Влагат 1,2 млрд. лв. във ВиК системата

2 млн. души ще се възползват от инвестициите във ВиК отрасъла и подобрените услуги.

Всичките 14 ВиК дружества в страната, поканени да кандидатстват по ОП “Околна среда” 2014–2020, подадоха предсрочно проекти за финансиране по процедура “Изграждане на ВиК инфраструктура”. Крайният срок, в който те трябваше да представят проектните си предложения, е 23 април, но всички дружества вече подадоха документи.

До края на програмния период с пари по ОПОС във ВиК отрасъла ще бъдат инвестирани около 1,2 млрд. лв. С тях ще бъдат реконструирани или изградени близо 350 обекта. Това са 19 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в 51 населени места. Ще бъдат обявени над 190 обществени поръчки. От подобрената инфраструктура и ВиК услуги ще се възползват над 2 млн. души.

Инвестициите са ключови за отрасъла, който има огромна инфраструктура, включваща 90 хил. км ВиК мрежа, 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, 67 пречиствателни станции за питейни води и още 97 за отпадъчни.

Коментари

Задължително поле