Влагат 1,5 млн. лева в ремонт на канализационната мрежа в Горна Оряховица

Започва ремонтът на част от канализационната мрежа в Горна Оряховица. В сряда от 9 часа, на пресечната точка между улиците „Панайот Цвикев“ и „Хан Крум“ ще бъде даден официалният старт.

Обхватът на разработената мрежа е с дължина 1734 м. Ще се извърши подмяна на съществуващи колектори и изграждане на нови канали.

Целта на проекта е да се изгради канализационна мрежа, така че да обезпечи нормалното отвеждане на битови и производствени води от всички квартали във водосбора на Главните колектори II и III до Главен колектор I. Ще бъдат изградени и сградни канални отклонения към прилежащите имоти.

Финансирането е осигурено от ПУДООС и е в размер на 1 526 250 лева.

Коментари

Задължително поле