Вицепремиерът Марияна Николова участва в конференция за подобряване на процеса по реализиране на политики в България

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова откри заключителната конференция за представяне на резултатите от проект „Подобряване на процеса по реализиране на политики в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро Управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Проектът е разработен от дирекция “Икономическа и социална политика” от администрацията на Министерския съвет и е изпълнен от ДЗЗД „Анализ“. Целта е подобряване на процеса по реализиране, мониторинг и оценка на политики.

„Реализирането на хоризонталните политики поставя редица предизвикателства, свързани с адекватни стратегически цели. В тази връзка, резултатите от проекта ще спомогнат за повишаване на степента на реалистичност на целите и на очакваните резултати от политиките, и свързаните с тях стратегически документи“, заяви вицепремиерът.

Проектът включва две основни дейности, като първата е Разработване на анализ на ефекта на политиките. В тази връзка бяха извършени анализ и оценка на ефекта от реализацията на 19 хоризонтални политики в областта на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие. Втората дейност е Разработване на Методика за мониторинг и оценка на ефекта от политиките. При нейното изпълнение бе създаден механизъм за подпомагане работата на административните звена, отговорни за разработването, изпълнението, мониторинга и отчитането на хоризонталните политики.

В събитието участваха главни секретари и експерти от държавната администрация, ангажирани в процесите по разработване и реализация на политика.

Коментари

Задължително поле