Вирусът на отчаянието

В САЩ са смъртоносно поразени от него

Какви са причините за епидемията от самоубийства?

От средата на 1990-те години САЩ преживяват епидемия от „смърт от отчаяние“. Въведохме този общ термин през 2015 г., за да обозначим смъртните случаи от предозиране с наркотици, алкохолизъм и самоубийства. Неимоверният ръст на тези случаи, съчетан с нарастващата смъртност от сърдечно-съдови заболявания, предизвика непредвидими резултати. Очакваната средна продължителност на живота спада три години подред - от 2015 до 2017 г. Подобно нещо не се е случвало от времето на Първата световна война, когато светът е обхванат от пандемия на испански грип.

Каква е причината за смъртта от безизходица в САЩ и дали тези причини могат да се проявят в други страни днес или в бъдеще? В САЩ сме свидетели на дългосрочно и много бавно разрушаване на работническата класа. Намаляването на заплатите, както и липсата на добра работа разклатиха житейските устои на работническата класа, каквито са бракът, вярата и общността. Намаляването на сключените бракове съществено допринася за епидемията от отчаяние сред хората без университетско образование. От 1980 г. до 2018 г. броят на браковете сред 40-годишните е намалял наполовина. С намаляването на заплатите, намаляват и бракоспособните нискообразовани хора. А това, от своя страна, води до увеличаване на тенденцията към серийни извънбрачни съжителства, при които човек живее последователно с няколко партньори, без да встъпва в брак. Мнозинството необразовани бели майки раждат извънбрачни деца, а много бащи на средна възраст живеят разделени от децата си, без да се възползват от преимуществата на стабилния семеен живот, при който всички взаимно се подкрепят.

Тези тенденции сред нискообразованите американци (понижаване на заплатите, на качеството и количеството на работните места, намаляване на браковете и отслабване на общностните връзки) са сред основните причини за безизходица, която най-често води до нарастване на броя на самоубийствата и вредните навици като злоупотребата с алкохол и наркотици.

(Със съкращения, превод “Гласове”)

Коментари

Задължително поле