015 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за 2016 г. възлизат на 32 480,5 млн. лв., което е 93,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за 2015 г. бяха в размер на 34 684,8 млн. лева. По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС). Съпоставено с параметрите при договарянето и разплащането на проектите към същия етап на изпълнение на оперативните програми за предходния програмен период (2007-2013 г.), текущите параметри по договарянето и усвояването на средствата от ЕС за новия програмен период са значително по-добри.

Нелихвените разходи са в размер на 30 887,0 млн. лв., което представлява 94,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2016 г. са в размер на 27 026,2 млн. лв. (101,9% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 3 860,8 млн. лв. (63,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 734,1 млн. лв. или 91,5% от планираните за 2016 г.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2016 г. е 12,9 млрд. лв., в т. ч. 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

СБАЛ по онкология в София става университетска болница

Правителството прие решение, с което определя за университетска Специализираната болница за активно лечение по онкология в София.

Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Авиокомпанията Би Ейч Еър е определена за въздушен превозвач от България до Канада

Правителството определи авиокомпанията Би Ейч Еър за въздушен превозвач, който да извършва полети от България до Канада. Превозвачът е заявил готовност да започне експлоатация на директна редовна линия София-Торонто-София, като първоначалните намерения са две честоти седмично.

Извършването на въздухоплавателни услуги между България и Канада са регламентирани съгласно Споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и Канада.

Стартирането на въздушни превози по тази линия ще намали времето за пътуване и ще осигури на потребителите по-удобен директен транспорт до Канада. Разкриват се нови възможности за туризъм и за засилване на търговско-икономическите връзки с Канада и Северна Америка.

Директната линия ще доде възможност и да намаляване на цените на самолетните билети до Канада в условията на реална конкуренция.

Правителството одобри позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН

Министерският съвет одобри българската позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 27 януари в Брюксел.

На заседанието Малтийското председателство ще представи своите приоритети в областта на икономическите и финансови въпроси. Предвижда се обект на дискусия да бъде предложението на ЕК за временно прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на данък върху добавената стойност. В рамките на Европейския семестър за 2017 г. се очаква Съветът да приеме заключения по Годишния обзор на растежа и по Доклада по механизма за ранно предупреждение и ще одобри препоръката за страните от еврозоната. Председателят на Групата на високо равнище за собствените ресурси Марио Монти ще представи окончателния доклад на групата, след което е предвидено министрите да обсъдят доклада.

В рамките на заседанието се очаква ЕК да информира министрите за постигнатия напредък след последната среща на Базелския комитет през ноември 2016 г., а председателят на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер ще предостави информация за актуалното състояние на инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост.

Одобрени бяха и позициите на България за неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 26 и 27 януари във Валета, Малта.

Министрите на вътрешните работи ще обсъдят използването на информационните системи при управлението на границите, както и темата за общата европейска система за убежище.

В частта „Правосъдие” основна тема отново ще бъде проектът на регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор, по което ще се проведе дискусия. Ще бъде обсъдено също предложението за директива за преструктуриране и втори шанс за предприемачите и повишаване на ефективността на производствата по несъстоятелност. България ще подкрепи предложението за директива, тъй като приемането на нов правен инструмент в сферата на несъстоятелността значително ще допринесе за общото подобряване на условията за инвестиции в рамките на единния вътрешен пазар.

Одобрено е допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Правителството одобри проект на закон за допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване.

С допълнението се създава законова възможност упълномощени от името на авиокомпаниите, опериращи на летище София, лица да обжалват решенията на летищния оператор пред Главна дирекция „Гражданска въздушна администрация“.

Приета е Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

Правителството прие Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

С наредбата се определя единна процедура за подбор на членове на одитни комитети в организациите от публичния сектор, която ще осигури в максимална степен участието на експерти с необходимите познания, управленски опит и авторитет в обществото. Също така се регламентират и основните аспекти, свързани с организацията на работа и дейността на одитните комитети.

С приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор беше въведено изискване в министерствата, в общините с изградени звена за вътрешен одит и в Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, задължително да се създадат одитни комитети. Освен пряко свързаните с дейността на вътрешния одит, на одитните комитети се възложиха и други важни функции като наблюдение на процесите на финансово отчитане в организацията, наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол, включително процеса по управление на риска и даване на становища за подобряването му, както и комуникация с външния одит.

Направени са промени в наредбата, свързана с уведомяването за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения. Промените отчитат приложимите документи на Международната агенция за атомна енергия, както и препоръките й след проведената през 2013 г. мисия за преглед на регулаторната дейност по ядрена безопасност и радиационна защита в България.

Актуализирани са критериите за докладване на събития при превоз на ядрен материал и обекти с източници на йонизиращи лъчения и са добавени разпоредби по отношение на докладване в АЯР за събития при превоз на радиоактивни вещества. Основните изменения са свързани с разделянето на критериите за докладване според вида на съоръжението или дейността. Тази промяна дава възможност за по-ясно дефиниране на критериите за докладване за всеки конкретен случай.

Обслужване „на едно гише“ се въвежда и в речните пристанища

Правителството прие промени в Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на България, обслужващи кораби от международно плаване. Основните промени в наредбата са свързани с въвеждането на принципа за обслужване „на едно гише“ за пристанищата по река Дунав.

Системата за електронна обработка на документите ще позволи стандартизираните информация и документи да се подават в една единствена входяща точка еднократно и едновременно към всички институции, притежаващи съответните правомощия за извършване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в речните пристанища, обслужващи кораби от международно плаване. С това се подобрява и облекчава административното обслужване на бизнеса в сферата на речното корабоплаване и се стимулира развитието на превозите на товари и пътници по реки.

Системата улеснява взаимодействието между различните институции, участващи в процеса и ускорява извършването на проверките и взимането на съответните административни решения от служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, останалите органи за граничен контрол и Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

В Наредбата се изменя и стандартизираната форма на предварително уведомление за генерираните на борда отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, което се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт от всеки кораб, посещаващ българско морско пристанище. Изискването за това е на Директива (ЕС) 2015/2087.

Одобрена е Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация

Правителството прие Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация. Тя е част от подзаконовата нормативна рамка за провеждане стажове в държавната администрация, с която ще се привличат и задържат служители с необходимата специфична експертиза и квалификация и ще се преодолява недостигът на експерти от определени специалности.

В програмата ще могат да участват студенти – български граждани, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища, завършили трети курс в специалност, включена в списък, одобрен с решение на Министерския съвет. Списъкът ще се изготвя ежегодно на базата на информация, предоставена от администрациите, за които е налице недостиг на експерти от определени специалности и които в продължение на повече от 18 месеца не са намерили подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а и/или 81б от Закона за държавния служител.

Изборът на кандидатите ще се осъществява от комисия и ще включва три етапа: подбор по документи, провеждане на писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия ще бъде до 330 лв. и ще се отпуска от началото на месеца, през който започва стипендиантската програма.

Създаването на необходимите условия за провеждане на стипендиантската програма ще позволи на държавната администрация да привлича кандидати от необходимите й специалности още преди завършването на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин стипендианти ще могат да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършване на образованието си.

Устойчивостта на този инструмент за привличане, подбор и задържане на служители от определени специалности ще бъде гарантирана от наличието на наставник на стипендианта по време на провеждането на стипендиантската програма, както и от задължението на стипендианта да работи в съответната административна структура минимум три години след завършване на висшето си образование.

Утвърдени са годишните разчети на сметката за средства от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2017 г.

Правителството утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г.

Предварителните плащания са в размер до 2 495 285 200 лв. Планирани са средства за финансиране на Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки.

Разчетите са на база прогнозите за изпълнение на програмите и схемите през 2017 г.

Одобрена е държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите

Правителството одобри 50 млн. лв. държавна гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите за 2017 г. за новите отпуснати кредити през съответната бюджетна година.

Договорените кредити по реда на Закона през предходните години са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Финансовата подкрепа гарантира главницата и лихвите на кредитните задължения на студентите и докторантите.

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите въз основа на решението на Министерския съвет с петте банки, подписали типовия договор – „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Юробанк България“ АД.

Одобрен е проект на Споразумение за предоставяне на услуги между България и Агенцията на НАТО за комуникации и информация

Министерският съвет одобри проект на Споразумение за предоставяне на услуги между България и Агенцията на НАТО за комуникации и информация относно предоставяне на комуникационно и информационно обслужване за новата Главна квартира на НАТО в Брюксел.

Изграждането на нова Главна квартира на Алианса в Брюксел представлява ангажимент, поет от всички съюзници. Сключването на Споразумение с Агенцията, която ще осигури на националните делегации необходимите комуникационни и информационни услуги съгласно приложимите стандарти, политики, установени правила и най-добри практики на НАТО, е необходимо условие за ефективното функциониране на националните делегации.

Приета е национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор

Кабинетът прие Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативните горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.

Чрез документа се декларира подкрепата на правителството за създаване на условия за по-широко прилагане на алтернативни горива и задължения в сектора на транспорта и се изпълняват изискванията на европейското законодателство. Целта е да бъдат реализирани конкретни средносрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до развитието на електромобилната и водородната технологии, както и до налагането на природния газ като стандартно гориво.

Държавите-членки следва да определят и политиката за разгръщането на мрежа от публично достъпни електрически зарядни точки и станции за зареждане с природен газ, както и евентуално на такива за водород. За да бъдат масово възприети и внедрени електрическите превозни средства, инфраструктурата за зареждане и поддръжка трябва да се разпространи повсеместно в Европа. Крайната цел е да стане възможно пътуването с автомобил през цяла Европа, като зареждането на електрическо превозно средство да става също толкова лесно, колкото пълненето на резервоара с гориво.

Важна част от приетата национална рамка е законодателната рамка, в която са посочени нормативните актове, регламентиращи обществените отношения в сферата на алтернативните горива. В законодателната рамка е разгледан статусът на зарядната инфраструктура за електрически превозни средства и такива, задвижвани с природен газ или водород. Идентифицирани са нормативните актове, които трябва да бъдат изменени, за да се осигури реалното изпълнение на националната рамка.

Правителството одобри допълнителен трансфер за БНТ

Министерският съвет одобри допълнителен трансфер за Българската национална телевизия за 2017 г. в размер на 5 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет и са предназначени за заплащане на електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми във връзка с изпълнение на функцията на БНТ на обществена медия.

С одобряването на средствата се дава възможност на БНТ да изпълни задълженията си по договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за разпространение на телевизионни програми чрез наземно цифрово радиоразпръскване.

„Язаки България“ ЕООД ще изгради завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили

Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство с инвеститора „Язаки България“ ЕООД относно изпълнение на инвестиционен проект – завод за производство на кабелно оборудване Хасково/Димитровград.

Проектът предвижда изграждане на завод за производство на електрически инсталации за вграждане в автомобили „Мерцедес”, клас А и клас Б, на „Даймлер”. Той ще бъде разположен край с. Крепост, община Димитровград. Очаква се производството да започне през април 2017 г.

Инвеститорът е заявил инвестиция в размер на 45 500 000 лв., която ще бъде реализирана на няколко етапа в периода до 2019 г. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта, ще бъдат 3150.
За осъществяване на проекта държавата ще предостави пакет от административни и финансови насърчителни мерки.

Над 23 000 души ще започнат работа по мерки от Националния план за действие по заетостта през 2017 г.

Над 23 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г., одобрен от правителството. Около 11 200 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентни на пазара на труда. Финансирането е в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда – 73 млн. лв.

Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата”, от 500 лв. на 550 лв., средствата за наставник – от 140 лв. на 180 лв., на младежките медиатори към общините – от 530 лв. на 580 лв. По-високи заплати ще получават и психолозите и мениджърите на случай по програма „Активиране на неактивни лица”. Техните възнаграждения ще се повишат от 550 лв. на 600 лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2017 г. е 460 лв. при пълен работен ден.

Нова мярка в Плана е въвеждането на финансови стимули, насърчаващи и подпомагащи мобилността на безработните с цел започване на работа. На хората, насочени от Агенцията по заетостта към работни места на повече от 50 км от настоящия адрес, за период до 12 месеца ще се предоставят до 200 лв. месечно за покриване на разходи, свързани с такси за детски ясли и градини, наем на жилище.

Нова инициатива в активната политика по заетостта през 2017 г. е създадената възможност за майките (осиновителките), които се върнат на работа преди края на 1-годишния отпуск за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото се обезщетение докато детето навърши 1 година. Досега при връщане на работа обезщетението се спираше. Същата възможност имат бащите (осиновителите) и настойниците.
По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2017 г. работа да започнат 4349 безработни. По проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 500 души.

МС одобри увеличението на финансовия ресурс по Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството промени постановлението за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията. Промените са в съответствие с решението на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението на програмата и на действията на МС за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Предложените промени са свързани с увеличаване на финансовия ресурс по Програмата от 1 млрд. лв. на 2 млрд. лв. и удължаване срока за кандидатстване по програмата от 2015 г. до достигане размера на разполагаемия финансов ресурс по Програмата, съответно и за допустимостта на сградите.

С постановлението се увеличава финансовият ресурс за обезпечаване продължаване изпълнението на Програмата, която е израз на последователната политика на правителството за подобряване на енергийната ефективност и условията на живот в многофамилните жилищни сгради.

Приемането на Програмата е в унисон в съществуващата в Европейския съюз убеденост за приноса на енергийната ефективност за устойчивото развитие на Общността. Поради това енергийната ефективност е определена за траен приоритет в развитието на ЕС до 2020 г. и в дългосрочен времеви хоризонт до 2050 г. Това е единствената национална програма в България, която предлага комплексно решение за обновяване на многобройния жилищен сграден фонд в страната, характеризиращ се с лоши енергийни и експлоатационни показатели. Изпълнението й следва да се основава на принципите за приемственост, прозрачност, толерантност и отчетност.
Чрез изпълнението на Програмата за първи път в България има ясна политическа воля за мащабно финансиране на мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фонд, тъй като този сегмент изостана значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване. Програмата е внушителна по своята мащабност и механизъм за солидарност между големи и малки населени места. Териториалното й разпределение се характеризира с покритие в цялата страна – както в големите, така и в малките общини, без ограничение за участие. Едновременно с това Програмата е организирана по начин, който осигурява справедливото разпределение на тежестта между държавната и местна власт при изпълнение на националните политики за енергийна ефективност.

Участието на въоръжените сили в охраната на държавната граница ще се финансира от фонд „Вътрешна сигурност”

Министерският съвет прие решение за възлагане на задачи на въоръжените сили на Република България по участие в охраната на държавната граница.

С този акт се създават условия организацията и взаимодействието за осъществяване на съвместните действия по охраната на държавната граница да се определят със съвместен акт на министрите на отбраната и на вътрешните работи. Ресурсното осигуряване на изпълнението на задачите ще бъде поето от фонд „Вътрешна сигурност” – Инструмент за финансово подпомагане на външните граници и визите”.

До момента въоръжените сили изпълняват задачи по участие в охраната на държавната граница по утвърден от министър-председателя План за съвместни действия на ГД „Гранична полиция” и военни формирования, както и оперативен план за организация и взаимодействие.

Ангажирането на въоръжените сили за овладяване на миграционния натиск по държавната граница е сериозен инструмент за бърза и адекватна реакция в отговор на съвременните предизвикателства на променената среда за сигурност.

Одобрен е проект на споразумение за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните и Европейския институт за гората

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество между Министерството на земеделието и храните и Европейския институт за гората (ЕИГ).

На базата на документа министерството ще получава подкрепа от института за осъществяване на съвместни дейности, свързани с устойчивото управление на горите. МЗХ ще участва в Доверителния фонд на ЕИГ, което ще позволи българският горски сектор да използва информация и експертиза при вземане на научнообосновани политически решения за горите.

Като първа държава от Югоизточна Европа, която ще се включи в Доверителния фонд на ЕИГ, страната ни ще може да бъде център за проектни идеи за тази част на Европа. Очаква се у нас да бъде създаден горски Център за обучение и квалификация за ЮИЕ, който ще използва българския опит при стопанисването на издънковите гори. Предвиждат се съвместни обучителни и контролни дейности при извършването на Националната горска инвентаризация в България и хармонизирането й с тази на страните от ЕС. Ще се предоставят възможности за участие на млади учени в краткотрайни визити в различни научни институции и летни специализирани училища.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (2)

  1. Абе попрекалили с баданарката в типично комунистически стил от 80-те години. А истината е една, бойко борисов ограби държавата за две години с няколко десетки милиарда. Увеличи външния дълг с нови 20 млрд, и нагло обяви, че имали некакъв бюджетен излишък, некакви милиарди хванати от контрабанда, и че външния дълг на България бил само 21 млрд. лева. Как ги правят тези сметки, и защо лъжат така нагло прасетата от свинефермата герб само те си знаят.

    1. Хапчето, велемире, хапчето! Не го забравяй.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.