Вицепремиерът Николова се срещна с представители на ИТ сектора

„Диалогът между държавата и сектора на информационните и комуникационни технологии е важен и трябва да продължи. Усилията на правителството при въвеждането на електронното управление, както и по отношение на мрежовата и информационна сигурност, трябва да бъдат подпомагани и да работим в една посока“. Това заяви заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова по време на инициираната от нея среща с Бизнес съвета към Съвета за електронно управление и ръководството на Държавна агенция за електронно управление - ДАЕУ.

Темата на разговора беше подобряването на мрежовата и информационна сигурност на административните органи и подобряване на защитата на данните, които те използват и съхраняват. Във връзка с нормативната и стратегическа рамка вицепремиерът Николова увери участниците, че са предприети всички необходими действия по тяхното актуализиране. Вече е в сила Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, с която се въвеждат конкретни изисквания по отношение на осигуряването на мрежова и информационна сигурност на системите на административните органи.

Подготвени са допълнения и изменения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), което цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите. Вицепремиерът подчерта, че текущата нормативна уредба дава основата за установяване на нормална работна среда и постигане на сигурност. Представителите на ИКТ сектора заявиха, че ще подкрепят всяка инициатива, която е в интерес на сигурността на държавните информационни системи.

Вицепремиерът Николова изрази готовност да се ангажира повече с темата, така че да се постигне още по-голяма оперативност в диалога между държавата и бизнеса в лицето на ИКТ сектора и ефективност по отношение на електронното управление.

Бизнес съветът към Съвета за електронно управление (СЕУ) е създаден през 2014г. с Постановление на Министерския съвет, а целта е да подпомага работата на СЕУ. В него участват по двама представители на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии.

Коментари

Задължително поле